mainos_1008

Taloyhtiöviestintä
Turvallisuus (palo)

Toimivat palovaroittimet tuovat turvaa taloyhtiöihin

artikkelikuva: Toimivat palovaroittimet tuovat turvaa taloyhtiöihin

KUVA: SUOMEN PELASTUSNEUVONTA OY


Palovaroittimien hankkiminen ja kunnossapito siirtyy taloyhtiöiden vastuulle kahden vuoden siirtymäajalla. Lain muutoksella parannetaan asuinkiinteistöjen paloturvallisuutta. Toteutukseen on erilaisiin tarpeisiin kehitettyjä vaihtoehtoja.

Pelastuslain muutoksen siirtymäaika on käynnissä

Pelastuslain uudistus astui voimaan kuluvan vuoden alussa. Uudistuksen myötä vastuu palovaroittimien asentamisesta ja kunnossapidosta siirtyy asukkaalta kiinteistön omistajalle kahden vuoden siirtymäajalla.

Sisäministeriön johtama, useista toimijoista koostuva työryhmä on kartoittanut muutostarpeita, joiden pohjalta lain muutos tehtiin. Muutoksella tähdätään palovaroitinten toimintavarmuuden parantamiseen.

”Yhteiskuntataloudellisesti tulipalot ovat vakavia vahinkoja. Suurimmassa osassa kuolemaan johtaneista paloista asunnossa ei ole ollut palovaroitinta lainkaan tai palovaroitin ei ole toiminut. Pelastuslain muutos tuo palovaroitinten kunnossapitoon järjestelmällisyyttä”, taustoittaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön johtava asiantuntija Kari Telaranta.

Palovaroitinten toimimattomuuden taustalla ovat mm. väärä asennustapa, laiminlyönnit paristojen vaihtamisessa ja toiminnan testaamisessa sekä palovaroittimen teknisen käyttöiän ylittyminen.

”Rakennuksen omistajan vastatessa palovaroitinten kunnossapidosta tulevat paristot ja palovaroittimet vaihdetuksi säännöllisesti. Vastuu testaamisesta ja vikojen havainnoinnista jää edelleen asukkaalle. Molemminsuuntainen, avoin viestintä varmistaa, että asukkaat tietävät kuinka toimia eri tilanteissa”, Telaranta sanoo.


Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön johtava asiantuntija Kari Telaranta.
KUVA: SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ SPEK

Palovaroitinten uusimista suunniteltaessa voi esimerkiksi järjestää asukasillan, jossa kartoitetaan asukkaiden tarpeita ja osallistetaan asukkaita suunnittelutyöhön. Asentamisen jälkeen voi järjestää toisen tilaisuuden, jossa esitellään hankitut palovaroittimet sekä annetaan toimintaohjeet turhien hälytysten tai vikaantumisten sattuessa.

”Palovaroittimessa olisi hyvä olla varoitinkohtainen vaimennusominaisuus, jotta asukas voi vaimentaa turhan hälytyksen. Lisäksi kannattaa ottaa huomioon mahdollisuus liittää varoittimiin aistirajoitteisille suunnattuja lisälaitteita, kuten tärinähälytin kuulovammaisille”, sanoo Telaranta.

”Taloyhtiön on asennettava riittävä määrä palovaroittimia asuinhuoneistoihin.

Paljonko palovaroittimia tarvitaan?

Taloyhtiön on asennettava riittävä määrä palovaroittimia asuinhuoneistoihin. Riittävää määrää ohjaa neljä kriteeriä:

1) palovaroittimia on oltava yksi jokaista alkavaa 60 m2 kohti

2) palovaroittimia on oltava jokaisessa asuinkerroksessa ja niihin yhteydessä olevissa kellari- ja ullakkotiloissa (ei koske kylmiä tiloja)

3) palovaroittimien määrässä ja sijoittelussa on otettava huomioon tilan muoto ja huonejako

4) palovaroittimien määrässä ja sijoittelussa on otettava huomioon tilan syttymisvaaraan johtavat toiminnot.

Tilan muotoon kannattaa kiinnittää huomiota palovaroittimien sijoittelussa siten, että palon syttyessä fyysiset rakenteet kuten seinät, alaslasketut katot ja suljetut ovet eivät estä savun pääsyä palovaroittimelle.

Syttymisvaaraan johtavia toimintoja on hyvä tarkastella taloyhtiökohtaisesti. Esimerkiksi akkujen ja sähkölaitteiden lataaminen ovat tavallisimpia asuinhuoneistojen syttymisvaaraa aiheuttavia toimintoja.

”Palovaroittimet ovat hankintahinnaltaan kohtuullisia, joten suosittelemme, että jokaiseen makuuhuoneeseen ja asunnon eteiseen sijoitetaan palovaroitin. Jos olohuone sijaitsee etäällä eteisestä, olisi olohuoneessakin hyvä olla oma palovaroitin”, Telaranta sanoo.

Keittiöön palovaroitinta ei suositella asennettavaksi, jotta ruoan käryn aiheuttamilta turhilta hälytyksiltä vältytään. Keittiön turvalaitteeksi SPEK suosittelee liesivahtia, joka ehkäisee tehokkaasti liesipaloja.


Palovaroittimen asennus.
KUVA: SUOMEN PELASTUSNEUVONTA OY

Suunnittele palovaroittimien asennus ajoissa

Pelastuslain muutos koskee suurta määrää kiinteistöjä, joten palovaroittimien tilaamisessa kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Kun kiinteistöjen omistajat reagoivat muutokseen ajoissa, voivat palovaroittimien maahantuojat helpommin varautua kasvavaan kysyntään.

”Palovaroittimien uudistuksen voi suunnitella hyvissä ajoin ja tehdä sekä laite- että asennustilaukset etukäteen, jotta maahantuojien ei tarvitse kasvattaa tuontia oletusten pohjalta. Näin palovaroittimet ja resurssit riittävät siinäkin tapauksessa, että asennukset painottuvat siirtymäajan loppupuolelle”, paloturvallisuusasiantuntija Hannu Kangastie Suomen Pelastusneuvonnasta sanoo.

Minimimäärää useampien palovaroittimien asentaminen voi helpottaa palovaroitinten sijoittelua siten, että paloturvallisuus paranee. Jos palovaroittimia asennetaan minimimäärä, on varoittimien paikat valittava huolellisesti, jotta hälytys aktivoituu luotettavasti ja mahdollisimman nopeasti.

Palovaroitinta valitessa on tärkeää, että varoitin täyttää vaaditun standardin. Vaatimuksenmukaisuus osoitetaan CEmerkinnällä. Kangastien mukaan taloyhtiöissä kysytyin palovaroitinmalli on optinen palovaroitin, jossa on kymmenen vuoden akku. Pitkä akunkesto tuo taloyhtiökäytössä huolettomuutta ja helppoutta.

Palovaroittimien huolto ja testaus kiinnostavat taloyhtiöiden edustajia tällä hetkellä. Pelastuslaissa palovaroittimien hankinta ja kunnossapito on määritelty taloyhtiön vastuulle, mutta testaaminen on edelleen asukkaan vastuulla. Asukkaan tulee ilmoittaa vioista taloyhtiölle tai kiinteistönomistajalle, jonka vastuulla on vikojen korjaaminen.

”Taloyhtiön ei tarvitse testata palovaroittimia vuosittain tai kuukausittain. Jos taloyhtiössä halutaan kootusti tarkastaa palovaroittimien kunto ja toimivuus, suosittelen käymään huoneistoissa paikan päällä. Fyysisessä tarkastuksessa havaitaan sellaisetkin viat ja käyttövirheet, joita etätestauksella ei pystytä havaitsemaan”, sanoo Kangastie.

”Savunpoistolaitteet on tarkastettava ja huollettava säännöllisesti.


Savunpoistoluukku auki.
KUVA: SUOMEN PELASTUSNEUVONTA OY

Huolehdi porraskäytävän savunpoistosta

Palon sattuessa sisätiloihin kertyvä savu voi tukehduttaa ihmisen nopeasti. Porraskäytävien paloturvallisuutta voidaan parantaa savunpoistolla, joka turvaa rakennuksesta poistumista ja pelastustoimintaa. Lisäksi toimiva savunpoisto rajoittaa palon kehittymistä.

”Savunpoistojärjestelmät ovat osa kiinteistön omatoimista varautumista. Niitä voivat käyttää sekä asukkaat että pelastajat. Jotta järjestelmä varmasti toimii hätätilanteessa, on laitteet tarkastettava ja huollettava säännöllisesti”, Kangastie sanoo.

Vanhemmassa rakennuskannassa voi vielä olla käytössä savunpoistokupuja, jotka rikotaan. Uudemmissa rakennuksissa savunpoistoluukut tai -ikkunat ovat sähkötoimisia. Helpoiten savunpoiston saa aktivoitua sijoittamalla järjestelmän laukaisevan napin porrashuoneen oven läheisyyteen.

Paloturvallisuutta edistävien laitteiden toimivuuden varmistamiseksi on pidettävä huolta, että laitteiden akuissa on virtaa. Näin laitteet toimivat myös sähkökatkon sattuessa.

”Paloturvatuotteet ja -laitteet muodostavat kokonaisuuden, joka toimii parhaiten huolellisesti suunniteltuna ja toteutettuna ja asiantuntevasti huollettuna. Niistä saadaan paras arvo, kun taloyhtiössä tiedetään mitä tuotteita kiinteistöön on hankittu sekä miten ja millaisissa tilanteissa niitä käytetään”, summaa Kangastie.


KUVA: GPBM NORDIC OY

Palovaroittimien kasvanut kysyntä huomioitu maahantuonnissa

Palovaroittimia ja muita paloturvatuotteita maahantuovan GPBM Nordic Oy:n paloturvallisuusasiantuntija Sanna Lötjönen on havainnut lakimuutoksen kiinnostavan ja mietityttävän tällä hetkellä monia taloyhtiöitä. Lakimuutoksen tuoma lisääntynyt palovaroittimien kysyntä on huomioitu maahantuonnissa.

”Meille on tullut runsaasti asiakaskyselyjä erityyppisiin palovaroittimiin ja toteutuksiin liittyen. Muutoksella on suora vaikutus meihin maahantuojana. Pyrimme vastaamaan siirtymäajan aikana kasvaneeseen kysyntään, ja olemme myös kasvattaneet paloturvatuotteidemme valikoimaa uusilla tuotteilla. On tärkeää valita tuote, jolla on kaikki vaadittavat sertifikaatit sekä hyväksynnät. Me olemme toimineet alalla jo 35 vuotta ja tiedämme maahantuojan vastuut”, Lötjönen sanoo.


GPBM Nordic Oy:n paloturvallisuusasiantuntija Sanna Lötjönen.
KUVA: GPBM NORDIC OY

Kahden vuoden siirtymäajasta huolimatta taloyhtiöissä kannattaa suunnitella mahdollisimman pian millainen toteutus taloyhtiöön valitaan ja kuinka palovaroittimien asennus toteutetaan. Samalla voi tarkastella taloyhtiön paloturvallisuutta kokonaisuutena. Asianmukaisten palovaroittimien lisäksi turvallisuutta voidaan parantaa häkävaroittimilla kohteissa, joissa on häkälähteitä kuten takkoja.

”Verkkovirtaan kytkettävissä palovaroittimissa on oltava paristot tai akut, joista varoitin saa virtaa sähkökatkon sattuessa”, sanoo Lötjönen.

”Palovaroittimissa on runsaasti valinnanvaraa.


KUVA: GPBM NORDIC OY

Valitse varoitin käyttötarkoituksen mukaan

Palovaroitinala kehittyy jatkuvasti, ja palovaroittimissa on runsaasti valinnanvaraa. Eniten käytetään optisia palovaroittimia, jotka ovat ympäristöystävällisempi valinta verrattuna ionisoiviin palovaroittimiin. Optinen palovaroitin reagoi herkemmin kyteviin paloihin, jotka kehittyvät hitaasti esimerkiksi huonosti sammutetusta tulisijasta tai sähkölaitteen vikaantumisen seurauksena.

”Yksittäisten palovaroittimien rinnalle on kehitetty ketjutettavia palovaroittimia, jotka kytketään sarjaan. Jos yksi varoitin havaitsee palon, se aktivoi kaikki ketjussa olevat varoittimet. Tarvittaessa ketjutusta voi laajentaa myöhemmin lisäämällä uusia palovaroittimia ketjuun. Taloyhtiöiden tapauksessa ketjutus tehdään yleensä asuntokohtaisesti”, Lötjönen kertoo.

Palovaroittimia on saatavilla myös erilaisiin älykotijärjestelmiin sopivilla protokollilla. Taloyhtiöissä älyominaisuuksia hyödynnetään yleensä keskitetysti, ja ilmoitukset hälytyksistä tai varavirtalähteen varauksen alenemisesta lähetetään joko tekniselle isännöitsijälle tai muulle vastuuhenkilölle.

”Esimerkiksi 10 vuoden paristolla varustettu ja sarjaan kytkettävä Housegard LUMA-palovaroitin lähettää tiedon hälytyksistä nimetyn käyttäjän älypuhelimeen. Housegard-tuoteperheessä on erilaisia palovaroittimia erilaisiin tarpeisiin, ja paloturvallisuutta voidaan täydentää käyttämällä kaasu-, häkä- ja lämpövaroittimia. Taloyhtiöille ehdottomasti helpoin ja järkevin hankinta on 10 vuoden akkuvarmenteinen palovaroitin”, Lötjönen sanoo.


KUVA: ISTOCK

Paranna paloturvallisuutta kokonaisvaltaisesti

”Paloturvallisuutta voi parantaa fiksusti ja kustannustehokkaasti kokonaisvaltaisella paloturvallisuusratkaisulla. Etenkin suurissa asuinkiinteistöissä ja vuokrataloyhtiöissä hyödytään kokonaisvaltaisesta paloturvallisuusratkaisusta. Suuressa asuinkiinteistössä kokonaisvaltainen ratkaisu tuo helppoutta kiinteistönomistajalle, suojaa omaisuutta ja parantaa asukkaiden turvallisuutta”, sanoo PAP Group Oy:n toimitusjohtaja Marko Hämäläinen.

Kokonaisvaltaiset paloturvaratkaisut ovat älykkäitä järjestelmiä, joihin sisällytetään kohteen tarpeiden mukaisia paloturvallisuusjärjestelmiä. Eri järjestelmät integroidaan kokonaisuudeksi, jolla paloja pyritään havaitsemaan ja torjumaan mahdollisimman tehokkaasti.

Ratkaisuun voidaan sisällyttää kiinteistön tarpeiden mukaisesti palovaroitin-, paloilmoitin-, savunpoisto-, ja äänievakuointijärjestelmät sekä turva- ja opasvalaisimet sekä tarvittaessa myös käsisammuttimien ja väestönsuojien huollot ja ylläpidot.

Kokonaisvaltaisen paloturvaratkaisun suunnittelu ja toteuttaminen on helpointa ja sujuvinta uudiskohteissa. Erillisiin järjestelmiin verrattuna kokonaisvaltainen ratkaisu vaatii hieman enemmän suunnittelua ja rakennusvaiheessa suuremman investoinnin, mutta järjestelmä tuottaa elinkaarensa aikana säästöjä huollossa ja ylläpidossa.

”Kokonaisvaltainen paloturvallisuusratkaisu on hyvä ottaa mukaan suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta järjestelmä parantaisi turvallisuutta optimaalisella tavalla”, sanoo Hämäläinen.

”Kokonaisvaltaiset paloturvaratkaisut ovat älykkäitä järjestelmiä.

Keskitetty hallinnointi säästää aikaa

Paloturvallisuusratkaisut vaativat säännöllistä huoltoa, jotta järjestelmän toimintavarmuus säilyy. Paikallisessa kokonaisvaltaisessa paloturvallisuusratkaisussa asuinhuoneistoihin asennetaan tarpeen mukaiset varoittimet ja ilmaisimet, jotka liitetään keskusyksikköön. Paloilmaisimista löytyy nykyään huomattavasti enemmän älyä kuin aikaisemmin.


KUVA: ISTOCK

”Järjestelmän keskusyksikkö valvoo asunnoissa olevien laitteiden kuntoa. Ilmaisimet ovat osoitteellisia ja keskus antaa ilmoituksen esimerkiksi silloin, kun ilmaisin on likaantunut tai huollon tarpeessa. Keskusvalvottu järjestelmä helpottaa kiinteistön paloturvallisuuden hallintaa huomattavasti, sillä enää huoneistojen ilmaisimia ei tarvitse käydä testaamassa tai niiden pattereita vaihtamassa yksitellen. Keskuslaite valvoo järjestelmän tilaa automaattisesti ja kertoo aina, jos yksittäinen ilmaisin on vikaantunut tai se on irrotettu järjestelmästä. Tämä sujuvoittaa suuren asuinkiinteistön arkea”, kertoo Hämäläinen.

Pilvipohjaiset älyratkaisut mahdollistavat etävalvonnan ja -hallinnoinnin. PAP Groupin kokonaisvaltaiseen, älykkääseen järjestelmään voi liittää valvomopalvelun, jolloin järjestelmää voi valvoa ja hallita etänä reaaliaikaisesti.

”Järjestelmän etähallinta ja perinteistä järjestelmää pidempi elinkaari tuottavat kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä. Etähallinnan ansiosta vältytään tarpeettomilta huoltomiehen käynneiltä paikan päällä, jolloin säästyy sekä työaikaa että ajokilometrejä. Etähallinta myös helpottaa ja nopeuttaa reagointia hätätilanteessa”, Hämäläinen sanoo.

Palon sattuessa etävalvonnassa toimitaan ennalta sovittujen ohjeiden mukaisesti. Väärän hälytyksen tapauksessa hälytys voidaan hiljentää etänä, jotta asukkaalle aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä ja asumishaittaa.

”Ennakoiminen on parasta paloturvaa ja PAP:n avulla taloyhtiö varmistaa vaivattomasti, että sen paloturvallisuus on saatettu lain velvoittamalle tasolle”, Hämäläinen lisää.

Teksti: Merja Maukonen

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »