mainos_1061

Johtaminen
Valmennus
Yrityskulttuuri

Vaihto-opiskeluohjelmat oppilaitosten tapaan työpaikoille

artikkelikuva: Vaihto-opiskeluohjelmat oppilaitosten tapaan työpaikoille

Vaihto-opiskeluvuodet ovat usein niitä mieleenpainuvimpia hetkiä opiskeluajasta. Sen lisäksi, että vaihto-opiskelulla on useita mieltä, kokemusta ja osaamista avartavia hyötyjä, voisi sen merkityksellisyyttä tutkia myös esimerkiksi motivaation, hyvinvoinnin ja tehokkuuden näkökulmasta.

Vaihto-opiskelu on usein seikkailu nuoruudessa, mutta voisiko vaihto-opiskeluohjelman idea toteutua edelleen työelämässä – vähintäänkin omassa organisaatiossa, mutta myös eri yritysten välillä siten, ettei omasta työstä tarvitse lähteä päästäkseen näkemään mitä muualla työmarkkinassa tapahtuu tai miten eri yritykset samankaltaisia tehtäviä suorittavat? Että tulevaisuuden työsopimuksessa vaihtomahdollisuus oman tai toisen alan yrityksessä kuuluisikin automaattisesti diiliin? Mahdollisuus, jossa yksilö kasvaa ammatillisesti ja yritykset kehittyvät yhteistyössä näiden vaihtolähettiläiden avulla?

Tavoite lähtee oppimismahdollisuudesta ja vastavuoroisuudesta

Oppilaitosten vaihto-opiskeluohjelmien tavoitteena on mahdollisuus suorittaa osa tutkinnosta eri oppilaitoksessa, tyypillisesti ulkomailla – ja vastavuoroisesti omaan oppilaitokseen saapuu vaihto-opiskelija kohdemaasta.

Opiskelun ja oppimisen lisäksi vaihtoaika usein tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen, jossa itsenäistymisen ja pärjäämisen kokemukset ulkomailla asumisen, kansainvälisen kaveriporukan ja opiskelijayhteisön kanssa verkostoitumisen sekä laajemmin eri maiden näkökulmia avartavien, koulutusalan teemojen käsittelyn myötä kasvattavat yksilöä. Vaihto-opiskeluajat muistetaan ikuisesti.

Olisipa hienoa, jos oppilaitosten tarjoama vaihto-opiskelumalli toimisi systemaattisesti myös työelämäkontekstissa vastavuoroisuuden periaatteella siten, että yhteistyöyritykset lähettäisivät osaajansa, ”vaihtolähettiläät”, molempiin organisaatioihin oppimaan, näkemään, kokemaan ja kasvamaan määräajaksi.

Ohjelma tarjoaisi mahdollisuuden oppia yhdellä työsopimuksella enemmän kuin yhden organisaation verran työelämästä, työtehtävistä, yrityskulttuureista – erilaisilta ihmisiltä ja osaajilta.

Vaihtomahdollisuus tarjoaisi ammatillisen kehittymisen lisäksi inspiraatiota, uusia verkostoja sekä näkö kulmia avartavan kokemuksen, jota hyödyntää omassa kotiorganisaatiossa määräajan päätyttyä. Tällainen yritysten välinen yhteistyö tarjoaisi työntekijälle uuden, turvallisen kehittymispolun luopumatta olemassa olevasta työsuhteesta sekä tuoden palatessaan takaisin valtavasti lisää tietoa, taitoa ja parhaita käytäntöjä jaettavaksi kotiorganisaatiolle.

”Usein sisäisen liikkuvuuden mahdollisuuksia on omassa tiimissä.

Sisäisen liikkuvuuden käytäntöjen laajentaminen yrityksen ulkopuolelle

Työelämässä tavoitteellista vaihto-opiskelua tapahtuu useimmiten omassa organisaatiossa, jota edistetään esimerkiksi sisäisen liikkuvuuden ja työnkierron toimintamalleilla. Sisäisellä liikkuvuudella pyritään vahvistamaan sitoutumista ja laajentamaan osaamista yrityksen sisäisillä urapoluilla, uudenlaisten työtehtävien ja vastuualueiden kautta.

Usein sisäisen liikkuvuuden mahdollisuuksia on omassa tiimissä, mutta myös eri toimintojen ja tiimien välillä, kansainvälisissä organisaatioissa mahdollisesti eri maiden välillä tai esimerkiksi projektityöskentelyn kautta. Halukkuus kehittyä sisäisesti eri työtehtävissä tunnistetaan esimerkiksi kehitys- ja urakeskusteluissa, ja toisinaan sisäistä liikkumista ohjataan vahvemmin työnantajan suunnalta, esimerkiksi organisaatioiden muutostilanteissa. Pääsääntöisesti sisäisen liikkumisen tai työnkierron mahdollisuudella, määräaikaisesti tai vakituisesti, saadaan itselleen arvokasta, uutta osaamispääomaa ja motivaatiota, sekä jaetaan osaamista yrityksessä.

Sisäisen liikkumisen ja työnkierron mahdollisuus rajautuu tyypillisesti oman organisaation sisälle, luonnollisestikin. Mutta entäpä jos sama toimintamalli toimisikin myös yritysten välisenä yhteistyönä tulevaisuudessa – vaihtolähettiläiden lähettämisenä saman alan toimijan tai jopa eri alalla vaikuttavan työnantajan vastaaviin tehtäviin määräajaksi? Saisimmeko työelämän rakenteet tukemaan tällaista mahdollisuutta riittävästi, jossa työntekijänä pääsisikin kasvamaan ja oppimaan toiseen yritykseen ja palaamaan sovitun ajan kuluttua takaisin ilman työpaikan vakituista vaihtamista?

Yritysten välinen vaihtolähettiläsmalli antaisi mahdollisuuden sekä yksilölle että yritykselle kehittyä ja uudistua yhdistämällä parviälyyn eri organisaatioiden toimijoita samankaltaisten työelämähaasteiden ja -prosessien äärellä; benchmarkaamalla pidempiaikaisesti onnistuneita käytäntöjä, oppimalla toinen toisilta, vertailemalla sekä jakamalla osaamista molemminpuolisesti.

Voisiko oppilaitosten vaihto-opiskelumallin hyödyt toimia siis myös työelämäkontekstissa? Yhteistyö samojen ja samankaltaisten haasteiden ja mahdollisuuksien parissa, jossa tunnistettaisiin yrityksiä yhdistävät tavoitteet ja haasteet, ja laitettaisiinkin vaihtolähettiläät tutkimaan yhdessä etenemis- ja kehittämismahdollisuuksia?

Ajatelkaa, jos yrityksiä yhdistävistä työelämän prosessista, kuten rekrytoinnin tai perehdytyksen kehittämisestä, tehtäisiinkin vaihtoyritysten välinen, yhteinen työelämää edistävä tavoite, jossa kilpailun sijaan lyötäisiinkin ajatukset yhteen parhaiden mallien ja käytäntöjen osalta, ja lopputulos olisi yhteisesti hyödynnettävissä sen sijaan, että jokainen yritys pähkäilee prosessin kanssa itsenäisesti?

Teksti: Lotta Lukka
Kuvat Pexels

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »