mainos_1078

Johtaminen
Koulutus
Yrityskulttuuri

Arvovalmennuksen kautta nostetta organisaatioon

artikkelikuva: Arvovalmennuksen kautta nostetta organisaatioon

Value Trainer® -arvovalmentajakoulutus on Suomen ensimmäinen rekisteröity arvoalan koulutus. Alun perin Jaana Villasen kehittämää koulutuskonseptia toteuttaa nyt kesästä 2023 lähtien Faktia Koulutus Oy.

”Arvovalmentajakoulutus sopii etenkin valmentajille, esihenkilöille ja johtajille, ja kaikille, jotka ovat halukkaita hyödyntämään arvopohjaista ajattelua omassa toiminnassaan”, kertoo Faktian palvelupäällikkö Leea Kantelus, jolla on yli 10 vuoden kokemus arvoihin liittyvästä työstä.

Kanteluksen mukaan arvopohjaista oppia tarvitaan työpaikoille nyt kenties enemmän kuin koskaan. Takana on kehitys, jossa organisaatiot ovat siirtyneet ”sen lauluja laulat, jonka leipää syöt” -ideologiasta uuteen maailmaan, jossa jokainen työntekijä on omia, itsenäisiä valintoja tekevä yksilö.

Lue Jaana Villasen blogi ”Arvot ovat kaiken perusta”

”Jos työntekijän arvot ovat ristiriidassa organisaation arvojen kanssa, siitä seuraa pahoinvointia tavalla tai toisella”, Kantelus sanoo.

Ja aina kun organisaation komeasti PowerPointille kirjatut arvot ovat konfliktissa sen kanssa, mitä organisaatiossa oikeasti tapahtuu, talo enemmän kuin natisee liitoksissaan. Maineriski on ilmeinen – ja tämän päivän työntekijät äänestävät herkästi jaloillaan.

Faktia Koulutus Oy

”Arvo-sherpa” auttaa

Faktia kouluttaa sertifioituja arvovalmentajia. Arvovalmentajaksi valmistuneista suurin osa toimii in-house -valmentajina– oman organisaation kipupisteitä kartoittaen. Kymmenen kuukauden mittainen valmentajakoulutus tarjoaa ammatilliset valmiudet toimia arvovalmentajana joko nykyisessä työssä, yksilöohjauksessa tai yritysten parissa, kertoo Kantelus.

”Value Trainer® -koulutukseen osallistuvalle on eduksi, mikäli hänellä on esihenkilö-, johtamis-, valmentaja- tai coach-kokemusta. Sinänsä koulutuksesta on hyötyä koko organisaatiolle, niin HR-johtajalle kuin lähiesimiehellekin”, hän uskoo.

Kantelus muistuttaa, että autenttinen arvoprosessi syntyy ja elää arjessa. Arvojohtamisen tulisi toimia ”hyvänä paimenena” ja arvovalmentaja auttaa kiinnittämään huomiota niihin asioihin, joihin organisaatiossa halutaan vaikuttaa.

”Tämä ei kuitenkaan onnistu itsestään. Arvojohtaminen ei myöskään avaudu yhden päivän seminaarissa tai aamupalaverissa, vaan arvojen työstö edellyttää aikaa, keskustelua ja oivalluttajan”, summaa Kantelus ja lisää, että arvovalmentaja on juuri tällainen oivalluttaja ja arvojen kirkastaja.

Faktia Koulutus Oy

Arvovalmentajaksi työn ohessa

Value Trainer®-arvovalmentajan koulutuksen (laajuus 25 osaamispistettä) voi suorittaa työn ohessa. Koulutus sisältää valmennuspäiviä sekä itsenäistä verkko-opiskelua.

”Arvovalmentajana toimimisen osaaminen osoitetaan koulutukseen liittyvillä harjoitusvalmennuksilla ja kehittämisprojektin suunnittelulla, toteuttamisella ja arvioinnilla. Valmennus sisältää myös vertaisoppimista ja -arviointia”, kertoo Kantelus.

Value Trainer® -koulutuksessa käydään läpi arvoja kuuden tason kautta, tarkastellen niitä kaiken toiminnan perustana: johtamisen, yrityskulttuurin, kannattavuuden ja mitattavuuden kautta. ”Jokainen valmennettava saa myös henkilökohtaisen arvoanalyysin, jonka pohjalta kirkastetaan omia arvoja ja arvovalintoja”, kertoo Kantelus. Hänen mukaansa valmennuksessa tehdään myös paljon käytännön harjoittelua:

”Tämä antaa käytännönläheiset valmiudet hyödyntää arvoja toiminnan perustana, jolloin saadaan ihan oikeaa vaikuttavuutta.”

Faktia Koulutus Oy

Arvotko rahasampo?

Kantelus itse kuvailee olevansa ”kauppatieteilijä, jolla on humanistin sydän”. Hän peräänkuuluttaa yrityksiin arvoja, jotka kestävät kriittisen tarkastelun, koska se on oikein – mutta sivutuotteena ne saavat bisneksenkin kehräämään.

”Tyytyväiset työntekijät haluavat omistautua ja toimia hyvien arvojen mukaisesti. He haluavat kehittää sekä itseään että organisaatiota – ja tämä on kestävä tie menestykseen.”

CTA

Faktia Oy

  • työelämän kumppani, joka toteuttaa yksilöllisiä ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja rekrytoinneista TKI-hankkeisiin
  • lähes 50 työntekijää, kotipaikka Forssa
  • vuosittain noin 2 500 opiskelijaa eripituisissa koulutuksissa
  • suunnittelee ja toteuttaa kumppaniyritysten koulutus- ja kehittämishankkeita, tilanteesta riippuen täsmätarpeeseen tai pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden mukaisesti
  • kumppaneina runsaasti alueellisia ja valtakunnallisia yrityksiä tai ketjuja, mutta myös paikallisia pieniä yrityksiä
  • tiivistä yhteistyötä seudun eri toimijoiden, kuten TE-palvelujen ja Ely-keskusten kanssa
  • Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän 100 % omistama yhtiö

Teksti: Sami J. Anteroinen

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »