mainos_1043

Rakentaminen
Sisustussuunnittelu

Pienistä puroista kasvaa iso virta – tilasuunnittelun hiilijalanjäljellä on väliä

Kirjoittaja: Elina Samila

Kun tiloja muutetaan ja remontoidaan yhä uudelleen, kasvavat myös tilamuutosten ympäristövaikutukset. Jotta vaikutuksia voitaisiin arvioida ja vertailla, Green Building Council Finlandin tilamuutoksia suunnittelevat ja toteuttavat jäsenyritykset kehittivät yhdessä ohjeen tilasuunnittelun hiilijalanjäljen laskentaan. Mukana työryhmässä oli yli kaksikymmentä yritystä, joille tilamuutosten oman hiilijalanjäljen laskentaohjeen laatiminen oli tärkeää niin oman liiketoiminnan kuin koko alan kehittämisen näkökulmasta.

Tilamuutoshankkeiden hiilijalanjäljen laskentaan tarvittiin oma ohjeensa

Useissa kansainvälisissä selvityksissä tilamuutosten tuotesidonnaisten päästöjen määrää on kyllä tutkittu, mutta suomalaista tilastoa tai laskentatapaa ei vielä ole ollut saatavilla.

Tilamuutoshankkeita tehdään kuitenkin vuosittain iso määrä, joten niihin sitoutuu myös paljon päästöjä. Muutoshankkeet ovat usein myös nopeatempoisia, ja niitä tehdään kaupallisissa tiloissa tyypillisesti käyttäjän vaihtuessa, tai kun tulee tarve päivitykselle. Siksi tilamuutosten aiheuttamiin päästöihin oli tärkeää päästä pureutumaan entistä paremmin.

Tilamuutoksista voidaan tehdä kestävämpiä esimerkiksi valitsemalla laadukkaita, vähähiilisiä ja kierrätettyjä materiaaleja tai tuotteita, jotka kestävät asiakkaalta toiselle. Myös aikaa kestävä suunnittelu, muuntojoustavuus ja olemassa olevan säilyttäminen ovat avainasemassa, sillä ne vähentävät muutosten tarvetta tai niiden laajuutta.

Yhteinen ohje hyödyttää koko kiinteistö- ja rakentamisalaa

Pienet tilamuutokset jäävät hiilijalanjäljenlaskennassa usein huomiotta, vaikka kokonaisuutena niihin sitoutuu valtava määrä päästöjä vuosittain. Aikaisemmin hiilijalanjälkilaskenta keskittyi lähinnä suurempiin, uudisrakennus- tai peruskorjaushankkeisiin. Esimerkiksi ympäristöministeriön hiilijalanjäljenlaskentaohje soveltuu uudisrakennuksiin ja mittaviin peruskorjaushankkeisiin.

Yhteinen ohje hiilijalanjäljen laskentaan hyödyttää lopulta koko kiinteistö- ja rakentamisalaa. Se yhtenäistää laskentaa, jolloin suunnitteluratkaisuja ja myöhemmin hankkeitakin on helpompaa vertailla keskenään. Vertailukelpoisuus vie koko alan kehitystä eteenpäin. Vertailtavuutta tarvitaan myös ratkaisujen kesken. Monille tilamuutoksissa käytettävillä materiaaleille ja tuotteille ei löydy vielä EN-standardin mukaista EPD-tietoa eikä tietoa kansallisesta päästötietokannasta.

Tulevaisuudessa toivomme hiilijalanjäljen laskennan olevan automaattisesti osa kaikkia kaupallisia hankkeita. Kannustamme kaikkia organisaatioita ottamaan laskelmat osaksi tilamuutoshankkeita ja tuotevalmistajia laatimaan ympäristöselosteita. Työryhmän laatiman Tilasuunnittelun hiilijalanjäljen laskentaohjeen saa vapaasti ladata käyttöönsä figbc.fi -verkkosivuilta. Laskentaohjeesta löydät myös listan EPD-datapankeista ja laskentatyökaluista.

GREEN BUILDING COUNCIL FINLAND

Elina Samila
Kestävän kehityksen asiantuntija
Green Building Council Finland

CTA

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »