mainos_1047

Automaatio
Energiatehokkuus
Ilmanvaihto
Yleiset, Messut ja tapahtumat

Sisäilmastoseminaari 2024 kartoitti kentän polttavimmat teemat

Suomen suurin sisäilma-alan tapahtuma kokosi 850 osallistujaa Messukeskukseen maaliskuussa. Pieteetillä laadittu ohjelma tarjosi komean kattauksen alan ajankohtaisesta tutkimuksesta ja toimista sisäilma-asioiden parantamiseksi.

SEMINAARIN OHJELMAN jäntevyys selittyy, ainakin osittain sillä, että ohjelmarunko oli rakennettu hyväksytyistä esitelmäehdotuksista tehdyistä artikkeleista. Kuka tahansa oli voinut jättää esitelmäehdotuksensa ohjausryhmän arvioitavaksi viime syksynä.

Asiakkuuspäällikkö Johanna Satumäki Sisäilmayhdistys ry:stä oli kokonaisuudesta vaikuttunut. ”Tarjolla oli taas ajankohtaista ja mielenkiintoista asiaa – ohjelma oli tänäkin vuonna todella hieno”, Satumäki toteaa.

Seminaarissa oli mukana tänä vuonna kaikkiaan 58 esitystä. Sisäilmapalveluita, -tuotteita ja -ratkaisuja tarjonneessa rinnakkaisnäyttelyssä oli mukana yli 60 näytteilleasettajaa.

Myös yritysten asiantuntijoilla oli esityksiä, mikä toi kaivattua käytännön kokemusta ohjelmaan. Satumäen mielestä parasta seminaarissa oli saada ”porukka kokoon”:

”Kun saadaan alan ihmiset saman katon alle, se vuorovaikutus on tosi antoisaa.”

Läpileikkaus koko kenttään

Ohjelmassa oli esityksiä ajankohtaisista tieteellisistä tutkimuksista sekä käytännön toimista sisäilma-asioiden parantamiseksi: erilaisista työympäristöistä, ilmanvaihdosta ja ilmanpuhdistimista, mikrobeista ja rakenteiden kosteusteknisestä toimivuudesta, lämpöolosuhteista ja energiatehokkuudesta, hiukkasista ja haitta-aineista, mitatusta ja koetusta sisäilmaston laadusta sekä oppaista ja ohjeista.

Lisäksi FINVACilla oli oma seminaarisessio, joka keskittyi ilmanvaihdon puhdistukseen ja säätöön.

Sisäilmastoseminaarin avasi Rakennustietosäätiön yliasiamies Markku Hedman, joka totesi kiinteistö- ja rakentamisalan (KIRA) toimintaympäristön olevan muutoksessa. Hedman huomautti, että samaan aikaan, kun pyrimme vastaamaan tämän ajan haasteisiin – kuten energiankulutuksen vähentämiseen – meidän tulisi myös huomioida hyvä sisäilma.

vähentämiseen – meidän tulisi myös huomioida hyvä sisäilma. ”Mitään toimenpiteitä ei tule tehdä hyvän sisäilman kustannuksella”, Hedman korosti.

Odotettu konsensussuositus

Kati Huttunen sosiaali- ja terveysministeriöstä piti esityksen niin sanotusta Majvik 3 -suosituksesta eli konsensussuosituksesta sisäilmaan liittyvän oireilun ja sairastumisen diagnosoinnista, hoidosta ja kuntoutuksesta. Kyseessä on tutkittuun tietoon pohjautuva, laaja kuvaus sisäympäristön laatuun vaikuttavista tekijöistä ja niiden vaikutuksesta terveyteen. Suositus julkaistaan keväällä.

Suosituksessa on päivitetty vuonna 2007 julkaistun Majvik 2 -suosituksen sisältöä ja laajennettu se kattamaan kosteus- ja mikrobivaurioiden lisäksi myös muita oireiluun vaikuttavia kemiallisia, fysikaalisia ja psykososiaalisia tekijöitä.

Esityksessään Huttunen kertoi, että sisäilmaan liittyvän oireilun hoitosuositus on kohdennettu pääasiassa terveydenhuollon ammattilaisille, mutta suosituksessa on useita kehitysehdotuksia – mm. liittyen terveydenhuollon yhteistyöhön rakennusterveyden asiantuntijoiden sekä viranomaisten kanssa.

”Moniammatillinen yhteistyö onkin avainasemassa sekä sisäilmaan liittyvien oireiden ehkäisyssä että niiden hoidossa”, Huttunen linjasi.

Pitkän linjan vaikuttaja kukitettiin

Yksi Sisäilmastoseminaarin kokokohdista oli Pro Sisäilma -tunnustuksen myöntäminen Sisäilmayhdistyksen pitkäaikaiselle henkilöjäsenelle, emeritusprofessori Aino Nevalaiselle.

”Se oli seminaarin ehdottomia huippuhetkiä. Tunnustus meni oikealle henkilölle”, toteaa Johanna Satumäki.

Tunnustus myönnetään poikkeuksellisen omistautuneesta työstä paremman sisäilman puolesta ja sillä halutaan kunnioittaa saajan pitkää ja vaikuttavaa uraa sisäilma-alalla.

Pääsponsorina seminaarissa oli jälleen Saint-Gobain Finland Oy Weber. Satumäki muistuttaa, että ilman sponsoreita, näytteilleasettajia ja 200 kannattajajäsentä ei Sisäilmastoseminaaria mitenkään voitaisi järjestää nykyisessä laajuudessa.

”Kaikille tukijoille kuuluu iso kiitos.”

Sisäilmastoseminaari 2025 järjestetään 11.3.2025 Messukeskuksessa.

Teksti: Sami J. Anteroinen

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »