mainos_1043

Johtaminen

Inhimillinen johtaminen on avain toimivan työyhteisön luomiseen

artikkelikuva: Inhimillinen johtaminen on avain toimivan työyhteisön luomiseen

Tiina Parikka on sertifioitu LMI johtajuuskehittäjä, inhimillisen johtamisen valmentaja. Verkostoidutaan LinkedIn:ssä!
KUVA: KATRI LEHTOLA / KEKSI AGENCY


Johtamista on muutettava niin, että kulttuuri ruokkii veto- ja pitovoimaa

Yrityksen kannalta pahempaa kuin työhönsä tympääntyneen irtisanoutuminen on se, että tällainen henkilö jää! ”Pitäkää tunkkinne” -asenteella toimiva, kyyninen työntekijä murentaa vähitellen yrityksen toimintamahdollisuuksia sisältäpäin. Se on kuin myrkky, joka näivettää kaikki sen kanssa kosketuksiin joutuvat hitaasti, mutta varmasti.

Vaikka hyvästä johtamisesta ja sen kehittämisen merkityksestä puhutaan ja kirjoitetaan paljon, on hämmentävää, miten huonosti työyhteisöissä voidaan ja miten moni kokee arvostuksen puutetta. On ymmärrettävä, että ihmiset venyvät tarvittaessa, mutta ”kamelin selkä” katkeaa vain kerran.

Inhimillinen johtaminen on avain toimivan työyhteisön luomiseen. Kaikki työelämätutkimukset osoittavat, että johtajalta odotetaan inhimillistä arvostusta, avoimuutta ja aitoutta. On kyettävä myöntämään omat virheensä ja otettava opiksi. Hyvä johtaja luottaa työntekijöiden osaamiseen, osallistaa vaikuttamaan ja tukee jokaisen kehittymistä. Työyhteisöissä kaivataan merkityksellisyyden kokemusta. Pysymme yhteisössä, jossa koemme tulevamme nähdyiksi ja kuulluiksi, jolloin myös yrityksen tulos paranee.


LinkedIn:ssä postaus aiheesta sai noin 120 000 näyttöä ja lähes 3 000 reaktiota.

Työyhteisön toimivuuden parantaminen vaikuttavalla johtamisen kehittämisellä

Johtaminen on enemmän tekoja kuin tietämistä. Koulutuksissa on kuitenkin haasteensa, sillä johtajan arjessa enää pelkkä teoriaosaamisen lisääminen ei tuota odotusten mukaista lisäarvoa käytännön johtamiseen. Yli 60 vuotta tuloksellisesti, globaalisti toimineen LMI:n metodeilla (Leadership Management International), johtamisen kehittämisohjelmilla oppimiskäyrä saadaan väistämättä nousuun. Perinteisten koulutusten jälkeen johtaja palaa usein pian vanhaan tapaan suorittaa arkea. Johtajan on vaikea hahmottaa kiireen keskellä, mitä opittu teoria tarkoittaa hänen omassa arjessaan. Paras hyötysuhde panostuksille saadaankin johtoa yksilöllisesti valmentamalla. On päästävä puuttumaan yksilön omiin arjen haasteisiin, jolloin kehittämisestä tulee investointi kuluerän sijaan. Luodaan yhdessä päämäärät ja toteutetaan suunnitelma yhdessä valmentajan kanssa.

Kun haluat kehittyä johtajana, sinun ei tarvitse tietää, mihin kaikkeen valmennuksessa pitäisi perehtyä. Me LMI:n johtamisen ja sen kehittämisen ammattilaiset tiedämme! Siksi meillä on valmis runko johtamisen ydinosaamisen harjoittamiseen ja yhdessä viemme työkaluillamme ne konkreettisiksi teoiksi ja muutoksiksi sinun arjessasi!

Ota yhteyttä!

tiina.parikka@lmi.fi

Monipuolisia referenssejä löydät osoitteesta: www.lmi.fi


Punaisella perinteisten koulutusten vaikutus verrattuna sinisellä LMI kehittämisohjelmilla saavutettuihin tuloksiin.

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »