mainos_1081

LVI-työelämäkumppanit tulevat!

Kirjoittaja: Juha-Ville Mäkinen

artikkelikuva: LVI-työelämäkumppanit tulevat!

Ammatillinen koulutus on ollut viime aikoina kritiikin kohteena. Viimeisimmät isot uudistukset eivät ehkä onnistuneet aivan ennakkojulistusten mukaisesti, ja alan yrityksillä on ollut haasteita löytää ammattitaitoista työvoimaa. LVI-alalla on nyt ryhdytty vastaiskuun. Koulutuksen laatua nostamaan on koottu LVI-työelämäkumppaniverkosto, jossa on mukana LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n ja oppilaitosten lisäksi alan yrityksiä ja opetusalan asiantuntijoita.

Paikallisia oppilaitoksia

LVI-työelämäkumppanioppilaitos on paikallinen toimija, joka on sitoutunut tiettyihin laatunormeihin mm. työssäoppimisen ja tutkinnon suorittamiseen liittyen. Kumppanuusmallin tarkoituksena on vahvistaa alan koulutuksen työelämävastaavuutta. Tavoite on selkeä, henkilöstön osuvampi toimintakyky niissä palveluissa, joita LVI-alan yritykset tarjoavat. Mallissa korostuu toiminnan paikallisuus. Opintojen tavoitteet ja toteutus suunnitellaan paikkakunnan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Ennakointi välttämätöntä

Jotta tämä onnistuisi, aivan keskeistä on osaamistarpeiden ennakointi. Sen selvittäminen, mitä alalla toimivien henkilöiden halutaan osaavan ja tekevän tulevaisuudessa. Ja juuri tässä meidän ympäristössämme. Paikalliseen suunnitteluun osallistuvat perinteisesti oppilaitos ja alueen yritykset. Mikään ei kuitenkaan estä muita sidosryhmiä osallistumasta osaamistarpeiden ennakointiin. Esimerkiksi isännöitsijöillä ja taloyhtiöiden hallitusten jäsenillä on varmasti näkemyksiä siitä, mitä näiltä tulevaisuuden osaajilta kaivataan. Tällainen keskustelu kannustaa myös yrityksiä kehittämään palvelujen tarjontaa.

Paikallisia päätöksiä

Kumppanien muodostamassa verkostossa tuotetaan aineistoja ja kehitetään osaamista, aina paikallisen toiminnan tueksi. Mitään kansallisia mahtimääräyksiä ei tässä yhteydessä tulla antamaan. Nyt onkin tilaisuus osallistua päätöksiin osaamistavoitteista, opetuksen järjestämisestä aidoissa kiinteistöissä ja siitä, miten osaamisen arviointi olisi uskottavaa. Uskon vakaasti, että oppilaitoksissa ollaan valmiita keskustelemaan yritysten lisäksi myös kiinteistöjen käyttäjien edustajien kanssa näistä asioista. Alan palveluiden toteuttaminen vaatii paljon muutakin kuin teknisiä valmiuksia.

Yhteisöllistä toimintaa

Ennakointiryhmän toiminta on aitoa työelämäyhteistyötä. Se on yhteisöllistä toimintaa, jossa tarvitaan niin oppilaitoksia kuin paikallisia yrityksiä, sillä asiakkaiden näkökulma on todella tärkeä. Korjausvelan taittaminen ja energian kulutuksen vähentämiseen liittyen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää oikeaa asennetta ja osaamista etenkin alalle tulevilta.

Rohkaisenkin kaikkia rakennusten kunnosta ja energian kulutuksesta kiinnostuneita osallistumaan keskusteluun. Paikalliset oppilaitokset ovat täällä juuri sitä varten!

Juha-Ville Mäkinen
erityisasiantuntija
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »