mainos_1060

Hyvinvointi
Johtaminen
Tiimit
Yrityskulttuuri

Arvot ja vastuullisuus korostuneet kriisiajan johtamisessa ja rekrytoinnissa

artikkelikuva: Arvot ja vastuullisuus korostuneet kriisiajan johtamisessa ja rekrytoinnissa

Monilla aloilla vallitseva työvoimapula ja vallitsevat kriisit ovat näkyvästi korostaneet arvojen ja vastuullisuuden merkitystä organisaatioiden johtamisessa ja erityisesti rekrytoinnissa. Valko-, viher- tai pinkkipesu ei mene enää läpi, vaan organisaatioiden odotetaan olevan tosissaan mukana vastuullisuudessa.

Viestintä- ja arvokonsultti KTT Jukka Saksi haastatteli 30 HR-johtajaa eri sektoreilta ja toimialoilta siitä, miten arvot ja vastuullisuus näkyvät kriisiajan johtamisessa ja rekrytoinneissa. Kaikki kyselyyn vastanneet HR-johtajat olivat keskisuurista tai suurista yrityksistä tai organisaatioista.

”Arvoista ja vastuullisuudesta on tullut työvoimapulan ja vallitsevien kriisien aikana jo hygieniatekijä, joka vaikuttaa organisaation kiinnostavuuteen työnhakijoiden silmissä. Arvojen odotetaan olevan johdonmukaisia ja näkyvän konkreettisesti työyhteisön arjessa. Erityisesti nuoret asettavat korkeita odotuksia ja kirittävät arvoja ja vastuullisuutta eteenpäin”, Saksi tiivistää.

Saksin mukaan kyselyssä näyttäytyi ilmiö, että on kasvamassa kuilu edelläkävijäyritysten ja niiden välillä, jotka eivät oikein ole vastuullisuusasioissa mukana. Haastateltavien mukaan edelläkävijäyritykset tulevat yhä enemmän näyttäytymään houkuttelevina työnantajina verrattuna niihin, jotka eivät ota vastuullisuutta vakavasti.

Nuoremmat haluavat tehdä merkityksellistä työtä

Monilla aloilla on työvoimapula vähintäänkin tiettyjen osaajien suhteen. Pula on vahvasti sidoksissa tehtävään, toimialaan ja maantieteelliseen sijaintiin.

Kilpailu osaavista työntekijöistä pakottaa Saksin mukaan organisaatiot kirkastamaan omat arvonsa ja vastuullisuustoimensa läpinäkyvästi. Niiden mukaan on myös elettävä. Jos yritys ei oikeasti elä arvojensa mukaisesti, on vaarana iso maineriski.

”Esimerkiksi ympäristö- tai kierrätysalan yrityksiin tulee nyt paljon enemmän hakijoita kuin vähemmän vastuullisiin yrityksiin, koska varsinkin nuoremmat haluavat tehdä merkityksellistä työtä. Vastuullisuuden vetovoima näkyy erityisesti suuremmilla paikkakunnilla.”

”Arvoja haastetaan nykyään paljon enemmän kuin ennen.

Arvovalintoja tarvitaan

Arvoja haastetaan Saksin mukaan nykyään paljon enemmän kuin ennen. Jatkossa tullaan haastamaan vielä paljon enemmän.

Tutkimukseen osallistuneiden HR-johtajien mukaan on tyypillistä, että työnhakijat ovat katsoneet yrityksen nettisivuilta, miten työnantaja kertoo arvoistaan ja vastuullisuudestaan. Hakija valitsee työnantajan pitkälti kokemansa tunnelman vuoksi.


Viestintä- ja arvokonsultti KTT Jukka Saksi sanoo, että johtajien, jotka eivät aidosti miellä, että johtaminen on palvelutehtävä, on todella vaikea työllistyä jatkossa, kun työntekijöistä kilpaillaan entistä enemmän.
KUVA: JUSSI HELLSTEN

Arvot ovat yhdistävä liima, joka koskettaa organisaation kaikkia tasoja. Itselle soveltuvat arvot ja kulttuuri sitouttavat pidempiaikaiseen työsuhteeseen. Arvoristiriidat ajavat hakeutumaan muualle.

”Ei ole varsinaista työvoimapulaa, vaan taistellaan parhaista työntekijöistä. Silloin työyhteisön arvojen täytyy kohdata työntekijän arvojen kanssa, jotta olemme kiinnostavimpien työpaikkojen johdossa”, eräs vastaaja toteaa.

Suurimmalla osalla organisaatioita on Saksin kokemusten mukaan todella tavanomaiset arvot.

”Kävin läpi kaikkien suomalaisten 280 kunnan arvot läpi. Ne ovat käytännössä ihan samanlaiset kuin yrityksilläkin. Siellä on vastuullisuus, yhteisöllisyys ynnä pitkä lista hyviä asioita. Kun yritetään syleillä koko maailmaa ja miellyttää kaikkia tahoja, ei arvoilla tavallaan ole enää merkitystä käytännössä. Jotta arvot tukisivat päätöksentekoa ja vaikeita valintoja, pitäisi uskaltaa tehdä painotuksia ja valintoja arvojen suhteen, jotta organisaatio olisi jollakin tapaa kiinnostava työnhakijoiden näkökulmasta.”

Hybridityö haastaa johtajat

Yhä suurempi osa ihmisistä on ainakin osan viikkoa etätöissä johtajan näköpiirin ulkopuolella. Silloin korostuu johtajan ja alaisten välinen luottamus.

”Tutkimusteni ja omien kokemusteni mukaan keskimäärin kaksi prosenttia työntekijöistä käyttää luottamusta väärin organisaatioissa, ja 98 prosenttia on luotettavia. Kuitenkin organisaation kontrollitoimet toteutetaan usein kuin luvut olisivat päinvastoin. Silloin luotettavat 98 prosenttia työntekijöistä kärsivät liian tiukasta kontrollista. Se tappaa luovuutta, työintoa ja hyvinvointia. Henkilöstön hyvinvointi on kuitenkin keskeinen johtamisen prioriteetti. Sitä kautta asiakkaitakin voidaan palvella hyvin”, Saksi sanoo.

”Muuttuva ilmapiiri suosii nyt tunneälykkäitä ja osallistavia johtajia.

Erityisesti kokeneille, vanhakantaisesti toimiville esihenkilöille on ollut vaikeata luottaa työntekijöihin, kun heitä ei enää pysty valvomaan hybridityössä samalla lailla kuin samassa toimistossa toimittaessa. Vanhakantaisesti kontrolloivat johtajat ovat jo joutuneet vaihtamaan töitä, kun on huomattu, että heidän johtamistyylinsä ei enää toimi.

Johtaminen on palvelutehtävä

Johtajien, jotka eivät aidosti miellä, että johtaminen on palvelutehtävä, on todella vaikea työllistyä jatkossa, kun työntekijöistä kilpaillaan entistä enemmän.

”Johtamistehtäviin tulisi valita vain sellaisia henkilöitä, jotka ovat halukkaita ja kyvykkäitä kantamaan vastuuta, viestimään avoimesti ja auttamaan muita onnistumaan. Muuttuva ilmapiiri suosii nyt tunneälykkäitä ja osallistavia johtajia, jotka tunnistavat oman arvomaailmansa”, Saksi painottaa.

Tunneälykkään organisaation luomiseksi voitaisiin Saksin mukaan ottaa käyttöön yrityksen jonkinlainen tuntosarviryhmä, jonka avulla saataisiin johtamisen tueksi ajantasaista tietoa organisaation arvo- ja viestintäilmastosta.

”Sitä tietoa tarvitaan, jotta kyetään johtoryhmä- ja hallitustasoilla tekemään oikeita päätöksiä toimista ja viestien sävystä muuttuvassa tunneilmastossa”, Saksi toteaa.

Taustalähde:
Jukka Saksi: Arvojen ja vastuullisuuden rooli kriisiajan johtamisessa
johtajaonmedia.fi/wp-content/uploads/ HR-johtajaselvitys_2023_Jukka-Saksi-1.pdf
KTT, MBA Jukka Saksi toimii Johtaja on Media! -valmentajana.

Teksti: Jari Peltoranta

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »