mainos_1063

Kunnossapito

Kunnossapito paljon vartijana

artikkelikuva: Kunnossapito paljon vartijana

Ennakoimattoman seisokin tuntihinta Suomessa? – 154 000 euroa. Ennakoivan kunnossapidon rooli laajenee ja syvenee, tyypillisesti digimaustein ryyditettynä.

ABB:n teettämä maailmanlaajuinen kysely alleviivaa käyttöasteen ja luotettavuuden välistä kohtalonyhteyttä, jossa korostuu tehokkaiden kunnossapitostrategioiden ja huoltokumppanuuksien merkitys. Uuden Value of Reliability -kyselyn mukaan kotimaisista teollisuusyrityksistä 74 prosentilla oli ennakoimattomia seisokkeja vähintään kerran kuukaudessa, kun maailmanlaajuisesti niitä oli 69 prosentilla.

Tämä maksaa suomalaiselle keskivertoyritykselle lähes 154 000 euroa tunnissa verrattuna 116 000 euroon maailmanlaajuisesti. Tästä huolimatta liki joka neljäs (23%) kyselyyn osallistuneista suomalaisyrityksistä turvautuu edelleen RTF (Run-To-Failure) -kunnossapitoon.

Sapio Researchin heinäkuussa 2023 toteuttamaan kyselyyn tuli vastauksia 3 215:ltä laitosten kunnossapidosta päättävältä henkilöltä ympäri maailman. Vastauksia saatiin energiantuotannon, muovin ja kumin, öljyn ja kaasun, tuulivoiman, kemikaalien, rautateiden, julkisten palvelujen, meriteollisuuden, elintarvikkeiden ja juomien, veden ja jäteveden käsittelyn sekä metalliteollisuuden toimialoilta. Eniten vastauksia kerättiin energiasektorilta (29% vastanneista).

Toimintavarmuus eka, toimintavarmuus vika!

Tutkimustulosten mukaan laitteiston luotettavuus ja kunnossapito ovat korostetun tärkeitä. Maailmanlaajuisesti 92 prosenttia vastaajista ilmoitti kunnossapidon lisänneen käyttöastetta viimeisen vuoden aikana, ja 38 prosenttia mainitsi vähintään 25 prosentin parannuksen.

Lisäksi kolme neljästä vastaajasta kertoi luotettavuuden vaikuttavan myönteisesti yrityksen maineeseen ja taloudelliseen suoriutumiseen. Se myös auttoi yrityksiä täyttämään sopimusvelvoitteensa, vähentämään jätettä ja varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden. Vastaajat arvioivat luotettavuuden kaikkein tärkeimmäksi asiaksi hankittaessa uutta laitteistoa.

Vastaajista 60 prosenttia aikoo panostaa luotettavuuteen ja kunnossapitoon seuraavien kolmen vuoden aikana, ja yksi kolmasosa aikoo lisätä hankintoja yli 10 prosenttia.

”Fiksumpi kunnossapito parantaa luotettavuutta, yrityksen mainetta ja kilpailukykyä.

Kun lopputulos ratkaisee

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta ilmaisi kiinnostuksensa tulospohjaisiin kunnossapitosopimuksiin (tunnetaan myös nimellä "servitization"). Niissä toimijat maksavat huoltokumppaneille saavutettujen tulosten perusteella, esimerkiksi kohentuneen käyttöasteen tai energiatehokkuuden perusteella. Ideana on, että tällöin palvelut voidaan tuottaa tehokkaasti ja kassavirtaa pystytään ennustamaan hyvin.

ABB:n Motion Servicen paikallisdivisioonan johtaja Ari Lässämäki toteaa, että kyselyn tulokset ovat hyvin samansuuntaisia suomalaisilta asiakkailta saadun palautteen kanssa.

”Suomi on raskaan prosessiteollisuuden keskittymä korkeine seisokkikustannuksineen ja täällä pitkäjänteisellä huollon yhteistyöllä on jo vankat perinteet. Tämän perusteella muidenkin teollisuusyritysten tulisi pyrkiä siirtymään suuren riskin RTF-kunnossapidosta pitkäaikaiseen, tulospohjaiseen strategiaan”, Lässämäki toteaa ja huomauttaa, että fiksumpi kunnossapito parantaa luotettavuutta, yrityksen mainetta ja kilpailukykyä, vähentää kustannuksia sekä antaa mielenrauhaa, jolloin yritykset voivat keskittyä ydinosaamiseensa.

Suurin hyöty energiatehokkuus

Tällainen uusi, tulospohjainen kunnossapitomalli auttaa teollisuusyrityksiä saavuttamaan edessä olevat päästötavoitteet ja täyttämään regulaation asettamat vaatimukset, kun ympäri maapallon tehdään toimia ilmastonmuutosta vastaan. Lisäksi se auttaa teollisuutta paikkaamaan osaamisvajetta, kun kokeneet teknikot saavuttavat eläkeiän.

Virve Viitanen, Head of Global Customer Care and Support, ABB Motion Services, toteaa raportin saatesanoissa, että yritykset odottavat saavansa useita etuja tulospohjaisista kunnossapitosopimuksista, kuten energiatehokkuuden parantuminen, laitteiden pidemmät elinkaaret sekä nopeampi reagointi asiakkaiden tarpeisiin.

”Tulosperusteiset palvelumallit ovat keskeinen osa kunnossapitoa tulevaisuudessa”, uskoo Viitanen.

Samalla kun lähes puolet kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että luotettavuus on tärkein prioriteetti laitteiden hankinnassa, vain 20 prosenttia sanoi samaa käytettävyydestä (uptime). Tämä paljastaa kriittisen riitasoinnun: teollisuuden toimijat eivät vieläkään täysin hahmota, miten hyvällä tasolla pysyvä uptime ajaa bisnestä.

”Tulosperusteiset palvelumallit ovat keskeinen osa kunnossapitoa tulevaisuudessa.

Vihreä siirtymä kirittää teollisuutta

Tulospohjaisen kunnossapitosopimuksen lisäksi raportti kartoittaa muitakin nousevia trendejä. Tutkimukseen osallistuneet yritykset ennakoivat, että kiertotalous vaikuttaa merkittävästi niiden tulevaan kunnossapitostrategiaan (67 prosenttia vastanneista), tiiviisti seuraavana on energiatehokkuus (65 prosenttia).

Vastaajien ikäkin vaikuttaa jonkin verran. Yli 45-vuotiaat vastaajat katsovat, että energiatehokkuus ja kiertotalous vaikuttavat kunnossapitoon tulevaisuudessa eniten (74 prosenttia), kun vain 65 prosenttia alle 45-vuotiaista uskoi näin. Sitä vastoin yli 45-vuotiaat ovat vähemmän taipuvaisia uskomaan, että lisätyn todellisuuden (41 prosenttia) ja digitalisaation kaltaiset teknologiat (57 prosenttia) tulevat vaikuttamaan merkittävästi kunnossapidon kehitykseen. Alle 45-vuotiailla nämä luvut ovat 49 prosenttia (lisätty todellisuus) ja 64 prosenttia (digitalisaatio).

Raportissa huomautetaan, että nuorempi sukupolvi tunnustaa, että on tärkeää kehittää teknologiaa ja kouluttaa riittävästi näitä uusien teknologioiden osaajia.

Miten eliminoida turhat tuotantoseisokit?

Eri alojen yritykset kammoavat seisokkien korkeita kustannuksia. Tilannetta voi kuitenkin hallita nykyistä paremmin näiden vinkkien avulla:

1. Auditoi seisokkien vaikutukset liiketoimintaan. Hyvä ensimmäinen askel on ymmärtää, mihin kaikkeen seisokit vaikuttavat. Mitkä ovat suorat ja välilliset kustannukset? Mitkä ovat kriittisimmät laitteesi? Mitkä ovat laajemmat vaikutukset liiketoimintaasi?

2. Investoi toimintavarmuuteen. Pidä luotettavuutta ykkösprioriteettina, kun ostat uusia laitteita, ja investoi toimintavarmuuden parannuksiin, kuten laitteiden nykyaikaistamiseen tai kunnostamiseen.

3. Digitalisoi laitteesi. Digitalisoimalla laitteet ja sovellukset huoltoteknikot voivat seurata niiden kuntoa ja suorituskykyä. Tämä helpottaa siirtymistä vähäriskisempään, kuntoon perustuvaan kunnossapitostrategiaan, jossa laitteet huolletaan nykyisen kunnon perusteella (vähentää vikaantumisia).

4. Harkitse pitkän aikavälin tulospohjaista huoltosopimusta. Monet yritykset aikovat lisätä investointejaan kunnossapitoon tulevina vuosina ja tulospohjainen kunnossapito on vahvassa nosteessa.

Lähde: Value of reliability: ABB survey report 2023 – Industry’s perspective on maintenance and reliability

Teksti: Sami J. Anteroinen
Kuvat: Pixabay

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »