mainos_1048

HR-järjestelmät

Moderni HR-järjestelmä on pk-yritykselle kilpailuvaltti

Myös pienet ja keskisuuret yritykset hyötyvät nykyaikaisesta HR- ja palkkahallinnon järjestelmästä

artikkelikuva: Moderni HR-järjestelmä on pk-yritykselle kilpailuvaltti

Suomen SD Worxiin on perustettu yksikkö, joka keskittyy palvelemaan ensisijaisesti pk-yrityksiä. Euroopan johtavan henkilöstö- ja palkkapalvelujen tarjoajan tavoite on tuoda edistyksellinen HR- ja palkkahallinnon järjestelmä myös suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten ulottuville.

”Nykyaikainen HR-järjestelmä voi olla pk-yritykselle kilpailuvaltti osaajapulan vallitessa”, kertoo SD Worxin Liiketoimintajohtaja Petteri Hannula.

”Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä palkanlaskenta on usein tilitoimiston vastuulla, mutta tilitoimistoilta puuttuu henkilöstöhallinnon erityisosaaminen. Modernille HR-järjestelmälle on selkeä tarve. Tavoitteemme on auttaa pk-yrityksiä palkanlaskennan lisäksi HR-palveluissa yrityksen koko elinkaaren ajan.”

Hannulan mukaan sekä asiakaskokemus että työntekijäkokemus parantuvat, kun HR-asiat hoidetaan ammattitaidolla. Henkilöstön työtyytyväisyys kasvaa, kun esimerkiksi palkanlaskenta, poissaolot ja lomat perustuvat aina paikkansapitäviin tietoihin ja työntekijä voi päivittää tietojaan myös mobiililaitteilla, missä vain ja milloin vain.

Yrityksen kasvaessa HR-osaaminen on välttämätöntä

Monissa pk-yrityksissä HR-asioista vastaa oman työnsä ohella toimitusjohtaja, perustaja tai toimistopäällikkö. Tällaisissa yrityksissä ei yleensä ole päätoimista henkilöstöhallinnon ammattilaista.

kuva
Petteri Hannula

”Henkilöstömäärän kasvaessa yli 20:n tarvitaan HR:n erityisosaamista. Silloin yritys tulee yhteistoimintalain velvoitteiden piiriin. Ennen kuin yrityksessä otetaan käyttöön merkittävä muutos, vaikutuksia on käsiteltävä niiden henkilöstöryhmien edustajien kanssa, joita asia koskee. Silloin yritys voi ostaa HR-alan erityisosaamista, esimerkiksi vero- tai lakineuvontapalveluita, pk-yrityksiin keskittyneeltä toimijalta tai vuokrata HR-päällikön avuksensa”, Hannula muistuttaa.

Työkaluja myös suorituksen johtamiseen

Monissa pk-yrityksissä ei vielä kehityskeskustelujen lisäksi ole panostettu esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyihin tai edes työajan seurantaan, vaikka se on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

”Voimme auttaa pk-yritystä myös muutostilanteissa, YT-neuvotteluissa, henkilöstön osaamisen kehittämisessä, verotuksessa tai ulkomaankomennuksissa. Tarjoamme kokemusta, erityisosaamista ja edistyksellisen, jatkuvasti kehittyvän HR-järjestelmän.”

Lisätietoja: Ratkaisut pk-yrityksille | SD Worx

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »