mainos_834

Koulutus
Yrityskulttuuri

Monikulttuurisuus työpaikoilla – arvopohjaiset teot ratkaisevat

artikkelikuva: Monikulttuurisuus työpaikoilla – arvopohjaiset teot ratkaisevat

Monikulttuurisuus puhuttaa niin yhteiskunnassa kuin työpaikoillakin. Miten monikulttuurisuus tulisi ottaa huomioon yrityksen arjessa?Ja mistä oikeastaan puhumme, kun pohdimme monikulttuurisuutta työympäristössä?

Ammatillista koulutusta työelämän tarpeisiin tarjoavan Careerian opettajat Markus Suntila ja Nimo Ali korostavat monikulttuurisuuden yhteydessä ennen kaikkea arvojen mukaista toimintaa ja työntekijöiden huomioimista yksilöinä.

Monikulttuurisuutta vai sallivaa työkulttuuria?

Yksi suurimmista kysymyksistä puhuttaessa monikulttuurisuudesta liittyy siihen, onko monikulttuurisuutta tarvetta korostaa. Tulisiko meidän luoda työympäristö, jossa monikulttuurisuus korostuu vai salliva työkulttuuri, jossa jokaisella on osansa?

“Yrityskulttuurissa kaikki tulee ottaa huomioon yksilöinä. Ei ole syytä eritellä, mitä kulttuureja työpaikalla on edustettuna, vaan kaikkien tulee olla tasa-arvoisia. Positiivista diskriminaatiota on hyvä olla olemassa, mutta sen ei tarvitse olla näkyvää. Yritysten on hyvä myös miettiä omaa brändäystään ja käyttämäänsä kuvastoa: kertooko se, että kaikki ovat tervetulleita omana itsenään?” summaa Ali.

CTA

Vähemmän sanoja, enemmän tekoja

Monilla yrityksillä on halu näyttäytyä mahdollisimman monikulttuurisina ja hyväksyvinä. Tämä on hyvä, mutta on tärkeää muistaa, että työkulttuuri tarvitsee vakaan arvopohjan, jonka päälle rakentaa. Mikäli yrityksen arvot ovat vain kaunista sanahelinää, josta joustetaan toistuvasti, työhyvinvointi alkaa nopeasti kärsiä.

”Työpaikkojen hyvinvointi ja menestys ovat kiinni sen arvoista, mutta arvojen vaikutusta tulee pohdittua liian vähän. Konkreettiset arvopohjaiset ohjeistukset tukevat rekrytointia ja työpaikkaviihtyvyyttä lisäten aitoa tasa-arvoisuutta”, kiteyttää Suntila.

Positiivisen diskriminaation palveluilla yrityksiin luodaan ympäristöä, jossa erilaiset ihmiset pystyvät kukoistamaan. Esimerkiksi kielitaito korostuu uralla etenemisen mahdollisuuksia katsottaessa. Kun työn oheen järjestetään mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista oppilaitosten kanssa, huolehditaan siitä, että jokaisella on edellytykset toimia yrityksen tavoitteiden mukaisesti.

Careeria Oy
Careerian opettajat Markus Suntila ja Nimo Ali.

Yhdenvertaisuus työpaikalla luo kestävää tulevaisuutta

Sallivan ja tasa-arvoisen työkulttuurin luominen on tärkeää, sillä työntekijöistä on pulaa ja osaajista käydään kovaa kilpailua. Yritysten arvoilla on jatkuvasti korostuneempi merkitys työmarkkinoilla.

“Arvoista ja yhdenvertaisuudesta ei tule joustaa, ja siihen haluamme tarjota työkaluja koulutuksillamme. Usein meillä on tarve katsoa ihmisiä ulkonäön ja kulttuurin läpi, vaikka meidän pitäisi nähdä heidät yksilöinä, etsiä heidän kyvyilleen mahdollisuuksia ja tarjota tukea esimerkiksi kielen oppimiseen”, kuvaa Suntila.

“Meidän pitää katsoa yrityksinä ja yhteiskuntana, onko Suomessa maahanmuuttajaväestöllä tarpeeksi mahdollisuuksia rakentaa kykyjä, joita vaaditaan työelämään, vastuullisempiin työtehtäviin tai johtotehtäviin. Jos autamme eritaustaisia henkilöitä etenemään urallaan, ratkaisemme monia yhteiskunnallisia ongelmia”, jatkaa Ali.

Careeria tarjoaa monipuolisesti koulutuksia yritysten tarpeisiin.

Lue lisää – luodaan yhdessä parempaa työkulttuuria!

CTA

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »