mainos_1043

Hyvinvointi

Sisäisen draivin lähteillä

artikkelikuva: Sisäisen draivin lähteillä

Kuva: Pexels


Etätyö mielletään lähtökohtaisesti positiiviseksi työelämän joustoksi. Pitkittyessään se voi kuitenkin pistää työmotivaation ja mielen hyvinvoinnin koville.

Herätys. Kahvit tippumaan. Videokokous päälle ja menoksi. Aivan kuten eilen ja sitä edellisenä päivänäkin. Ja niin edelleen.

Vaikka etätyöskentely on parhaimmillaan luonnollinen osa hyvää työarkea, voi se aiheuttaa myös haasteita, kuten yksinäisyyttä, stressiä ja motivaatio-ongelmia. On vaikea puhaltaa yhteen hiileen, kun sosiaalinen eristäytyminen vie pohjan mehengeltä. Työn ja vapaa-ajan rajojen hämärtyminen voi myös kasvattaa henkistä kuormitusta.

Yritykset ovatkin viime aikoina joutuneet pohtimaan sitä, miten ne voivat parhaiten tukea työntekijöitään poikkeuksellisten työolosuhteiden aikana.

Motivaatiota vahvistamassa

Luottamus.
Tämä sana toistuu usein Vincit Oyj:n henkilöstön menestymisestä vastaavan johtajan Saana Rossin puheissa hänen pohtiessaan motivaatiotekijöitä etätöiden aikakautena.

”Kun kaikki työskentelevät etänä, yhteys työnantajaan päin ohenee. Haasteeksi muodostuu se, miten työnantaja voi lunastaa työntekijöiden luottamuksen. Tämä korostuu kriisiaikoina, jolloin monessa yrityksessä koetaan taloudellista epävarmuutta.”

Vincitillä joustavat etätyömahdollisuudet ovat olleet itsestäänselvyyksiä jo entuudestaan. IT-alan edelläkävijänä tunnettu yritys ei kuitenkaan ole säästynyt poikkeuksellisen kevään aiheuttamilta haasteilta.

kuva
Heltin työterveyspsykologi Mona Moisala sanoo, että itseohjautuvuutta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Ihmisen on osattava laittaa rajat itselleen ja päättää, milloin on aika lopettaa työt.
Kuva: JARI TOLVANEN / STUDIO ELITE

”Tämä on ollut uusi tilanne meillekin. Mitä pidempään se on kestänyt, sen enemmän henkisen yhteyden puuttuminen on rasittanut. Tilanteen pitkittyessä on yhä tärkeämpää välittää arvostuksen tunnetta läpi organisaation”, Rossi pohtii.

Luottamusilmapiiriä voi hänen mukaansa parantaa antamalla työntekijöille mahdollisuuden rakentaa omannäköistään arkea. Ydinmotivaatio työn tekemiseen kumpuaa myös työstä itsestään.

”On olennaista, että työntekijä pääsee toteuttamaan itseään ja kokee työllään olevan merkitystä. Mietimme jatkuvasti, miten voisimme parhaiten mahdollistaa sen, että työntekijä kokisi haluavansa olla juuri meillä töissä”.

Vaikeita aiheita kaihtamatta

Kun kukin puurtaa yksin kotonaan, motivaation kartoittaminen voi olla haastavaa. Aktiivinen yhteydenpito on tässä avainasemassa. Vincitillä johto ja HR ovat pitäneet yhteyttä työntekijöihin läpi etätyöajan.

”Olemme olleet aktiivisesti yhteydessä ihmisiin eri kanavia pitkin. Myös pulssikyselymme sisältöä on muutettu vastaamaan paremmin nykytilannetta”, Rossi kertoo.

Yrityksessä järjestetään myös säännöllisiä ”Ask Me Anything” – sessioita, joiden aikana henkilöstö kokoontuu kyselemään johdolta mieltä askarruttavista asioista.

”Uskon, että luottamus lisääntyy, kun vaikeistakin asioista puhutaan avoimesti ilman pelkoa siitä, miten niihin reagoidaan”, Rossi toteaa.

Hän painottaa, että tarkoituksena on aidosti ymmärtää, mitä ihmiselle kuuluu. Yksilöllinen lähestymistapa on tärkeä, sillä jokainen reagoi tilanteeseen omalla tavallaan.

”Eri ihmisillä on erilaiset tarpeet esimerkiksi elämäntilanteesta riippuen. Kaikki eivät myöskään välttämättä kykene vastaamaan suoraan kysymykseen ’Mitä sinulle kuuluu?’.”

Yhteiset kohtaamiset parantavat fiilistä

Käytäväkeskustelut, spontaanit kahvituokiot ja after workit kuuluvat olennaisena osana monen työpaikan arkeen. Etätyön aikana kontaktit ovat harvassa ja yhteenkuuluvuuden tunteen eteen on tehtävä enemmän töitä.

”Etätöissä luonnolliset kohtaamiset puuttuvat. Työnantajan kannattaakin ottaa tehtäväkseen tarkistaa säännöllisesti, miten työntekijät voivat”, Heltin työterveyspsykologi Mona Moisala toteaa.

”Jotkut ovat hyötyneet vapaudesta ja kokeneet sen hyvänä asiana. Nämä ihmiset ovat usein luonnostaan itsenäisiä ja autonomisia. Toiset taas ovat kokeneet tilanteen erityisen raskaana ja ovat nyt entistäkin yksinäisempiä”, hän jatkaa.

Motivaatiota ja sisäistä hyvinvointia voi buustata järjestämällä säännöllisiä, työhön liittymättömiä tapaamisia. Etäkahvit ja -lounaat ovat kuuluneet monen firman vakiokalustoon keväästä saakka, ja nyt yritykset ovat pikkuhiljaa siirtyneet tapaamaan toisiaan myös kasvokkain.

”Meillä on esimerkiksi pidetty puistopiknikejä, turvaetäisyydet huomioon ottaen. Tällaiset fyysiset kohtaamiset luovat yhteishenkeä aivan eri tavalla kuin etätapaamiset”, Saana Rossi sanoo.

kuva
Vincit Oyj:n henkilöstön menestymisestä vastaava johtaja Saana Rossi sanoo, että luottamus lisääntyy, kun vaikeistakin asioista puhutaan avoimesti ilman pelkoa siitä, miten niihin reagoidaan.
Kuva: OPA LATVALA

Riittävä vapaa-aika mahdollistaa palautumisen

Kun töitä tehdään kotona, työ ja vapaa-aika sekoittuvat helposti. Työtehtäviä saatetaan myös suorittaa epäsäännöllisesti pitkin päivää. Moisala kannustaakin kaikkia toimenpiteisiin oman hyvinvoinnin helpottamiseksi.

”Itseohjautuvuutta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Ihmisen on osattava laittaa rajat itselleen ja päättää, milloin on aika lopettaa työt.”

Houkutus joustoihin voi olla suuri etenkin, jos taloudellinen epävarmuus ja lomautukset ovat arkipäivää. Ylimääräiset työtehtävätkin saattavat kuormittaa. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen stressiin ja jopa uupumiseen.

”Ne työntekijät, jotka ovat normaalistikin ahkeria, ottavat helposti liikaa vastuuta itselleen. Jos työtä on ollut aikaisemmin haastavaa rajata, on se nyt yhä vaikeampaa”, Moisala toteaa.

”Etätyöaikana on kuitenkin entistä tärkeämpää suojata omaa vapaa-aikaa. On hyvä muistaa, että aina tarvitse olla tavoitettavissa.”

Riittien avulla vapaalle

Jos ajatukset on vaikea saada pois töistä etätyöpäivän päätteeksi, Moisala tarjoaa ratkaisuksi päivittäistä siirtymäriittiä. Tämä auttaa siirtymään henkisesti vapaa-ajalle.

”Kyseeseen voi tulla esimerkiksi kävelylenkki, meditointihetki tai joogasessio. Pääasia on, että rituaali on sama joka päivä. Tällöin se vahvistuu ja tulee tavaksi.”

Myös yksinkertaisemmat rutiinit, kuten työympäristön siistinä pitäminen, voivat auttaa.

”Usein töitä tehdään keittiönpöydän äärellä. Pöytä kannattaa siivota työpäivän päätteeksi ja laittaa läppäri pois näkyviltä. Näin työhön assosioituvat asiat eivät muistuta työstä vapaa-ajalla”, Moisala vinkkaa.

Tulevaisuuden pilkahduksia

Monet meistä odottavat jo innolla aikaa, jolloin pääsemme taas kuluttamaan toimiston käytäviä. Tilanteen normalisoituminen voi kuitenkin tuoda mukanaan omat haasteensa.

”Väsymys saattaa tulla vasta silloin, kun työntekijät ovat palanneet työpaikoilleen. Työnantajien on hyvä varautua siihen, että ihmiset saattavat oireilla vasta myöhemmin”, Moisala muistuttaa.

Kriisit voivat toisaalta toimia myös opettajina. Poikkeuksellinen tilanne on tuonut mukanaan konkreettista tietoutta esimerkiksi työn organisoinnista ja etätyön vaikutuksista hyvinvointiin.

”Tämä on hedelmällistä aikaa HR-alan ihmisille. Työntekijät ovat havahtuneet tarkkailemaan työtään ja jaksamistaan aivan uudella tavalla. Nyt meillä on otollinen paikka tarttua tähän uuteen ymmärrykseen”, Moisala kannustaa.

Myös Saana Rossi toteaa, että työntekijöiden tarpeet tulisi huomioida kriisin jälkeenkin, ja ottaa etätyön esimerkiksi.

”Jos työ on sellaista, jota voi tehdä täysin etänä, voi sitä tehdä meillä jatkossakin. Mikäli etätyöskentely lisää työntekijän motivaatiota, ei järjestelyä ole tarvetta muuttaa”, hän päättää.

Teksti: Vanessa Törnblom

kuva
Jos ajatukset on vaikea saada pois töistä etätyöpäivän päätteeksi, ratkaisu voisi olla päivittäinen siirtymäriitti, esimerkiksi kävelylenkki. Tämä auttaa siirtymään henkisesti vapaa-ajalle.
Kuva: Pexels

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »