mainos_1081

Isännöinti & hallitus

Milloin hallitusammattilaista tarvitaan?

Kirjoittaja: Keijo Kaivanto

artikkelikuva: Milloin hallitusammattilaista tarvitaan?

Mitkä ovat yleisimmät tilanteet, milloin hallitusammattilaista tarvitaan ja miten taloyhtiö voi hyötyä palkatessaan hallitusammattilaisen?

Milloin hallitusammattilaista tarvitaan?

Yleisimmät tilanteet

Kun taloyhtiöstä ei löydy hallitukselle puheenjohtajaa, tai kallis ja vaativa remontti on tulossa tai yhtiö on niin riitaisa, ettei siitä omin neuvoin selviä, voi ratkaisu löytyä ulkopuolisen hallitusammattilaisen palkkaamisesta.

Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry:n osaajaverkostoon kuuluu yli 120 asunto- ja kiinteistöalan hallinnon kokenutta osaajaa, ja määrä kasvaa. Hallitusammattilaiset ovat henkilöitä, joilla on vakuuttava kokemus hallinnosta asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä.

Hallitusammattilaisissa on talouden, tekniikan ja juridiikan ammattilaisia, jotka haluavat kehittää hallitustyöskentelyä ja jakaa asiantuntemustaan. Henkilöitä, jotka osaavat soveltaa hyvän hallintotavan periaatteita ja tuovat mukanaan syvällisen asiantuntemuksen.

Lisäksi AKHAn hallitusammattilaisiin kuuluu joukko asiantuntijoita, jotka eri alojen erityisosaajina ovat valmiita konsultoimaan taloyhtiöitä, mutta eivät halua toimia jäsenenä hallituksissa.

Hallitusammattilaisten tavoite

AKHAn tavoitteena on lisätä hallitustyön arvostusta kehittämällä osaamista ja jakamalla alaa koskevaa tietoa. Yhdistys edistää hyvää, ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitustyöskentelyä sekä kehittää jäsentensä ammattitaitoa hallitustyöskentelyssä.

Ensimmäinen suositus hyvästä hallintotavasta taloyhtiöille laadittiin Kiinteistöliiton ja AKHAn kesken vuonna 2011. Seuraava 63-kohtainen suositus laadittiin vuonna 2016 ja sitä laatimassa olivat edellä mainittujen järjestöjen lisäksi Isännöintiliitto ja oikeusministeriö. Suosituksesta järjestettiin laajapohjainen kysely oikeusministeriön toimesta vuonna 2018, jonka tuloksena syntyi ohjeistus suositusten käyttöönottojärjestyksestä. Päivitetty suositus ilmestyi syksyllä 2021 ja sen kustantajana toimi Kiinteistömedia Oy.

AKHA on laatinut myös hallitusammattilaisen eettiset ohjeet, joita on noudatettava hyvän hallintotapasuosituksen ohella.

Hallitusammattilaisten hyödyt taloyhtiölle

Tavallisesti hallitusammattilaista tarvitaan, kun puheenjohtaja tai osa hallituksen jäsenistä ei enää halua jatkaa tehtävässään, eikä uusia millään löydy. Hallitusammattilainen palkataan myös, kun iso remontti hankesuunnitelmineen halutaan viedä ongelmitta läpi, erityisesti jos samalla halutaan rakentaa lisäkerroksia, myydä osia tontista tai purkaa rakennuksia. Osaava hallituksen jäsen on taloyhtiölle halvempi ja sitoutuneempi vaihtoehto kuin konsultin palkkaaminen. Konsultteja ja asiantuntijoita tarvitaan silloin, kun hallituksen osaaminen ei riitä.

Oma lukunsa ovat takuukorjaukset, joiden laiminlyönneistä on osattava ajoissa reklamoida urakoitsijalle. Ammatti-isännöitsijä toki kertoo, miten pitää tehdä, mutta hän on taloyhtiön ulkopuolinen, toisin kuin hallitusvastuussa oleva jäsen.

Retuperällä olevat taloyhtiöt ottavat hallitusammattilaisen pistämään asiat kuntoon, kehityshaluinen taloyhtiö taas haluaa uusia näkemyksiä hallitusammattilaiselta. Kun kokoukset voi nykyisin pitää etänä, ei hallitusammattilaisen tarvitse aina edes tulla fyysisesti paikalle.

Ennakoiva toimintapa on paras taloyhtiöille. Kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen ennen kuin ollaan ongelmissa. Silloin hyöty ulkopuolisen hallitusammattilaisen palkkaamisesta on suurin.

Yksi hyödyllinen AKHAn palvelu on toimia riitojen sovittelijana taloyhtiön ja osakkaan tai asukkaan välillä niin, ettei riitoja vietäisi pitkiin ja kalliisiin oikeuskäsittelyihin.

Hallitusammattilaisen taloyhtiö löytää lähettämällä tarjouspyynnön haluamilleen AKHAn rekisterin hallitusammattilaisille (www.akha.fi) tai pyytämällä AKHAa hoitamaan kilpailutuksen. Palkkiot määräytyvät tehdyn tarjouksen ja hallitusammattilaisen ja taloyhtiön välisen sopimuksen mukaan.

Keijo Kaivanto
Asiamies, asianajaja, varatuomari
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »