mainos_1048

Ilmanvaihto

Ilmanvaihdon katsastukset - jättäisitkö autosi katsastamatta?

Teksti: Antti Alanko

artikkelikuva: Ilmanvaihdon katsastukset - jättäisitkö autosi katsastamatta?

Olemme tottuneet katsastamaan automme säännöllisesti ja ymmärrämme sen tärkeyden oman ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Turvallisuus onkin ensiarvoisen tärkeää!

Kuitenkin kiinteistöissä, erityisesti talotekniikassa, siedämme enemmän vikoja ja puutteita kuin autoissamme. Tietysti turvallisuus autoissa on eri asia kuin terveys, turvallisuus ja viihtyisyys rakennuksissa, mutta rakennuksilla on merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Henkilöliikennetutkimusten mukaan suomalaiset viettävät päivittäin liikenteessä aikaa keskimäärin reilun tunnin, eli n. 5 % vuorokaudesta, sisältäen kaikki liikkumismuodot. Sen sijaan sisätiloissa vietetään keskimäärin n. 90 % vuorokaudesta, ja työpaikalla vietetty aika on n. 33 % arkivuorokausista. Ajankäytöllisesti ero on siis huomattava.

Suomen lainsäädännössä on pari vuosikymmentä painotettu, että uusi rakennus tulee suunnitella ja rakentaa siten, että saavutetaan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto. Kauemminkin siihen on panostettu; aktiivinen sisäilmatyö on alkanut Suomessa 90-luvun alkupuolelta.

Ilmanvaihto ja sen ohjaus ovat merkittävässä roolissa sisäilman laadun hallinnassa. Tästä ja säännöllisistä huolloista huolimatta ilmanvaihtojärjestelmissä esiintyy usein erilaisia vikoja ja puutteita, jotka vaikuttavat epäsuotuisasti sisäilmastoon ja sen myötä ihmisten hyvinvointiin.

Vuonna 2019 valmistuneessa SisäNyt-hankkeessa kunnille tehdyn kyselyn perusteella Suomessa 70 % vastaajista piti ilmanvaihtoon liittyviä ongelmia melko tai erittäin yleisenä syynä sisäilmaongelmille. Samassa hankkeessa Ruotsiin tehdyn kyselyn vastaava luku oli 20 %.

Miksi rakkaan naapurimaamme kunnissa koetaan vähemmän ilmanvaihtoon liittyviä ongelmia? Siihen voi olla useitakin vaikuttavia tekijöitä, mutta yksi merkittävä ero löytyy joka tapauksessa lainsäädännöstä; Ruotsissa on vuodesta 1991 ollut käytössä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat ilmanvaihtolaitosten määräaikaistarkastukset.

Osittain Ruotsinkin innoittamana myös meillä Suomessa on Terveet Tilat 2028 -ohjelma julkaissut elokuussa 2022 ilmanvaihdon katsastusoppaan. Opas on suunnattu julkisten rakennusten ilmanvaihdon katsastuksiin, mutta sitä voi hyvin soveltaa muihin rakennuksiin, joissa on vastaavia ilmanvaihtojärjestelmiä.

Ilmanvaihdon katsastus on vakiosisältöinen, järjestelmän mukaan 3 tai 5 vuoden välein suoritettava määräaikaistarkastus, jolla auditoidaan ilmanvaihtojärjestelmä ja sen huolto, ja saadaan kattava kuva sen toiminnasta, vakaudesta, tarkoituksenmukaisuudesta ja huollon tasosta.

Katsastuksella siis tuetaan terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sisäympäristön säilymistä rakennuksen elinkaaren ajan, ja ennakoidaan ilmanvaihdon korjaustarpeita, minkä myötä voidaan hallita paremmin korjausvelkaa ja ennaltaehkäistä sisäilmaongelmia. Hyvin toimiva ilmanvaihtojärjestelmä on myös energiatehokas.

Meillä Suomessa ilmanvaihdon katsastus on Ruotsista poiketen vapaaehtoista, mutta toisaalta; jättäisitkö määräaikaishuolletun autosi katsastamatta, jos se olisi vapaaehtoista? Istuisitko sellaisen kyytiin?

Ilmanvaihdon katsastuksista voit oppia lisää Sulvin tilaajawebinaareissa, joita järjestetään tilaajakunnan tarpeisiin, sekä koulutuksissa, joita järjestetään katsastusten suorittajien tarpeisiin. Sulvin koulutuskalenterista löydät seuraavat koulutukset.

Antti Alanko
IV-asiantuntija
RTA (C-24269-26-18)
Are Oy

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »