mainos_1043

Korjausprosessin hyvä tuntemus avainasioita suunnittelijan työssä

JUKO-ohjeistokansioon liittyen webinaari 20.3.2024

artikkelikuva: Korjausprosessin hyvä tuntemus avainasioita suunnittelijan työssä

Kaaviossa esitetty hallitun ja laadukkaaseen julkisivukorjaamiseen johtava prosessi.


Rakennusten korjausvelka kasvaa. Julkisivuyhdistyksen vuosittain teettämän Julkisivujen Markkinat 2023 -tutkimuksen mukaan korjaustarve on laskennallisesti noin 5,6 miljoonaa neliömetriä ja korjaamista pitäisi tehdä lähes kaksinkertaisesti nykyiseen verrattuna, että korjausvelkaa saataisiin kurottua umpeen.

Julkisivukorjausta ei kuitenkaan pidä tehdä kiireessä ja huonosti suunnitellen, vaan kaikkien osapuolten tulee ymmärtää koko prosessi ja sen vaatima aika. Hyvin suunnitellun ja hallitun julkisivuremontin toteuttamiseen kuntotutkimuksen tekemispäätöksestä toteuttamiseen ja takuuaika- ja ylläpitovaiheeseen voi viedä hyvinkin 2-3 vuotta.

Korjaussuunnittelussa tarvittavan tiedon tuottamiseen tarvitaan kuntotutkimus. Nykyisin tilaajalla on käytettävissä hyviä oppaita kuntotutkimusmenettelyn tuntemiseksi ja kuntotutkimuksen tilaamiseksi, mm. by Tilaajan ohjeet sekä ohjeet betonijulkisivun ja parvekkeiden, että muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimuksiin.

Apuna korjausvaihtoehtojen valinnassa

Hankesuunnitteluvaiheessa hahmotetaan korjausvaihtoehdot ja niihin liittyvät tavoitteet.

”Ammattitaitoinen suunnittelija esittelee jo hankesuunnitteluvaiheessa kohteeseen soveltuvat erilaiset korjausvaihtoehdot ja niiden erilaiset ominaisuudet. Niitä ovat esimerkiksi kustannustaso, vaikutukset ulkonäköön ja energiatehokkuuteen, käyttöikä, soveltuvuus kohteeseen ja mahdolliset korjaustapaan sisältyvät riskit. Näiden perusteltujen vaihtoehtojen pohjalta tilaajan on helppoa valita kohteeseen sopivin korjaustapa”, Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Stina Hyyrynen toteaa.

”Korjaussuunnittelijan on hallittava sekä uudet että vanhat materiaalit ja rakenteet, jotta niihin löydetään soveltuvimmat korjausmenetelmät. Korjausrakentamisessa tulee kuitenkin ymmärtää sekin, ettei kaikkia rakenteita välttämättä saada selville etukäteen, jolloin suunnittelijan pitää pystyä tekemään myös nopeita suunnitelmamuutoksia purkutöiden jälkeen”, Hyyrynen jatkaa.

Valvontaa ja vaatimusten täyttämistä

Rakennuslupavaiheessa on syytä huomioida paikalliset vaatimukset ja ymmärtää, että vähäisetkin muutokset esimerkiksi ulkonäön muuttamisessa tai värityksissä tai rakenneosien lämmöneristyksen parantamisessa voivat vaativa luvan.

”Mikäli julkisivukorjauksen yhteydessä ei tehdä muita merkittäviä toimenpiteitä, rakennusosakohtainen parantaminen on usein selkein tapa osoittaa energiavaatimusten täyttyminen”, Hyyrynen toteaa korjausrakentamiseen liittyvistä energiavaatimuksista.

Nykyisin pitää jo suunnitteluvaiheessa nimetä turvallisuuskoordinaattori. Hänen tehtävänsä on valvoa sitä, että suunnitelmilla työ on mahdollista suorittaa turvallisesti.

Rakennustöiden valvoja on merkittävässä asemassa, sillä hän valvoo tilaajan etua ja sitä, että työt tehdään teknisesti, laadullisesti, ajallisesti ja kustannuksiltaan sopimuksen ja suunnitelmien mukaisesti.

Mallityöt ovat tärkeä osa korjausprosessia, ja ne on syytä listata esimerkiksi korjaustyöselostukseen.

Urakoitsija jättää takuuaikaisen vakuuden, tyypillisesti 2 prosenttia lopullisesta urakkahinnasta. ”Mahdolliset reklamaatiot tulee ilmoittaa hyvissä ajoin, ei vasta juuri ennen takuuajan umpeutumista. Takuuaikana ei kuitenkaan saa laiminlyödä normaalia huoltoa ja kunnossapitoa”, Hyyrynen vielä painottaa.

Hallitun julkisivukorjausprosessin kuvaus perustuu Julkisivuyhdistyksen päivittämään JUKO-ohjeistokansioon. JUKOsta ja julkisivukorjaamisen erilaisista vaihtoehdoista kuullaan 20.3.2024 Julkisivuyhdistyksen järjestämässä webinaarissa klo 13-15. Tilaisuudessa julkistetaan myös kuudettatoista kertaa järjestetyn, arkkitehtiopiskelijoille suunnatun Kerrostalon korjauksen ideakilpailun tulokset. Tule siis kuulolle. Ilmoittautumiset 19.3.2024 mennessä: www.lyyti.fi/reg/Arkkitehtiopiskelijakilpailu_2003_2024

Teksti: Riina Takala-Karppanen / Sihteeri / Julkisivuyhdistys – JSY ry

CTA

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »