mainos_834

Johtaminen
Koulutus
Yrityskulttuuri

Kun tiedosta jalostuu arvoa - Tiedolla johtaminen on modernin organisaation menestystekijä

artikkelikuva: Kun tiedosta jalostuu arvoa - Tiedolla johtaminen on modernin organisaation menestystekijä

LUT-yliopiston professori Kirsimarja Blomqvist.


Tietojohtaminen tukee organisaatioiden elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Menestyksekäs tiedolla johtaminen vaatii tänä päivänä uudenlaisia valmiuksia, jotka auttavat yksilöitä ja yrityksiä luomaan kestävää arvoa.

Tiedolla johtaminen auttaa tekemään fiksumpia päätöksiä, koska ratkaisut pohjautuvat mutu-tuntuman sijaan faktoihin. Tämä auttaa myös reagoimaan muutoksiin ja liiketoimintamahdollisuuksiin entistä nopeammin. Teknologian kehittyessä ja tietomäärien lisääntyessä tiedon hyödyntämismahdollisuudet ovat samalla sekä monipuolistuneet että vaikeutuneet.

”Data ja tieto ovat resursseja. Jotta ne tuottaisivat arvoa, tarvitaan monialaista yhteistyötä ja ymmärrystä tarvittavasta datasta, asiakastarpeista, liiketoiminnasta sekä ihmisten ja verkostokumppaneiden johtamisesta. Data tarvitsee vastaparikseen myös inhimillistä, kokemusperäistä tietoa. Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa puolestaan vaatii monialaista asiantuntijaosaamista”, kertoo LUT-yliopiston professori Kirsimarja Blomqvist.

Blomqvist toimii LUT-yliopiston Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman akateemisena johtajana. Ohjelma auttaa työntekijöitä ja organisaatioita kehittämään tietojohtamistaan ja menestymään nykypäivän kilpailluilla ja nopeasti kehittyvillä markkinoilla.

CTA

Tietojohtaminen vaatii suunnittelua ja yhteistyötä

Organisaation on osattava paitsi tunnistaa toimintansa kannalta tärkeä tieto, myös ottaa se hyötykäyttöön. Mahdollisia kompastuskiviä on monia, joista yksi liittyy organisaation toiminnan puutteelliseen tarkasteluun.

”Organisaation kannattaa käyttää tarpeeksi aikaa sen pohtimiseen, mitä tietojohtamisella oikeastaan halutaan saavuttaa. Millaisia hyötyjä tavoitellaan? Mikä on teknologian, mikä prosessien, toimintamallien ja organisaatiokulttuurin rooli? Millaisia riskejä on odotettavissa? Entä minkälaisia kyvykkyyksiä, taitoja ja asiantuntemusta tarvitaan?”, Blomqvist luettelee kriittisiä osa-alueita.

Tietojohtaminen edellyttääkin oikeanlaisia työkaluja, tukiprosesseja ja hyvää johtamista. Yhteisistä toiminta- ja työskentelytavoista sekä kommunikaatiokanavista tulisi esimerkiksi sopia riittävän tarkasti. ”On hyvä edetä ketterästi kokeillen”, toteaa Blomqvist.

”Uuden edessä tarvitaan rohkeutta kokeilla, ratkoa ongelmia ja hakea suuntaa yhteistyössä muiden kanssa. Asiantuntijaohjelmamme ja sen mahdollistama vertaisoppiminen pitävät lisäksi huolen siitä, että kaikkia virheitä ei tarvitse tehdä itse.”

Edelläkävijäorganisaatiot muutosvirtojen äärellä

LUT-yliopiston Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma antaa osallistujille työvälineitä, ajatusmalleja ja viitekehyksiä tiedolla johtamiseen eri alojen asiantuntijoiden johdolla. Ymmärrystä syvennetään käytännön esimerkkien ja harjoitustöiden kautta.

Koulutusohjelma on suunnattu erityisesti esihenkilöille, tietotyöläisille ja muille päätöksentekijöille niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Monialaisessa ryhmässä tapahtuva opetus synnyttää oivalluksia, nopeuttaa oppimista ja levittää parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja.

”Tähän saakka on esimerkiksi uskottu, että yhteisöllisyys, luottamus ja innovaatiot syntyvät vain kasvokkain työpaikoilla. Ohjelmamme antaa mahdollisuuden kyseenalaistaa monia vanhoja totuuksia ja mallintaa edelläkävijäorganisaatioiden toimintatapoja. Näin voimme auttaa osallistujia kehittämään tietojohtamistaan ja luomaan lisäarvoa nyt ja tulevaisuudessa”, Blomqvist sanoo.

Seuraava LUTin Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma alkaa maaliskuussa 2023. Ohjelman hakuaika on parhaillaan käynnissä.

Lataa Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman esite ->

Katso esittelyvideo Tietojohtamisen asiantuntijaohjelmasta ->

Tutustu muiden kokemuksiin ohjelmasta ->

Teksti: Vanessa Törnblom

CTA

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »