mainos_1024

Projektiesittelyt (matkailu ja kulttuurirakennukset, toimistorakennukset ja työympäristöt)

Upeat puitteet ainutlaatuisille tilaisuuksille

artikkelikuva: Upeat puitteet ainutlaatuisille tilaisuuksille

Helsingin keskustassa sijaitsevan Scandic Helsinki Hubin modernit kokous- ja tapahtumatilat muovautuvat tilaisuuden järjestäjän tarpeisiin. Nykyaikaisella tekniikalla varusteltujen tilojen sisustuksessa näkyy eri vuosikymmenien mittaan rakennetun hotellikiinteistön historia ja kerroksellisuus.

Kohdetiedot: Scandic Helsinki Hub
Tilaaja: Scandic Hotels Oy
Arkkitehtisuunnittelu: PES-Arkkitehdit Oy
Sisustusarkkitehtisuunnittelu: Franz Design Oy

HOTELLI SCANDIC HELSINKI HUB avattiin syyskuun alussa Lönnrotin ja Annankadun kulmassa sijaitsevaan kiinteistöön. Useassa eri vaiheessa rakennettu kiinteistö on toiminut kirjapainona, työeläkeyhtiö Varman pääkonttorina ja Euroopan kemikaalivirasto ECHAn toimitiloina.

”Kiinteistössä on paljon ominaisuuksia, jotka palvelevat hotelli- ja kongressitoimintaa. Julkisivut, runkojärjestelmä ja kerroskorkeus olivat toimivia uutta käyttötarkoitusta ajatellen”, sanoo kohteen pääsuunnittelija arkkitehti SAFA Tuomas Silvennoinen PES-Arkkitehdit Oy:stä.

PES-Arkkitehdit vastasi Scandic Helsinki Hubin arkkitehtisuunnittelusta. PES-Arkkitehdit on erikoistunut julkiseen rakentamiseen, kulttuurirakentamiseen, terminaaleihin ja asemiin, ja toimisto tekee myös paljon peruskorjaus- ja muutostöitä olemassa oleviin kiinteistöihin.

”Rakennuksen perusominaisuudet palvelivat hyvin uutta toimintaa. Suunnittelussa hyödynnettiin alkuperäisiä elementtejä ja säilytettiin rakennuksen olemus ja historia. Peruskorjatessa työmäärä on valtava, ja korjaustöissä tehdään huomattavan paljon päällepäin näkymätöntä työtä”, Silvennoinen sanoo.

Monikäyttöiset ja muuntautuvat kokous- ja tapahtumatilat

Hotelli Scandic Helsinki Hub tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kokousten ja tapahtumien järjestämiseen. Kokous- ja tapahtumatilat sijaitsevat 1970-luvulla rakennetuissa kellarikerroksissa. Osa kokous-, tapahtuma- ja työskentelytiloista oli uuteen käyttötarkoitukseensa sopivia ilman muutostöitä ECHAn toiminnan jäljiltä.

Suurimmat visuaalisen ilmeen muutokset tehtiin Hub-tapahtumatiloihin. Hub-tapahtumatilat tarjoavat puitteet koulutusten, valmennusten, workshopien ja muiden tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiselle.

Monikäyttöiset tapahtumatilat muovautuvat myös juhlien, cocktailtilaisuuksien ja illallisten järjestämiseen. Monitasoinen tila on varustettu lavalla, tanssilattialla ja 16-metrin levyinen led-screenillä.

Tapahtumatilojen tilajako oli uuteen käyttötarkoitukseen sopiva ilman mittavia peruskorjaustöitä. Hub-tilat muodostuvat suuremmasta ja pienemmästä salista, joita yhdistävää tilaa käytetään monitorointitilana.

”Maanalaiset tilat on tehty aiempia käyttäjiä varten. Nykyiset Hub-tilat muutettiin ECHAn istuntosaleista monikäyttöisiksi kokoontumistiloiksi. Tiloissa oli juhlavia kiinteitä kokoustekniikalla varustettuja kokouspöytiä, jotka purettiin pois. Sisustusarkkitehtitoimisto Franz Design toteutti tiloihin uuden sisustuksen”, Silvennoinen kertoo.

kuva
Hissiaulojen näyttävät alakatot ovat väreileväpintaisia RST-kasetteja INLOOK SHINE -tuoteperheestä.
KUVA: JOHANNA UIMONEN

Visuaalisessa ilmeessä säilytettiin kerroksellisuus

Franz Design Oy vastasi kohteen sisustusarkkitehtuurista. Franz Designin portfolioon sisältyy julkisten tilojen sekä hotellien, toimitilojen ja ravintoloiden sisustusarkkitehtuuria. Kolmessa eri vaiheessa rakennetussa kiinteistössä näkyy monivaiheinen historia ja kerroksellisuus.

”Eri aikakaudet ohjasivat sisustussuunnittelua. Sisustusarkkitehtuurissa säilytettiin eri aikakausien visuaalinen ilme ja kerroksellisuus. Hyödynsimme mahdollisimman paljon olemassa olevia materiaaleja. Kellaritiloissa ei tehty tilamuutoksia, mikä helpotti seinäpintojen materiaalien käyttämistä uudelleen”, sanoo sisustusarkkitehti Sofia Frantsi.

kuva
Scandic Hubin yleisten tilojen alakattoasennuksista vastasi Inlook.

Frantsin vastuulla oli kohteen visuaalinen ilme sekä projektin johtaminen viimeisessä työvaiheessa. Sisustusarkkitehti Lauri Skyttä vastasi teknisestä suunnittelusta ja projektin johtamisesta kahden ensimmäisen työvaiheen aikana.

”Rakennuksen perusominaisuudet palvelivat hyvin uutta toimintaa.

Hub-tiloissa näkyy retrous ja leikkisyys

”Hub-tapahtumatilat on rakennettu 1970-luvulla, joten retrous saa näkyä. 70-lukua on tuotu tiloihin modernilla otteella. Tiloissa säilytettiin paljon originaaleja visuaalisia elementtejä kuten viilutettuja paneeleja. 70-luku inspiroi värimaailmaa, ja lisäksi kalusteisiin tuotiin mausteeksi modernimpia sävyjä”, Frantsi kertoo.

kuva

Irtokalusteilla tiloihin tuotiin leikkisyyttä, hauskuutta ja väri-ilottelua. Kaikki kalusteet kiinteää sohvaa lukuun ottamatta ovat irrallisia, minkä ansiosta tiloja voi muokata tilaisuuden mukaisesti.

”Tilat muovautuvat niin pystypöytäratkaisuiksi kuin luentosaliksikin. Kalusteet voi tilaisuuden luonteen mukaisesti asetella tilan reunoille tai keskelle. Alempana olevaa keskilattiaa voi käyttää tanssilattiana tai lavatilana vaikkapa tanssiesitykselle tai muulle esitykselle”, Frantsi kuvailee.

kuva

Hub-tilojen lisäksi kellarikerrosksissa sijaitsevat Meet-, Work- ja Teamwork- tilat, joiden pintoja freesattiin. Irtokalusteet suunniteltiin ja valittiin siten, että niitä voi käyttää kaikissa kokous- ja tapahtumatiloissa. Tiloja voi jakaa ja yhdistellä tarpeiden mukaisesti.

”Scandicin toiveena oli, että hotellissa on kellarikerrosten kokous- ja työskentelytilojen lisäksi yleistiloja, joissa ihmiset voivat työskennellä. Aulan yläpuolella olevaan working-loungeen toteutettiin erityyppisiä työpisteitä ja -pöytiä ja tilat on varusteltu riittävällä määrällä pistorasioita”, kertoo Frantsi.

”Hub-tiloista tuli modernit ja näyttävät.

kuva

Toiminnallisuutta tilasuunnittelulla ja tekniikalla

Suunnittelua ja sisustusarkkitehtuuria ohjasi kerroksellisuuden ohella tilojen toiminnallisuus. Uuteen käyttötarkoitukseen epätarkoituksenmukaista vanhaa tekniikkaa poistettiin ja tuotiin uutta tilalle.

”Hub-tilat mahdollistavat uudenlaisten tapahtumien järjestämisen. Tilat on varusteltu teknisesti siten, että paikan päällä järjestettävien tapahtumien lisäksi tiloissa voidaan järjestää hybriditapahtumia ja tapahtumat voidaan striimata etäosallistujille tai yleisölle”, sanoo Frantsi.

kuva

kuva

Tilojen yhteydessä olevat isot tekniset tilat mahdollistivat uusien läpivetojen ja uuden tekniikan asentamisen ilman laajoja purku- ja uudelleenrakennustöitä.

”Hub-tiloista tuli modernit ja näyttävät. Tiloihin haluttiin joustavuutta, joten tiloissa ei ole suuria kiinteitä elementtejä tai kalusteita. Entuudestaan olemassa olevien lattiakorkojen ansiosta tilat ovat portaittaiset. Lattiapintoja ja valaistusta uudistettiin.”

Franz Desing toteutti valaistuksen yhteistyössä Murean kanssa. Neutraali valaistus on portaattomasti säädettävissä ja esitysvalaistusta voi säätää tilanteeseen sopivaksi. Sisustusvalaisimet tuovat valaistukseen pehmeyttä.

kuva

”Isot kattoikkunat avautuvat sisäpihalle ja tuovat tiloihin luonnonvaloa”, Frantsi lisää.

Sisäpihalla hallitsevina materiaaleina kupari ja lasi

Scandic Helsinki Hubin sisäpiha toimii sisätilojen jatkeena. Tapahtumatiloihin ja ravintolaan kuljetaan porttikäytävän ja sisäpihan kautta. Kongressi- ja tapahtumatilojen aula rakennettiin sisäpihalle. Erillinen aula mahdollistaa kongressitilojen erottamisen hotellin muusta toiminnasta suurempien tapahtumien aikana.

”Sisäpihaan liittynyt katettu ulkotila muutettiin sisätilaksi, joissa sijaitsee tapahtumatilojen aula ja vastaanottoalue. Sisäpihalle avautuvan ravintolan julkisivu toteutettiin lasikatettuna ja lasiseinäisenä laajennuksena”, arkkitehti Tuomas Silvennoinen kertoo.

kuva

kuva

Katu- ja sisäjulkisivut ovat punatiiltä. Lasin lisäksi sisäpihan uusissa elementeissä käytetään kuparia, joka sopii yhteen kiinteistön julkisivujen kanssa. Muun muassa katoksen verhoilut ja ikkunanpielirakenteet sekä porttikongin alakatto toteutettiin kuparista. Värimaailmaan on haettu sävyjä, jotka sopivat yhteen patinoituvan kuparin kanssa.

”Lasin lisäksi sisäpihan uusissa elementeissä käytetään kuparia.

Kiinteistön Lönnrotinkadun ja Annankadun puoleiset julkisivut poikkeavat ajallisesti ja ilmeeltään toisistaan. Julkisivuja restauroitiin ja kunnostettiin, ja Annankadun puoleisen julkisivun vesikattomateriaali vaihdettiin yhteistyössä Museoviraston kanssa peltikatosta kuparikatoksi.

kuva

”Julkisivu on suojeltu, joten muutostyöt vaativat erityistä huolellisuutta. Uusi kuparikatto liittää kiinteistön sisäpihalle rakennetut uudet elementit yhteen julkisivun kanssa. Kupari on yhdistävänä teemana sisäpihalla, katoksissa ja ravintolan laajennuksessa”, Silvennoinen sanoo.

Teksti: Merja Maukonen
Kuvat: Scandic Hotels / Annabelle Antas

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »