mainos_1063

KOLUMNI

Laadukas suunnittelu, mitä se on?

Kirjoittaja: Lars ’Lasse’ Räihä

artikkelikuva: Laadukas suunnittelu, mitä se on?

Tämän päivän suunnittelulle asetetaan yhä laajenevassa määrin uusia vaatimuksia. Suunnittelun kompleksisuudesta puhutaan yhä useammin. Meistä suunnittelijoista halutaan laajojen kokonaisuuksien moniosaajia samaan aikaan, kuin yhteistyötä painotetaan yhä enemmän. Miten suunnittelija luovii tässä jatkuvasti uudistuvassa työkentässä?

VASTUULLINEN, KESTÄVÄN kehityksen mukainen, ympäristöä huomioiva, osallistava, uskottava ja uutta luova. Siinä muutama esimerkki termeistä, joita kohdataan suunnittelun asiayhteydessä jatkuvasti. Lisäksi voidaan luetella muutamia ajankohtaisia aihepiirejä, joissa meiltä suunnittelijoilta edellytetään asiantuntemusta – kiertotalous, hiilijalanjälkilaskelmat, EPD:t, saavutettavuus/esteettömyys ja materiaalituntemus. Kaikki edellä mainitut ja muut vastaavat aiheet ja teemat ovat kaiken varsinaisen oman suunnittelukentän erityisosaamisen lisäksi sellaista, jota meidän oletetaan osaavan. Onko niin, että vaatimukset todella ovat kasvaneet, vai koetaanko se vain niin suunnittelukentällä?

Väittäisin, että tämän päivän tietoyhteiskunta on se asia, joka on se varsinainen muuttuja, ei osaamisalueiden monipuolisuus. Olemme tottuneet siihen, että kaikki tieto on jatkuvasti tarjolla ja saavutettavissa, jolloin samanlaisia vaatimuksia asetetaan myös luovalle työlle. Suunnittelulle varatut ajanjaksot tuntuvat supistuvan kaikkien eri mittakaavojen projekteissa. Tilaajien toiveita tai vaatimuksia halutaan mahdollisuuksien mukaan täyttää, jolloin luovia prosesseja muokataan ja supistetaan sen mahdollistamiseksi. Samaan aikaan on myös niin, että suunnittelutyökalut monipuolistuvat ja seuraavat aikansa vaatimuksia, jolloin niillä voidaan lyhyemmässä ajassa saada aikaan enemmän. Tietomallipohjaisella suunnittelulla saadaan sidottua paljon tietoa suunnitelmiin projektin alusta lähtien, tietoa, jota voidaan helposti hyödyntää monialaisesti ja monipuolisesti. Huolellisesti rakennettua tietomallia voidaan myös hyödyntää paitsi esityskuvien tekoon, niin myös erinäisten laskurien tietolähteenä. Tietomallisuunnittelu on kuitenkin vain työkalu, työkalu, jota meidän kuuluisi osata käyttää tehokkaasti.

Paluu entiseen ei koskaan ole kestävä ratkaisu, eikä tilanteen pysäyttäminen tähän hetkeen myöskään ole ratkaisu. Kannustaisinkin panostamaan jatkuvaan kouluttautumiseen ja itsensä haastamiseen. Ainoastaan pysymällä ”ajan hermolla” voi varmistua siitä, että oma osaaminen on tarvittavalla tasolla. Keskittymällä omiin vahvuuksiinsa ja löytämällä itselle mieluisia osaamisen erikoisaloja voi erottautua ja vahvistaa omaa asemaansa suunnittelukentällä. Toisin sanoin, mikään ei ole muuttunut. Laadukkaalla suunnittelulla, jossa huomioidaan kaikki osa-alueet ja osallistetaan paitsi käyttäjät ja sidosryhmät, myös erikoisasiantuntijoita tarpeen mukaan, voidaan edelleen saavuttaa kaikkia niitä vaatimuksia, joita meitä suunnittelijoita kohtaan asetetaan. Ratkaisemalla meille suunnittelijoille asetetut monimutkaiset haasteet luovuudella ja yhteistyössä muiden kanssa, voidaan vaikeimmatkin asiat ratkaista. Luovuus on edelleen laadukkaan suunnittelun lähtökohta ja on meidän suunnittelijoiden vahvimpia valttejamme, vaalikaamme siis sitä!

Lars ’Lasse’ Räihä
puheenjohtaja
SIO ry

Kirjoittaja on pienen sisustusarkkitehtitoimiston toinen osapuoli, SIO ry:n puheenjohtaja, Ornamo ry:n varapuheenjohtaja ja innokas kestävän kehityksen puolesta puhuja.

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »