mainos_1060

Työlaki

Kannattaako TyEL kilpailuttaa?

artikkelikuva: Kannattaako TyEL kilpailuttaa?

TyEL-vakuutusmaksu on yritykselle pakollinen menoerä, jos yrityksellä on vähintään yksi työntekijä. Nykyisin TyEL:n kuukausittaiset kustannukset määräytyvät työeläkevakuutusyhtiöittäin asiakasryhmäkohtaisesti. PubliCo testasi ilona.worksin maksuttoman TyEL-vakuutusten kilpailutuksen – voiko TyEL-vakuutusmaksuissa säästää?

Vuoden 2023 alusta alkaen työeläkevakuutusyhtiöt ovat määrittäneet TyEL-maksuun sisältyvän hoitokustannusosuuden todellisten liikekulujensa mukaisesti. Ennen muutosta hoitokustannusmaksu perittiin samansuuruisena kaikissa yhtiöissä ja ylijäämä palautettiin asiakkaille vuosittain maksettavina asiakashyvityksinä. TyEL-maksuprosentti oli jokaisessa yhtiössä samansuuruinen, ja erot yhtiöiden välillä muodostuivat asiakashyvitysten kautta, joihin vaikuttivat eläkevakuutusyhtiön tehokkuus ja vakavaraisuus.

Hoitokustannukset määräytyvät nykyisin asiakasryhmäkohtaisesti oikean suuruisina vuosittain vahvistettavien tariffien mukaisesti. Muutoksen myötä myös asiakashyvitys muuttuu keväästä 2024 alkaen. Jatkossa asiakashyvitykset perustuvat työeläkeyhtiön vakavaraisuuteen eivätkä sisällä hoitokustannusylijäämää kuten ennen muutosta.

Kenen kannattaa kilpailuttaa?

Jokaisen yrityksen kannattaa kilpailuttaa työeläkeyhtiöt säännöllisesti. Muutos toi hoitokustannusosan ja TyEL-maksun määräytymiseen selkeyttä ja läpinäkyvyyttä, joiden ansiosta työeläkeyhtiöiden vertailu ja kilpailuttaminen on nykyisin aiempaa helpompaa.

Erityisesti kilpailutus kannattaa tehdä, mikäli yritys on vaihtanut työeläkeyhtiötä edeltävän viiden vuoden aikana ja palkkakustannukset ovat nousussa.

HR viestiä sekä useita muita toimialakohdennettuja medioita julkaisevan PubliCon kohdalla kaikki seikat täyttyivät, joten PubliCo päätti testata ilona.worksin maksuttoman työeläkeyhtiöiden kilpailuttamispalvelun. HR viestin toimittaja seurasi kilpailuttamisprosessia.

Ilona.works toimii Finanssivalvonnan alaisuudessa vakuutusasiamiehenä, joka edustaa kaikkia Suomen neljää eläkevakuutuslaitosta ja kilpailuttaa työeläkeyhtiöt yrityksen puolesta.

Toisin kuin meklari, vakuutusasiamies ei veloita yrityksiä palveluistaan. Palvelu ei velvoita yritystä mihinkään: yrityksen ei tarvitse vaihtaa työeläkevakuutusyhtiötä, ja kilpailutuksessa saattaa myös selvitä, että nykyinen yhtiö on jo edullisin. Myös eläkevakuutusyhtiöiden palveluista saa samalla lisää hyödyllistä tietoa ja moni tekeekin päätöksiä ensisijaisesti palvelu ja asiakaskokemus edellä.

Alkupalaverissa kartoitetaan nykytilanne ja tarpeet

Kilpailuttamisprosessi käynnistetään Teams-palaverissa käytävällä alkukeskustelulla. Palaveriin osallistuvat ilona.worksin vakuutusasiantuntija Emil Korhonen ja PubliCon toimitusjohtaja Jussi Sinkko.

”Miten tuttua TyEL-vakuutusten rahallisten erojen muodostuminen on? Aiemmin kaikilla oli sama maksuprosentti ja hoitokustannukset määriteltiin yläkanttiin. Nyt maksut määräytyvät reaaliajassa todellisten kulujen mukaan, joten kuukausittaisesta maksusta voi kilpailuttamalla saada selkeän siivun pois”, Korhonen alustaa.

Korhonen kartoittaa muutamalla kysymyksellä PubliCon TyEL-historian ja nykyisen TyEL-maksun tason, palkkakustannukset, yhteistyön nykyisen TyEL-yhtiön kanssa sekä työkykypalvelujen tarpeen.

Ilona Works Finland Oy
ilona.worksin vakuutusasiantuntija Emil Korhonen.

”TyEL-vakuutus ei vaikuta keskittämisetuihin, joten TyEL-vakuutuksen ja vahinkovakuutukset voi huoletta ottaa eri yhtiöistä. Vahinkovakuutuksiin ei tarvitse tehdä muutoksia, vaikka päättäisikin vaihtaa työeläkevakuutusyhtiötä”, Korhonen lisää.

Palaveri on hoidettu nopeasti: reilussa kymmenessä minuutissa Korhonen on kartoittanut PubliCon tarpeet. Tietojen perusteella hän pyytää tarjoukset PubliColle sopivilta työeläkevakuutusyhtiöiltä. Tarjousten saamiseen kuluu pari päivää, jonka jälkeen Korhonen ja Sinkko pitävät toisen palaverin.

Tarjoukset tulivat – kannattiko kilpailuttaa?

Korhonen avaa toisen palaverin esittelemällä tarjoukset. Kilpailuttaminen todellakin kannattaa: tarjoukset ovat PubliCon nykyistä työeläkevakuutusyhtiötä edullisempia kuukausittaisilta kustannuksiltaan.

Sinkko ja Korhonen käyvät tarjoukset läpi ja pohtivat eri yhtiöiden hyviä ja huonoja puolia sekä tarjolla olevia palveluja.

”Hoitokustannuksissa tulee meille selvästi säästöä, joten meidän kannattaa tarttua tarjoukseen”, Sinkko päättää, ja palaverissa edetään vaihtoprosessiin.

Vaihtoprosessi tapahtuu muutamassa minuutissa Korhosen ohjaamana: vaihto vaatii vain lomakkeen täyttämisen ja lähettämisen verkossa. Kaikkiaan kilpailuttamisprosessi vaati PubliColta aikaa vain puoli tuntia.

”Ilona.worksin maksuttomassa palvelussa kilpailuttaminen tehtiin meille äärimmäisen helpoksi ja vaivattomaksi, ja Emil selvitti erittäin hyvin, miten maksut määräytyvät nykyisin. Hoitokustannusten muuttuminen todellisiin kuluihin perustuvaksi olisi saattanut mennä meiltä ohi ilman ilona.worksin yhteydenottoa, joten saimme heiltä arvokasta tietoa lakimuutoksista”, kertoo Sinkko.

Löydä kilpailukykyiset palvelut ilona.worksin avulla

Vuonna 2019 lanseerattu kotimainen ilona.works on yrittäjien verkkokauppa, jossa voi vertailla erilaisten palvelujen kustannuksia ja sisältöjä ja hankkia palveluja kilpailukykyiseen hintaan. Palvelutarjonta kattaa 130 palveluntarjoajaa 40 kategoriasta. Ilona.worksin asiantuntijat auttavat kaikissa yrittämiseen ja palveluiden hankkimiseen liittyvissä kysymyksissä.

”Olemme neutraali taho, joka kilpailuttaa palvelut yrittäjän puolesta. Autamme yrittäjää löytämään kilpailukykyisen ratkaisun erilaisiin tarpeisiin eläkevakuutuksista kirjanpitoon. Palvelumme käyttö on yrittäjälle täysin ilmaista”, kertoo ilona.worksin hallituksen puheenjohtaja Axel Lindell.

TyEL-vakuutusten vertailun voi tehdä itse ilona.worksin verkkopalvelussa tai varaamalla maksuttoman palaverin ilona.worksin vakuutusasiantuntijan kanssa. Reilun kymmenen minuutin kestoiset palaverit on helppoa mahduttaa myös tiukkoihin aikatauluihin.

Lue lisää osoitteessa: www.ilona.works

Teksti: Merja Maukonen

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »