mainos_1063

Työlaki (Whistleblower)
Yrityskulttuuri

Lakisääteinen ilmoituskanava auttaa riskien hallinnassa

artikkelikuva: Lakisääteinen ilmoituskanava auttaa riskien hallinnassa

Yritysten itsesääntelystä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Stina Wikberg, Keskuskauppakamari.


Ilmoituskanavan perustamisen siirtymäaika on käynnissä parhaillaan. Ilmoituskanava on hyvä väline vastuullisen organisaatiokulttuurin rakentamiseen ja riskien hallintaan. Hyvin toteutettu kanava palvelee kaikkia osapuolia.

Ilmoittajien suojelua koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2023. Vähintään 50 henkilöä työllistävien organisaatioiden tulee perustaa väärinkäytösten ja epäeettisen toiminnan ilmoittamiseen tarkoitettu ilmoituskanava. Kanavan kautta tehdyt ilmoitukset ovat luottamuksellisia.

Organisaatioiden, jotka työllistävät 50-249 henkilöä, on avattava ilmoituskanava 17.12.2023 mennessä. Tätä suuremmissa organisaatioissa siirtymäaika päättyy 31.3.2023.

”Voidakseen hallita riskejä viisas liiketoimintajohtaja haluaa kuulla ensimmäisenä organisaation toiminnassa ilmenevistä ongelmista. Ilmoituskanavan avulla ongelmiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa, jolloin vältytään mainehaitoilta ja taloudellisilta tappioilta”, sanoo yritysten itsesääntelystä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Stina Wikberg Keskuskauppakamarilta.

Ilmoituskanava on erittäin hyvä väline organisaatiokulttuurin rakentamisessa. Avoin ja läpinäkyvä toiminta ja viestintä väärinkäytösten ehkäisyssä on osa vastuullista organisaatiokulttuuria ja parantaa työilmapiiriä.

Helppokäyttöinen ilmoituskanava-palvelu vastaa yrittäjien tarpeisiin

Ilmoituskanavan toteuttamiseen on varattava riittävästi resursseja. Suunnitteluvaiheessa on pohdittava muun muassa ketkä organisaatiossa käsittelevät ilmoitukset ja millaisiin toimiin ilmoitusten pohjalta ryhdytään.

”On tärkeää, että puolueettomia ja riippumattomia käsittelijöitä on useampia kuin yksi. Kaikki ilmoitukset on rekisteröitävä, ja ilmoituksen tekijälle on kommunikoitava kolmen kuukauden kuluessa mitä toimenpiteitä on tehty”, sanoo Wikberg.

Ilmoituskanavan toteutustapa on vapaasti organisaation valittavissa. Ilmoituskanavan voi hankkia myös ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Keskuskauppakamari tarjoaa organisaatioille neuvontaa sekä Ilmoituskanava-palvelua. Helppokäyttöinen palvelu on kehitetty yhteistyössä kotimaisen ohjelmistotalon ja tietoturva-alan yrityksen kanssa.

”Anonymiteetti ja tietosuoja on huomioitu kattavasti palvelun kehittämisessä. Ilmoituskanava-palvelun kautta voi kommunikoida ilmoittajan kanssa tietoturvallisesti ja anonyymisti”, Wikberg lisää.

Lisätietoja: ilmoituskanava.fi ja kauppakamari.fi

Teksti: Merja Maukonen

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »