mainos_1081

Energiainfra ja uudet energiateknologiat (Rakennusten energiatehokkuus, Suunnittelu-, konsultointi- ja neuvontapalvelut)
Energiatehokkuus ja energiansäästö (Lämmön talteenotto ja hyötykäyttö, Suunnittelu ja konsultointi)

Hukkalämmön talteenoton potentiaalia käyttöön Raahen Valimolla

artikkelikuva: Hukkalämmön talteenoton potentiaalia käyttöön Raahen Valimolla

Kuvassa vasemmalta Mika Kallio Raahen Valimo Oy, Juha Mäntynen CT Industrial Oy ja Timo Kronqvist Raahen Valimo Oy.


Energiateknologian teollisuusasiakkaille innovatiivisia teknologisia ratkaisuja haastaviin kohteisiin tarjoava CT Industrial Oy toteutti Raahen Valimo Oy:lle hukkalämmön talteenottojärjestelmän, jolla saadaan hyödynnettyä noin 2,3 MW aiemmin hukkaan mennyttä lämpöenergiaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n mukaan Suomessa arvioidaan syntyvän hukkalämpöä noin 130 TWh, josta nykyisin kaukolämpönä hyödynnettävän hukkalämmön määrä on noin 3 TWh. Teknisesti kohtuullisesti hyödynnettävissä olevan hukkalämmön potentiaalin arvioidaan olevan noin 35 TWh. Eli tarjolla olisi mittavat määrät ympäristöä säästävää hukkaenergiaa hyödynnettäväksi.

”Suomessa tarvitaan nykyistä monimuotoisempia tukimuotoja, jotta mainittu 35 TWh potentiaali saadaan hyödynnettyä ja yritykset uskaltavat tehdä siihen tarvittavat investoinnit”, CT Industrial Oy:n varatoimitusjohtaja Juha Mäntynen toteaa.

Tämä kävi selkeästi esille myös Raahen Valimo Oy:n tapauksessa. Valimossa olisi ollut nyt talteen saatavan 2,3 megawatin lisäksi vielä vajaa neljä megawattia enemmän talteenotettavaa hukkaenergiaa, jos pk-yrityksen taloudelliset rahkeet olisivat investointiin riittäneet.

CT Industrial Oy
Merivesijäähdytin. Kuvassa vasemmalta Juha Mäntynen ja Timo Kronqvist.

Hukkalämmön määrä paljon vuosittaista kaukolämpökulutusta suurempi

CT Industrial teki Raahen Valimolle keväällä 2022 energia-analyysin, joka sisälsi tarkastelun, miten rautaa sulattavat uunit toimivat ja tuottavat lämpöä sekä miten tätä lämpöä hallitaan.

”Laskelmat osoittivat, että prosessissa syntyy hukkalämpöä huomattavasti enemmän kuin heidän kaukolämpökulutuksensa on vuodessa. He kuluttivat kohtuullisen paljon kaukolämpöä rakennuksen lämmittämiseen, mutta samaan aikaan hukattiin todella paljon raudan sulattamisen hukkalämpöä poistoilmaan ja jopa talvella meriveteen. Totesimme, että he voisivat olla täysin energiaomavaraisia nyt hukkana pois menevällä energiamäärällä”, Mäntynen kertoo.

Hukkaa selittää se, että valimossa on sulatettu rautaa noin sata vuotta, kiinteistö on vanha, järjestelmät ovat osittain 40 vuotta vanhoja ja automaatiokin on hieman tätä päivää vanhempaa.

”Totesimme, että he voisivat olla täysin energiaomavaraisia nyt hukkana pois menevällä energiamäärällä.

CT Industrial Oy
Sulatusuunin LTO-siirrin.

Merivesijäähdytys uusiksi ja hukkalämpö hyödyksi

Toteutetussa investoinnissa merivesijäähdytys uusittiin niin, että sieltä saadaan riittävästi viileätä kesällä. Toisaalta lämmityskaudella tarvittavaa lämpöä otettiin mahdollisimman paljon talteen prosessin hukkalämmöstä ja siirrettiin se tuloilman lämmitykseen.

”Teknisesti toteutus oli yksinkertainen, mutta sitä edelsi kohtuullisen pitkä ja tarkka analyysi siitä, mitä valimossa tapahtuu. Järjestelmä ja sen käyttö pitää ensin ymmärtää. Vasta sen jälkeen päästään toteuttamaan itse lämmitysratkaisua”, Mäntynen kertoo.

Tarjolla olisi siis ollut paljon enemmänkin hukkalämpöä, mutta haasteena oli löytää kaikelle hukkalämmölle sopiva kulutuskohde.

”Esitimme lämpöakkua ja lämpöpumppua, jolla lämpöenergian lämpötase saataisiin nousemaan riittävälle tasolle ja lämpö voitaisiin myydä kaukolämpöyhtiölle. Se olisi kuitenkin ollut pk-yritykselle liian suuri investointi”, Mäntynen kertoo.

”Olemme kasvava firma ja priorisoimme suoraan tuotantoon liittyvät investoinnit etusijalle. Tästä syystä otimme nyt aluksi helpoimman hukkalämmön talteen”, Raahen Valimo Oy:n Timo Kronqvist kommentoi.

Kronqvist on kuitenkin tyytyväinen toteutettuun hankkeeseen.

”Yhteistyö CT Industrialin kanssa toimi tosi hyvin. On hyvin ratkaisevaa meille, että esiselvitys tehtiin kunnolla ja tuottopotentiaalit saatiin laskettua kunnolla”, Kronqvist toteaa.

Lisätietoja:
cti.fi
www.raahenvalimo.fi

Teksti: Jari Peltoranta

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »