mainos_834

Energiainfra ja uudet energiateknologiat (Innovaatiot ja uudet energiateknologiat)
Energiatuotanto ja -jakelu (Venttiilit ja -toimilaitteet)

AUMAn sähkötoimilaitteet mukana energiantuotannon ja -tehokkuuden murroksessa

CTA
AUMAn räjähdyssuojatut Tigron-sähkötoimilaitteet.

Sähkötoimilaite on kustannustehokas ja pitkäikäinen ratkaisu prosessijärjestelmän automatisoimiseen ja optimoimiseen. Räjähdyssuojatut sähkötoimilaitteet soveltuvat vetytalouden eri vaiheiden automatisointiin tuotannossa, siirtämisessä ja varastoinnissa.

Prosessiventtiilien toimilaitteilla huolehditaan järjestelmän optimoinnista, ohjaamisesta ja valvonnasta. AUMAn teknisesti huippulaatuisia teollisuusventtiilien automaatioon tarkoitettuja sähkötoimilaitteita käytetään laajasti eri aloilla energia- ja vesitaloudesta useisiin eri teollisuuden aloihin.

”Sähköinen toimilaite on asiakkaalle kustannustehokas. Sähkötoimilaite kuluttaa vähemmän energiaa kuin pneumaattinen tai hydraulinen ratkaisu, ja lisäksi sähkötoimilaitteen huolto ja kunnossapito on yksinkertaisempaa”, sanoo AUMA Finland Oy:n toimitusjohtaja Antti Savola.

AUMAN laaja tuote- ja ratkaisuvalikoima kattaa erilaisten prosessiteknisten järjestelmien vaatimukset vuosikymmenien kokemuksella. Saksassa valmistettavat toimilaitteet soveltuvat erilaisten väliaineiden, kuten nesteiden ja kaasujen virtauksen säätelyyn.

kuva
AUMA Finlandin toimitusjohtaja Antti Savola säätötoimilaitteen kanssa.

Monikierros-, osakierros-, lineaari- ja viputoimilaitteiden valikoimasta löytyy sopiva ratkaisu kaikkien venttiilityyppien automatisointiin. Lisävarusteiden ja modulaarisen rakenteensa avulla toimilaitteet ovat joustavasti räätälöitävissä asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Luotettavat ja pitkäikäiset laitteet on helppoa integroida automaatiojärjestelmiin. Laitteiden käyttöikää pidentää AUMA-korroosiosuojaus.

”Laitteiden suunniteltu käyttöikä on vähintään 25 vuotta. Tarjoamme toimilaitteiden lisäksi suunnittelu-, neuvonta-, asennus- ja huoltopalveluja. Sähkötoimilaitteet tuovat kustannussäästöjä myös vähäisen huoltotarpeensa ansiosta. Tyypillisesti sähkötoimilaite vaatii huoltoa yhdestä kahteen kertaa elinkaarensa aikana”, Savola kertoo.

Vetytalous vaatii räjähdyssuojattuja toimilaitteita

Energia-alalla on meneillään murros kohti fossiilisista polttoaineista irtautumista. Vetytalous tarjoaa mahdollisuuksia vihreän siirtymän vauhdittamiseen, mutta vetytalouden yleistyminen vaatii luotettavaa infrastruktuuria.

Suomen vetyklusterin jäsenenä AUMA pyrkii kehittämään uusiutuvan ja vihreän vedyn tuotantoa yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa, jotta Suomi saavuttaisi hiilineutraalius- ja ilmastotavoitteensa. AUMAn tuotteet ovat osaratkaisu vedyn tuotanto-, siirtämis- ja varastointiprosessien automatisoinnissa.

”AUMAlla on jo valmiina luotettavia vety-ympäristöön sopivia ja räjähdyssuojattuja toimilaitteita, joita voi käyttää niin vedyn kuin muidenkin palavien tai syttyvien kaasujen ja nesteiden kanssa. Räjähdyssuojatuista toimilaitteista on pitkän aikavälin käyttökokemuksia muun muassa öljyterminaaleilta ja kaasulinjoilta eri puolilta maailmaa”, Savola kertoo.

kuva
Kuvassa Jyri Lehtonen (vas.) ja Toni Taavila huoltamassa toimilaitetta.

Räjähdyssuojatut laitteistot on suunniteltu siten, että ne eivät tuota kipinöitä eikä niissä ole kuumia pintoja. Toiminnallisesta turvallisuudesta huolehditaan standardien mukaisilla turvajärjestelmillä.

Kotimaassa AUMAn räjähdyssuojattuja toimilaitteita käytetään muun muassa teollisuus- ja voimalaitoksissa. AUMAn toimilaitteet ovat käytössä esimerkiksi Balticconnector-maakaasulinjan sekä kelluvan LNG-terminaali Exemplarin siirtolinjojen automatisoinnissa.

”Erilaisissa energiaratkaisuissa sähkötoimilaite on kustannustehokas ratkaisu, josta hyötyvät sekä energian tuottaja että ympäristö. Vetytalouden lisäksi räjähdyssuojatut toimilaitteet soveltuvat myös biokaasun tuotantoon, siirtämiseen ja varastointiin”, kertoo Savola.

Lisätietoja: www.auma.com/fi/

Teksti: Merja Maukonen

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »