mainos_834

Isännöinti & hallitus

Hallitusohjelma ja taloyhtiö

Kirjoittaja: Keijo Kaivanto

artikkelikuva: Hallitusohjelma ja taloyhtiö

Pääministeri Petteri Orpon Hallitusohjelmassa ”Vahva ja välittävä Suomi” on taloyhtiöitä koskien yllättävän monta kohtaa, joita viedään eteenpäin hallituskauden aikana. Kiinteistöalan järjestöt olivat aktiivisia vaikuttamaan, mikä näkyy hyvin hallitusohjelman kirjauksissa.

Lakiuudistuksia

Hallitusohjelmassa luvataan päivittää voimassa oleva asunto-osakeyhtiölaki. Alan järjestöillä on tähän liittyen useita päivitystarpeita. Yksi hallitusohjelman kirjaus koskee sitä, että helpotetaan taloyhtiöiden häiriötilanteisiin puuttumista ja asuntojen hallintaan ottoa

Lyhytaikaisen vuokraustoiminnan edellytyksiä ja ongelmia selvitetään. Tähän liittyen asuntojen vuokrauksen ja majoitusliiketoiminnan lainsäädäntöä on tarpeen päivittää. Yksi ongelma on ollut air b and b-asuntojen vuokraukseen liittyvät kiistakysymykset ja ongelmat.

Riita-asioiden käsittely

Tuomioistuimille tarvitaan resursseja asunto-osakeyhtiöiden ja asuntojen vuokrauksen riita-asioiden käsittelyyn.

Hallitusohjelmassa on kirjaus pienten riita-asioiden menettelyn käyttöönotto. Tämä merkitsisi niiden kevyempää, halvempaa menettelyä kuten esimerkiksi häätöasioiden osalta. Kysymys on lisäresursseista sekä resurssien kohdentamisesta tehokkaisiin menettelyihin.

Akha on ajanut omissa tavoitteissaan vaihtoehtoisen riitojen ratkaisumenettelyn kehittämistä asunto- ja kiinteistöyhtiöille ja niiden osakkaille. Erityisesti tällä on tarkoitettu tehokkaiden sovintomenettelyjen käyttöä.

Taloyhtiöiden elinkaari

Hallitusohjelmassa huolehditaan kiinteistö- ja rakennusalan markkinoiden toimivuudesta ja reilusta kilpailusta. Yhtenä osana tätä on halu keventää byrokratiaa kuten tarpeettomia normeja ja lupien hakemista. Hallitusohjelman mukaan halutaan päivittää kunnossapitolainsäädäntö tarpeita vastaavaksi. Vuoden 2025 alusta voimaan tulevaa rakentamislakia muutetaan niin, että hallinnollinen taakka vähenee, byrokratia vähenee, valitusoikeus selkeytyy ja päävastuullisen toteuttajan vastuu täsmentyy.

Hallitusohjelman tavoitteena on helpottaa taloyhtiöiden hallittua alasajoa silloin, kun korjaaminen ei kannata tai osakkailla ei ole siihen varaa eikä pankit enää luotota taloyhtiötä tai sen osakkaita.

Hallitusohjelmassa on kirjaus, että taloyhtiöissä ehkäistään sisäilmaongelmia tutkittuun tietoon ja hyviin käytäntöihin perustuen.

Hallitus asettaa selvitystyöryhmän, joka selvittää alueiden eriytymisen haasteita. Eri puolilla Suomea on merkittäviä eroja esimerkiksi taloyhtiöiden taloudellisessa ja teknisessä kunnossa.

Keijo Kaivanto
Asiamies, asianajaja, varatuomari
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »