mainos_684

Kiinteistöhuolto (talvikunnossapito)
Piha-alue (talvikunnossapito)

Talvi tulee taas - Valmistaudu ajoissa

artikkelikuva: Talvi tulee taas - Valmistaudu ajoissa

Varautumalla talveen hyvissä ajoin, asunto-osakeyhtiössä voidaan odotella rauhallisin mielin ensimmäisiä pakkasia ja lumisateita. Valmistautumisella varmistetaan, että taloyhtiön ympäristö pysyy viihtyisänä ja turvallisena.

Talvikauden alkuvalmisteluina taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän olisi hyvä tarkistaa mitä huoltoyhtiön kanssa tehty huoltosopimus sisältää, sekä pohtia tarvitseeko sopimusta päivittää tai tarkentaa.

Huoltosopimukseen tulisi kirjata täsmällisesti tehtävät huoltotoimenpiteet, kuten lumen auraus ja hiekoittaminen, sekä kattolumien tarkkailu ja pudottaminen. Tarvittaessa huoltosopimuksen kilpailuttaminen kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

Pihatyöt valmistelevat talveen

Syksyiset pihatyöt ovat ensimmäinen askel talveen valmistautumisessa. Perinteiset pihatalkoot ovat yhteisöllisyyttä luova ja ylläpitävä perinne. Pihatöitä tehdessä osakkaat ja asukkaat voivat keskustella vapaamuotoisesti ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvistä asioista. Myös huoltoyhtiö voi huolehtia talvikauteen valmistautumisesta.

Lehdet poistetaan pihalta ennen lumentuloa, nurmikko leikataan ja pihapiirissä olevat puut ja pensaat siistitään. Puiden oksia voi tarvittaessa leikata ja karsia siten, että oksat eivät häiritse auraus- ja hiekoituskaluston liikkumista pihalla.

Lehdet ja roskat poistetaan ränneistä ja sadevesikouruista, ja katon kunto tarkastetaan silmämääräisesti. Ammattilaisen tekemää katon kuntotarkastusta suositellaan teetettäväksi muutaman vuoden välein. Sadevesikaivojen toimivuus varmistetaan, jotta kaivot vetävät syyssateet ja keväiset sulamisvedet.

Kesäkauden pihakalusteet ja muut varusteet, kuten polkupyörät, siirretään talvisäilytykseen tai pyörävarastoon. Samalla talvikauden työvälineet, kuten lapiot ja lumikolat, otetaan esille ja hankitaan tarvittaessa uusia.

Valaistus ja lämmitys kuntoon

Toimivan ja riittävän valaistuksen merkitys ulko- ja sisätiloissa korostuu loppusyksyn ja talven pimeydessä. Palaneet lamput porraskäytävissä ja ulkoalueilla vaihdetaan viipymättä, ja varalamppuja kannattaa hankkia valmiiksi.

Piha-alueiden ja pysäköintipaikkojen kunto tarkastetaan, ja laitetaan aurausviitat paikoilleen. Kulkuväylille tai pysäköintipaikoille mahdollisesti syntyneet kuopat täytetään liukastumisja kompastumisvaaran minimoimiseksi. Lisäksi huolehditaan, että lumen läjityspaikkoja on varattu riittävästi.

Luiskien ja sadevesikourujen saattolämmityksen toimivuus tarkastetaan. Myös asuntojen lämmitysjärjestelmän ja termostaattien kunto ja säädöt olisi hyvä käydä läpi. Lisäksi ilmanvaihtoventtiilit tulisi puhdistaa.

Kiinteistöhuollon toiminta tehokkaaksi

Kiinteistönhuollon sähköiset toiminnanohjausjärjestelmät auttavat optimoimaan työajan kohdentamista ja kaluston käyttöä sekä parantavat huollon läpinäkyvyyttä huoltoyhtiön ja kiinteistönomistajan välillä.

Esimerkiksi Kiho Oy:n tarjoaman palvelun osa-alueista huoltoyhtiö voi koostaa tarpeitaan vastaavan kokonaisuuden. Kiho on kasvava ja kansainvälistyvä suomalainen yritys, jonka tavoitteena on kehittää paras mahdollinen järjestelmä kaluston ja kenttätyön hallintaan.

”Kiho on laaja palvelukokonaisuus, josta kukin yritys voi ottaa käyttöönsä omiin tarpeisiinsa sopivat osiot. Palvelun avulla työtehtävien optimointi helpottuu, tiedonkulku paranee ja esimerkiksi ajoreitit voidaan suunnitella mahdollisimman tehokkaasti, mikä säästää ympäristöä ja alentaa kustannuksia”, kertoo asiantuntija Johanna Kraft Kiho Oy:stä.

Kiinteistöhuollon työntekijät voivat käyttää Kihoa mobiilisovelluksen avulla. Järjestelmään voi luoda erilaisia käyttäjätasoja eri käyttöoikeuksilla ja antaa jokaiselle käyttäjälle juuri hänen tarvitsemansa käyttöoikeudet.

”Palvelun avulla ajoreitit voidaan suunnitella mahdollisimman tehokkaasti, mikä säästää ympäristöä ja alentaa kustannuksia.

”Työtehtävät voidaan tuoda Kihoon myös ulkoisesta palvelusta, kuten esimerkiksi Tampuurista tai Granlund Managerista. Kaikki tieto kulkee Kihon palvelussa reaaliaikaisesti, joten huoltoyhtiö ja kiinteistönomistaja voivat helposti seurata tehtyjä huoltotoimenpiteitä”, Kraft sanoo.

kuva
”Kiho on laaja palvelukokonaisuus, josta kukin yritys voi ottaa käyttöönsä omiin tarpeisiinsa sopivat osiot”, kertoo Kiho Oy:n asiantuntija Johanna Kraft.

Kalusto hallintaan

Ajoneuvoihin asennettavien paikannuslaitteiden avulla kaluston sijainti ja liikkuminen nähdään reaaliajassa kartalla. Kiireellisten työtehtävien hoito helpottuu, kun kohdetta lähinnä oleva kiinteistönhoitaja ja tarvittava kalusto löytyvät yhdellä vilkaisulla.

Paikantimet tuottavat automaattisesti ajopäiväkirjan ajoneuvojen liikkumisesta, ajokilometreistä, siirtymiin ja työtehtäviin kuluneesta ajasta sekä joutokäynnistä. Raportteihin pohjautuvan optimoinnin avulla hukka-ajoja voidaan vähentää ja tarvittaessa opastaa työntekijöitä välttämään joutokäyntiä.

”Esimerkiksi talvihoidossa aurausreitit voidaan optimoida siten, että siirtymät ovat mahdollisimman lyhyitä. Näin kalustoa käytetään tehokkaasti ja ekologisesti. Toimistolla nähdään aurausten eteneminen kartalla reaaliajassa, ja mikäli aurauslenkkiä muutetaan kesken työpäivää, työntekijä näkee järjestelmästä helposti missä työpanosta ja kalustoa tarvitaan”, Kraft kertoo.

Dokumentointi helpottuu

Kihon sähköiset lomakkeet mahdollistavat esimerkiksi huoltokalenteritehtävien helpon dokumentoinnin. Mobiilisovelluksella täytettävät lomakkeet automatisoivat tiedon siirtymisen kentältä toimistoväen käytettäväksi, mikä säästää sekä luontoa että työaikaa.

Mobiilisovelluksella voi kirjata kohteesta havaintoja ja ottaa valokuvia sekä liittää ne osaksi huoltotehtävää, jolloin huollon läpinäkyvyys ja yksitulkintaisuus paranee.

”Hiekoitushiekan menekin seuranta on hyvä esimerkki Kihon hyödyistä. Kiinteistönomistajalle voidaan dokumentoida hiekan tosiasiallinen menekki ja laskuttaa hiekka todelliseen kulutukseen perustuen”, sanoo Kraft.

Kihon laskutustoiminnon avulla huoltotehtävistä voi muodostaa laskutettavia suoritteita. Myyntilaskut voidaan lähettää rajapinnan kautta yleisimpiin taloushallinnon järjestelmiin.

Teksti: Merja Maukonen

Lähteet: Isännöintiliitto

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »