mainos_1078

Hyvinvointi
Johtaminen
Tiimit
Valmennus
Yrityskulttuuri

Henkilöstötuottavuudella tuloksiin

artikkelikuva: Henkilöstötuottavuudella tuloksiin

Työ- ja organisaatiopsykologi ja liiketoimintapäällikkö Miika-Markus Järvelä


Hyvä johtaminen ja toimiva organisaatiokulttuuri parantavat henkilöstötuottavuutta. Johtamisessa tärkeää on avoin ja arvostava ote sekä rohkeus tarttua haasteisiin. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin.

Yrityksen tuottavuus on vahvasti sidoksissa henkilöstötuottavuuteen. Useimmilla toimialoilla henkilöstö on suurin investointi, joten henkilöstötuottavuuteen panostaminen parantaa kannattavuutta. Henkilöstötuottavuus koostuu työntekijöiden motivaatiosta, osaamisesta ja työkyvystä.

”Kun henkilöstötuottavuuden osa-alueet ovat kunnossa, työyhteisö voi hyvin ja työtekijät työskentelevät yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Henkilöstötuottavuudessakin hyvä johtaminen on avainasemassa”, sanoo työ- ja organisaatiopsykologi ja liiketoimintapäällikkö Miika-Markus Järvelä Coronaria Tietotaidosta.

Työstään innostunut työntekijä on motivoitunut ja sitoutuu työnantajaan. Motivaatiota ja työn imua lisäävät mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön sekä selkeästi määritellyt tavoitteet. Osaamisesta huolehditaan työtehtäviin perehdyttämisellä sekä tarjoamalla tarvittaessa lisäkoulutusta.

”Työkykyyn panostettaessa on huolehdittava, että työntekijällä on oikeanlainen määrä työtä. Työssä kannattaa huomioida työntekijöiden henkilökohtaiset tilanteet. Esihenkilö voi tarjota työntekijälle lisätukea ja apua työtehtävien priorisointiin, mikäli työssä uupumisen oireita alkaa ilmetä”, Järvelä sanoo.

CTA

Haasteisiin uskallettava tarttua

Tukea tarjottaessa avoimuus ja rehellisyys sekä valmentava ja arvostava ote ovat tärkeitä, jotta työntekijä kokee tulevansa kuulluksi. Mikäli esihenkilön ja työntekijät näkemykset tilanteesta poikkeavat huomattavasti, voi keskusteluun tuoda mukaan kolmannen osapuolen.

”Esihenkilöillä on oltava rohkeutta nostaa vaikeatkin asiat esille. Esimerkiksi työkykyyn liittyvissä haasteissa sekä johtamisen haasteissa voi tarvittaessa hyödyntää erilaisia mahdollisuuksia, kuten työterveyden palveluita tai työnohjaus- ja coaching-palveluita. Haasteiden ratkaiseminen on sekä työntekijän että työnantajan etu”, toteaa Järvelä.

Työnohjaus- ja coaching-palveluiden lisäksi organisaatio voi hyödyntää työpaikkakartoituksia ja tutkimuksia sekä esihenkilötyön kehittämiseen tähtääviä 360-arviointeja. Coronaria Tietotaidon palvelut sovitetaan työpaikan tarpeisiin ja tulosten pohjalta suunnitellaan yhdessä organisaation edustajien kanssa sopivia kehitystoimenpiteitä.

Muutosjohtamista pitkällä tähtäimellä

Työhyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden kannalta on tärkeää, että organisaation prosessit, toimintatavat ja vastuunjako ovat selkeitä. Esihenkilöiden toiminnan merkitys korostuu muutoksissa. Esimerkiksi koronapandemia on aiheuttanut monissa organisaatioissa suuria muutoksia.

”Etätöihin siirtymisen akuutit haasteet, kuten töiden jakaminen ja työympäristöstä huolehtiminen, oli ratkaistava nopeasti. Pidemmällä tähtäimellä muutosjohtamisessa on pohdittava mihin suuntaan organisaatio ja työelämä ovat kehittymässä ja kuinka näihin muutoksiin tulisi reagoida”, sanoo Järvelä.

Etä- ja hybridityö tulevat todennäköisesti jäämään osaksi työelämää, joten pelisäännöistä on sovittava sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Sekä lähi- että etätyössä tärkeitä seikkoja ovat tavoitteiden selkeys, hyvät työvälineet ja työympäristö sekä työntekijälle tarjottava tuki.

”Työsopimukseen kannattaa liittää etätyösopimus ja etätyökäytännöt väärinkäsitysten välttämiseksi”, Järvelä lisää.

Lisätietoja: www.coronaria.fi/tyoelamapalvelut

Teksti: Merja Maukonen

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »