mainos_1081

Julkisivut

Julkisivujen korjaamisen tietopankki JUKO on päivitetty

artikkelikuva: Julkisivujen korjaamisen tietopankki JUKO on päivitetty

Kuntotutkimus antaa suuntaviivat ja perusteet hankesuunnittelulle, jossa selvitetään eri korjausvaihtoehdot sekä niiden soveltuvuus ja ominaisuudet päätöksenteon tueksi. Kuva A-Insinöörit Suunnittelu Oy.


Julkisivujen korjaamista suunnitteleville taloyhtiöille, isännöitsijöille ja suunnittelijoille tarkoitetun JUKO-ohjeistokansion päivitystyö on loppusuoralla. Julkisivuyhdistys – JSY ry on koordinoinut kattavan päivitystyön vuonna 2005-2006 laadittuun aineistoon, joka tulee vapaasti ladattavaksi Julkisivuyhdistyksen kotisivulta loppuvuoden aikana.

Ohjeistokansio kattaa koko korjaushankkeen, sisältäen muun muassa tyypillisen julkisivukorjaushankkeen kuvauksen asunto-osakeyhtiön näkökulmasta. Ohjeistossa käydään läpi korjaushankkeen läpivienti hanke- ja korjaussuunnittelun kautta rakentamisvaiheeseen ja rakennuksen ylläpitoon. Korjaustavat-osiossa käydään läpi eri julkisivurakenteiden, parvekkeiden ja ikkunoiden korjaaminen.

Kattava ohjeisto julkisivukorjaamiseen

”Ohjeistokansio on kattava, vapaasti saatavilla oleva aineisto, josta taloyhtiölle löytyy paljon tietoa useisiin erilaisiin korjausmenetelmiin, mutta myös itse korjaushankkeen läpiviemiseen. Aineistossa käsitellään niin ikään eri osapuolia ja niiden tehtäviä, korjaushankkeen valmistelua, korjaustavan valintaa kuin tilaajan tehtäviä suunnittelun ja rakentamisen aikana. Korjaustapojen osalta käsitellään eri menetelmiä yleiskuvauksena, mutta myös tarkemmin suunnittelussa huomioitavien asioiden kannalta. Aineisto on jaettu eri vaiheisiin ja menetelmiin, jolloin sieltä voi helposti hakea juuri omaa hanketta koskevaa tietoa”, Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Stina Hyyrynen avaa ohjeistokansion hyötyä taloyhtiöille.

Tietoa uusista materiaaleista ja korjausmenetelmistä

Kansioon on lisätty uusia korjausmateriaaleja ja -menetelmiä, joihin on tehty tarkennuksia ja parannuksia ja karsittu toimimattomiksi tai kannattamattomiksi todettuja ratkaisuja. Ohjeistokansioon on lisätty myös eristerappausjärjestelmien korjausmenetelmät ja puuverhouksen kunnostusta ja uusimista.

Ohjeistokansion materiaalin päivittämisellä on haluttu kasvattaa taloyhtiöiden tietoutta uusiutuvista materiaaleista ja korjausrakentamisen vaikutuksista hiilijalanjälkeen yleisesti. Asioita käsitellään myös rakenteiden elinkaaren kannalta ja korjausrakentamista osana kiertotaloutta.

Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti julkisivurakenteisiin ja sen vaikutuksia ja siihen sopeutumista on tuotu esille päivitetyssä kansiossa. Kansioon on myös tarkennettu julkisivurakenteen lämmöneristävyyden parantamisen energiansäästöpotentiaaliin liittyvää aineistoa. Ohjeistokansioon on lisätty muun muassa purkamisen, täydennysrakentamisen ja korjaamisen välisen valintaprosessin kuvaus. Esimerkiksi täydennysrakentamisesta on tullut yksi keino rahoittaa isoja remontteja, esimerkiksi laajaa linjasaneerausta.

Kuntotutkimus määrittää korjaustapoja ja -materiaaleja

Julkisivurakenteiden kuntotutkimus on lähtökohtaisesti julkisivukorjaushankkeen tärkein vaihe. Kuntotutkimus voidaan tehdä jo ennen näkyviä vaurioitakin, jolloin rakenteiden käyttöikää voidaan pidentää suojaavilla toimenpiteillä. Kuntotutkimusten tilaamiseen on olemassa erilliset tilaajan ohjeet.

FISE ylläpitää rekisteriä, josta voi hakea tietoa esimerkiksi pätevöityneistä betonirakenteiden kuntotutkijoista. Julkisivuyhdistys on toteuttanut marraskuussa ensimmäisen muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijoiden koulutuksen yhdessä Suomen betoniyhdistyksen ja FISEn kanssa. Näin ollen FISEn pätevyysrekisteristä löytyy joulu-tammikuussa myös muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijoina pätevöityneet.

Kuntotutkimus antaa suuntaviivat ja perusteet hankesuunnittelulle, jossa selvitetään eri korjausvaihtoehdot sekä niiden soveltuvuus ja ominaisuudet päätöksenteon tueksi. Korjaussuunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon osalta ohjeistokansiossa tuodaan esille erityisesti tilaajalta vaadittavat toimenpiteet näissä vaiheissa.

www.julkisivuyhdistys.fi

FISEn pätevyysrekisteri

Teksti: Julkisivuyhdistys – JSY ry

Julkisivuyhdistys, logo

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »