mainos_1061

Hyvinvointi
Rekrytointi (vuokratyö)
Valmennus
Yrityskulttuuri

Hoivatyön muotoilusta lääke resurssipulaan

artikkelikuva: Hoivatyön muotoilusta lääke resurssipulaan

Helmihenkilöstön moniammatillisen asiantuntemuksen avulla kehitetään ratkaisuja, joissa huomioidaan organisaation kustannustehokkuus, työntekijän kompetenssit ja motivaatio sekä asiakaskokemus esimerkiksi kotihoidossa.

Helmihenkilöstö Oy vastaa hoivatyön haasteisiin. Yritys on aloittanut toimintansa Savosta vuonna 2017. Resurssipulan vuoksi sote-alaa on kehitettävä, jotta uudetkin sukupolvet kiinnostuisivat alan monipuolisista työtehtävistä.

”Toimintamme ytimessä on haasteisiin vastaaminen luomalla uusia toimintamalleja moniammatillisista lähtökohdista”, kertoo bisnesluotsi Mia Janhunen.

Hoivatyön muotoilussa kehitetään kaikille osapuolille mielekäs ja kustannustehokas ratkaisu. Janhunen ja sosiaali- ja terveysalan kentän tunteva Sanna Smolander työskentelevät tiiminä. Muutostyötä tehdään yhdessä työyhteisön kanssa keskustelevalla otteella, ja kehittämishankkeissa strateginen johtaminen yhdistetään hoivatyöhön.

”Tarkastelemme organisaation toimintaa ulkopuolisen silmin ja pohdimme yhdessä, kuinka työtä voidaan kehittää työhyvinvoinnin, arjen toimivuuden ja talouden näkökulmasta”, sanoo Janhunen.

”Henkilöstön ydinosaamista vapautetaan uudelleenorganisoimalla työtehtäviä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi, jotka vastaavat työntekijän kiinnostusta, osaamista ja kehittymishaluja”, Smolander jatkaa.

Tavoitteena työllistäminen ja uudet urapolut
Alalle saadaan tulevaisuuden tekijöitä ottamalla nuoret, alasta kiinnostuneet työntekijät ja sijaiset toimintaan mukaan vakituisen henkilöstön rinnalle. Uusi työntekijä kasvaa työhön ja samalla henkilöstön työtaakka kevenee.

”Ajatusmaailmaa on muutettava ja kehitettävä perustyötä kentällä. Järkevällä resurssoinnilla tuotetaan laadukasta palvelua”, sanoo Janhunen.

”Tähtäämme työtehtävissä onnistumiseen ja työpäivän mielekkyyteen. Uuden työntekijän vastuuta lisätään vähitellen”, Smolander kuvailee.

Uudet työntekijät integroituvat työyhteisöön yhdessä tekemisen kautta. Yhteiseen hiileen puhaltaminen parantaa työhyvinvointia.

”Koemme onnistuneemme, kun saamme työntekijän työllistettyä asiakasyritykseen tai saatamme ihmisen uudelle urapolulle, jonka tähtäimessä on tulla hoiva-alan ammattilaiseksi”, Smolander sanoo.

Motivoitunut ja työnsä mielekkääksi kokeva henkilöstö tarjoaa laadukasta hoivaa ja hoitoa, mikä parantaa asiakkaan hoivakokemusta ja kaikkien osapuolien uskoa merkitykselliseen arkeen.

Teksti: Merja Maukonen

Helmihenkilöstö - logo

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »