mainos_1081

Mittaus
Robotiikka ja automaatio
Teollisuuden internet
Työ- ja koneturvallisuus

NDT-tarkastuksilla varmistetaan turvallisuus ja laatu

artikkelikuva: NDT-tarkastuksilla varmistetaan turvallisuus ja laatu

2000-luvulla tulleita tarkastusmenetelmiä. Skannerilla voidaan tarkastaa ferriittinen pohjalevy jopa 3mm paksun austeniittisen vuorauksen läpi, joka ennen tätä laitetta on ollut mahdotonta millään suorittaa.
KUVA: NDT KOTKA


NDT-tarkastuksilla varmistetaan tuotantolaitoksen laitteistojen ja LVI-tekniikan toimivuus ja turvallisuus sekä valmistavan teollisuuden lopputuotteiden laadukkuus. Digitaaliset menetelmät ja dronekuvausmenetelmät nopeuttavat tarkastusta. Uusien menetelmien käyttöön ottaminen vaatii usein tarkastajien täydennyskouluttamista.

NDT-menetelmillä eli rikkomattomalla aineenkoetuksella metallirakenteita, hitsejä ja valuja voidaan tarkastaa ilman testattavan tuotteen rikkomista. Pintamenetelmillä havaitaan pintaan asti aukeavat viat, ja volymetrisillä testeillä todetaan pinnan alainen eheys.

”Teemme laajasti uuden materiaalin tarkastuksia sekä vanhojen rakenteiden valvontatarkastuksia, joilla varmistetaan laitteistojen käyttövarmuus. Tarkastusten teettämisen yleistymisen myötä myös hitsausten laatu on parantunut”, sanoo NDTtarkastaja ja yrittäjä Kari Lindman NDT Kotka Oy:stä.

Lindman on toiminut alalla jo 33 vuotta. Vuonna 2011 perustettu NDT Kotka tekee tarkastuksia muun muassa satamissa, voimalaitoksissa, lämpölaitoksissa, paperi-, energia- ja kemianteollisuudessa sekä niihin liittyvässä putkistonvalmistuksessa ja konepajateollisuudessa. Tarkastuksia tehdään sekä valmistuksenaikaisessa teräsrakentamisessa että käytönaikaisessa kunnonvalvonnassa.

”Asiakkaat ovat vuosien mittaan kiinnostuneet yhä enemmän määräaikaistarkastusten teettämisestä. Vuosikymmeniä sitten tarkastukset saatettiin nähdä kulueränä, mutta nykyään ymmärretään kuinka, tärkeää ongelmien ennaltaehkäisy on. Mikäli tarkastuksessa havaitaan heikkoja kohtia hitseissä, voidaan ne korjata laitoksen ollessa kontrolloidusti seisokissa”, Lindman kertoo.

Esimerkiksi putkistojen NDT-tarkastuksessa mahdolliset vuotopaikat löydetään jo varhaisessa vaiheessa. Tarkastus onkin kannattava investointi, jonka avulla vältetään vuodoista johtuvat ongelmat. Odottamattomat vuodot voivat aiheuttaa jopa 200 000 – 500 000 euron kulut menetetyn tuotannon vuoksi.

Tarkastuksilla huolehditaan tuotteen laadusta

Konepajateollisuudessa NDT-tarkastusten avulla voidaan varmistua paitsi konepajan laitteistojen toimivuudesta ja turvallisuudesta myös valmistusprosessin ja lopputuotteen laadusta. Laadun varmistaminen edellyttää jatkuvaa seurantaa sekä toimenpiteitä sen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

”Tuotteiden laatuvaatimukset ovat nykypäivänä hyvin korkeita ja tarkastuksia vaaditaan laajemmin. Tarkastajan on oltava alan moniosaaja ja tunnettava laajasti erilaisia tarkastustekniikoita sekä standardeja”, kertoo NDT-Team Oy:n toimitusjohtaja Jukka Hakala, jolla on alalta 26 vuoden kokemus.

Vuonna 2008 Tampereella perustetun NDT-Teamin asiakaskunta koostuu eri suuruisista konepajoista, paperi- ja selluteollisuuden laitoksista, prosessiteollisuudesta sekä voimalaitoksista ja ydinvoimalaitoksista.

Tyypillisiä tarkastuskohteita ovat painelaitteet, mekaaniset laitteet sekä erilaiset turvallisuuden ja käytettävyyden kannalta tärkeät komponentit. Tarkastuksia voidaan tehdä kaikissa laitteiden ja komponenttien tuotannon ja elinkaaren vaiheissa.

”NDT-Team on pieni ja joustava yritys, ja tarkastusmenetelmät sekä tarkastusten ajankohdat suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa asiakkaan edun mukaisesti. Samalla tarkastuskäynnillä tehdään mahdollisimman paljon kerralla, jotta asiakkaan tuotanto ei viivästy”, Hakala sanoo.

kuva
Magneettisilla pyörillä ferriittisen säiliön vaippaa kiipeävällä, vaiheistetulla ultraäänellä varustetulla laitteella tarkastetaan säiliön vaippaa jopa 40m korkeudelle ilman telineitä.
KUVA: NDT KOTKA

Digitaaliset menetelmät ovat nopeita

NDT-tarkastusten perusmenetelmät, kuten visuaalinen tarkastus ja magneettijauhe-, tunkeumaneste- ja ultraäänitarkastukset, ovat säilyneet samanlaisina vuosikymmenten mittaan, mutta muutamia uusia menetelmiäkin on kehitetty. Digitaalinen radiografiakuvaus eli röntgenkuvaus on perinteistä radiografiatarkastusta nopeampi menetelmä.

”NDT-tekniikat ovat kehittyneet hieman vuosien varrella, ja esimerkiksi röntgenkuvausten suhteen olemme siirtyneet lähes täysin digitaaliseen kuvausmenetelmään. Näin vältytään myrkyllisten kehityskemikaalien käytöltä, ja kuvat saadaan saman tien analysoitaviksi tietokoneelle”, kertoo Hakala.

Digitaalisessa radiografiakuvauksessa käytetään perinteisen filmin sijasta DDA-muunninta, joita on erilaisia eri tarkoituksia varten. Isot DDA-paneelit sopivat esimerkiksi korroosiokuvauksiin tai suurten kappaleiden kuvaamiseen. Suurissa paneeleissa kuva-ala on suuri, mutta myös pikselikoko on suurempi. Pienten paneelien avulla saavutetaan suurempi tarkkuus.

”Tänä vuonna hankimme kysyntään vastataksemme videoendoskoopin hankalasti tavoitettavien kohteiden tarkastamiseen. Endoskoopilla ahtaat rakenteet voidaan tarkastaa purkamatta niitä ympäröiviä rakenteita”, Hakala lisää.

Dronetarkastukset uutena menetelmänä

”Meilläkin digitaalinen röntgenkuvaus on tullut perinteisen rinnalle, sillä se vaatii vähemmän säteilyä, ja kuvat ovat nähtävissä tietokoneelta saman tien. Esimerkiksi määräaikaistarkastusta tehtäessä kohteessa voidaan edetä nopeammin. Mikäli digitaalisessa kuvauksessa havaitaan mahdollisia ongelmapaikkoja, kuvaamme ne tarkemmin perinteiselle filmille”, Lindman kertoo.

NDT Kotka on ottanut tänä vuonna käyttöön dronetarkastukset. Dronen avulla haastavissa kohteissa voidaan tehdä visuaalinen tarkastus turvallisesti. Laadukkailla kameroilla saadaan kohteesta video- ja lämpökuvaa sekä liikkumattomia kuvia.

”Dronekuvaus nopeuttaa töitä ja tuo kustannussäästöjä. Mikäli haastavaan kohteeseen, kuten säiliöön tai kattilaan, haluttaisiin lähettää ihminen, olisi rakennettava hintavat telineet ja huolehdittava työturvallisista olosuhteista. Paikalle ohjatun dronen avulla kohde voidaan tarkastaa helposti ja nopeasti”, kertoo Lindman.

Dronea ohjaa pätevä sertifioitu tarkastaja, ja tarkastuksen nopeuden ansiosta kohteen ei tarvitse olla pitkään irti prosessista. Mikäli kohteessa havaitaan visuaalisia poikkeamia, tarkastusta laajennetaan muihin rikkomattomiin menetelmiin.

Uusilla menetelmillä tehokkuutta

Digitalisaatio nopeuttaa ja tehostaa tarkastuksia, mutta hitaasti muuttuvat standardit saattavat hidastaa uusien menetelmien käyttöön ottamista.

”NDT-ala on melko konservatiivinen. Standardien uudistuessa uusia menetelmiä saadaan käyttöön. Digitaalinen radiografia on tuonut tarkastuksiin kustannussäästöjä, sillä tuotantolaitos saadaan nopeammin takaisin käyntiin, kun kuvauksen tulokset nähdään välittömästi kuvaamisen jälkeen”, sanoo NDT-tarkastaja ja Nondestin osakas Markus Kumpumäki.

Nondest tekee teollisuuden NDT-tarkastuksia, ja yrityksellä on kokemusta muun muassa painelaitteista, teräsrakenteita valmistavista konepajoista sekä paperi- ja sellutehtaiden ja voimalaitosten määräaikaistarkastuksista.

Uusia menetelmiä otetaan käyttöön asiakastarpeeseen pohjautuen. Myös Nondestilla on siirrytty digitaaliseen radiografiaan.

”Digitaalinen röntgenkuvaus on nopea ja tarkka. Tulokset saadaan saman tien, joten asiakas voi aloittaa tarvittaessa korjaavat toimenpiteet saman tien”, kertoo Kumpumäki.

Perinteiset visuaalisen tarkastuksen jatkeena toimivat menetelmät kuten tunkeumaneste- ja magneettijauhetarkastus ovat manuaalista työtä, johon digitalisaatio ei tällä hetkellä tuo uusia mahdollisuuksia.

”Koneoppimisen edetessä digitalisaatio saattaa tuoda huomattaviakin lisähyötyjä esimerkiksi tuotantolinjojen automatisoituihin tarkastuksiin”, Kumpumäki pohtii.

kuva
Tunkeumaneste on hyvä tapa määrittää vian syvyyttä ja se soveltuu materiaaleille, jotka eivät ole ferriittisiä.
KUVA: NONDEST OY

Uudenlaiset materiaalit yleistyvät

NDT-tarkastusmenetelmiä on kehitettävä vastaamaan teollisuuden tarpeita uusien materiaalien yleistyessä. Esimerkiksi komposiitit, muovit ja 3D-tulostetut rakenteet vaativat uusia menetelmiä tai olemassa olevien menetelmien soveltamista.

”Lisäkouluttautuminen on alalla arkipäivää. Kouluttautuminen on erittäin tärkeässä asemassa otettaessa käyttöön uusia menetelmiä, jotta tarkastukset ovat luotettavia ja tehokkaita. Näin asiakkaat saavat tarkastuksista parhaan mahdollisen hyödyn”, sanoo Kumpumäki.

Standardit määrittävät millä menetelmillä tarkastukset tulee tehdä. Tarkastajan ammattitaito ja pätevyys puolestaan varmistavat optimoidun ja kustannustehokkaan tarkastuksen.

”Tänä päivänä asiakkaat ovat valveutuneita. NDT-tarkastukset nähdään tärkeässä roolissa kilpailukyvyn kannalta, sillä ne parantavat laatua ja tuotantolaitoksen toimintavarmuutta”, Kumpumäki toteaa.

kuva
Koneistettuja pintoja on joskus hyvä katsoa magneettijauhetarkastuksessa uv-valolla tehtävään tarkastukseen, jolloin saavutetaan parempi tarkkuus.
KUVA: NONDEST OY

Konepajateollisuudessa kilpailukyky ja laadukkuus varmistetaan huolehtimalla hitsaajien pätevyydestä ja tekemällä tuotteeseen pistotarkastuksia tuotantoprosessin ja projektin eri vaiheissa. Näin vältytään turhilta hitsien hiomisilta ja avaamisilta.

”Tarkastusten avulla asiakas ja työntekijä oppivat tunnistamaan prosessin heikkoudet ja pystyvät tekemään laatua parantavia toimenpiteitä jo tuotantovaiheessa, jolloin vältetään korjaamisesta aiheutuvat tarpeettomat kulut”, sanoo Kumpumäki.

Pitkällä aikavälillä NDT-tarkastukset auttavat havaitsemaan suunnittelun puutteita, jolloin olemassa olevia rakenteita voidaan muuttaa. Määräaikaistarkastusten avulla voidaan ennakoida laitoksen korjaustarpeita. Ennakoivat huoltotoimenpiteet parantavat toimintavarmuutta kustannustehokkaasti.

Teksti: Merja Maukonen

NDT-Standardit tarkastuksen tukena

TEKSTI: MIKA VARTIAINEN / ASIANTUNTIJA METSTA

Rikkomaton aineenkoetus (Non-Destructive Testing, NDT) on kattavasti standardisoitu alue, sisältäen useita eri tarkastusmenetelmiä (RT, UT, PT, MT, ET, VT jne.) koskevia standardeja. Eurooppalaisissa ja kansainvälisissä teknisissä komiteoissa laadittavat standardit ovat ns. horisontaaleja standardeja, joihin tuotestandardeissa tarvittaessa viitataan. Sen lisäksi useissa tuotekohtaisissa teknisissä komiteoissa laaditaan myös NDT-standardeja esimerkiksi levyille, putkille, valuille ja takeille.

Eurooppalaisten ja kansainvälisten NDT-standardien laadintaa seurataan METSTAn kansallisissa standardisointiryhmissä SR 81 Radiografia, SR 89 Ultraääni ja SR 106 Pintamenetelmät. Näiden ryhmien toimintaan osallistuminen on maksutonta: metsta.fi/osallistu/.

Keskeisiä uusittavana olevia NDT-standardeja

prEN ISO 17636-1 ja -2 Radiografinen kuvaus filmi- ja digitaalitekniikalla. Standardiehdotukset olivat lausuntokierroksella kesällä 2021. Ehdotukset sisältävät lukuisia muutoksia ja täsmennyksiä, mm. lisätään kohta digitaalisten röntgenkuvien kuvatarkkuuden arvioinnista. Lisäksi olemassa oleviin liitteisiin tehdään muutoksia ja lisätään uusia liitteitä.

prEN ISO 10675-1 ja -2 Radiografisen kuvauksen hyväksymisrajat. Standardiehdotukset olivat lausuntokierroksella keväällä 2021, ja niissä tulevina muutoksina on mm. filmi- (RT-F) ja digitaaliradiografian (RT-S ja RT-D) erottaminen omiin taulukoihinsa sekä huokosryhmien hyväksymisrajoissa yksittäisten huokosten koon rajoittaminen. Lisäksi standardien liitteitä C yhdenmukaistetaan vastaamaan hitsiluokkastandardeja EN ISO 5817 ja EN ISO 10042.

SFS-EN ISO 3452-1:2021 Tunkeumanestetarkastuksen yleisperiaatteet (uusi painos julkaistiin kesäkuussa 2021). Uudessa painoksessa on selvennetty tuoteryhmän käsitettä, lisätty kohta ilman kehitettä tehtävälle tunkeumanestetarkastukselle ja saatettu standardi vastaamaan teknistä kehitystä.

prEN ISO 9712 NDT-henkilöstön pätevöinti ja sertifiointi. Tämä keskeinen NDT-standardi oli lausuntokierroksella viime talvena. Muutoksia on tulossa lukuisia, mm. määritelmiin, koulutuksen ja työkokemuksen kestovaatimuksiin, pätevyystutkintojen vaatimuksiin ja tason 3 uudelleensertifiointiin liittyen. Lisäksi lisätään uudet opastavat liitteet NDT-tekniikoista ja psykometrisistä periaatteista.

LUE MYÖS

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »