mainos_1060

Sisäpinnat ja tilaosat (akustoinnit, väliseinät, tilanjako)

Muunneltavien tilojen akustiikan huomioiminen

artikkelikuva: Muunneltavien tilojen akustiikan huomioiminen

Tilojen akustiikka on muodostunut tärkeäksi tekijäksi rakennetulle sisäympäristölle. Akustiikalla voidaan vaikuttaa tilan viihtyvyyteen, keskittymiskyvyn ja motivaation parantamiseen sekä työssäjaksamiseen.

Tila-akustiikan huomioiminen helpottaa myös vuorovaikutusta, kun häiritsevänä koettu melu poistuessaan lievittää stressiä. Akustiikan kannalta parhaaseen lopputulokseen päästään, kun se huomioidaan jo tilan suunnitteluvaiheessa, tilan käyttötarkoituksen mukaiseksi.

kuva

Muunneltavien tilojen akustiikkaa suunniteltaessa ensisijainen lähtökohta on pohtia, mitä tilassa tehdään - millaisten ääniominaisuuksien tulee tavoittaa kuulijat ja millaisia ääniominaisuuksia halutaan estää. Esimerkiksi koulut, päiväkodit, urheilutilat, konserttisalit ja neuvottelutilat vaativat käyttötarkoituksiinsa erilaiset akustiset ominaisuudet. Akustiikan suunnittelu poikkeaa esimerkiksi auditoriossa kuin tilassa, jossa kukin keskittyy omaan työhönsä. Yleisenä lähtökohtana kuitenkin on, että häiritsevä melu saadaan poistettua.

kuva

Esteettinen akustiikka

Akustiikka tuottaa parhaimmillaan myös positiivisia visuaalisia kokemuksia. Tilanjakajien ammattilaisena, yhtenä lähtökohtanamme onkin toimivan akustiikan toteuttaminen esteettisesti miellyttävänä ja tekniikaltaan tilaan soveltuvana. Tilojen estetiikkaan voimakkaasti vaikuttavat pinnat muodostuvat pääosin lattia- ja seinäpinnoista. Akustiikkaa voidaan hyödyntää lattiapintojen ja kiinteiden seinäpintojen lisäksi myös osana muunneltavia seinäpintoja. Akustiikkaa voidaan hyödyntää Aura 600 Acoustic-siirtoseinissä visuaalisesti näkyvänä elementtinä tai häivyttää lähes näkymättömäksi lisäominaisuudeksi.

kuva

Näkyvät akustiset pintaverhoukset siirtoseinissä toteutetaan perferoiduilla tai pysty- tai vaakauritetuilla pintalevyillä. Perferoitu tai uritettu osuus voidaan toteuttaa joko katkeavana tai jatkuvana kuviona kaikkiin levypintaisiin materiaaleihin, puuviiluista maalattuihin tai laminaattipintaisiin seiniin. Perferoinnin ja urituksen halkaisijat ja uravälykset vaihtelevat vaadittujen absorptioarvojen mukaisesti.

Ulkoasullisesti pehmeämpi ja monikäyttöisempi pinta on neulahuopapinta, jotka integroidaan osaksi seinäjärjestelmää. Värivalikoimaltaan seesteistä neulahuopapintaa voidaan käyttää opetustiloissa myös kiinnityspintana.

Lisätiedot:
Auran St-Team Oy
www.stteam.fi
02-486 4900

kuva

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »