mainos_1060

Runko ja rakennustuotteet (eristeet, julkisivutuotteet, rakennuslevyt, ulkoverhous)

Julkisivut kannattaa korjata kunnolla

artikkelikuva: Julkisivut kannattaa korjata kunnolla

Rakennusten ulkoseinien lämmöneristyksen parantaminen on ympäristön kannalta myönteistä. Ulkoseinien uusiminen tyylikkäiksi ja energiatehokkaiksi tyypillisesti nostaa kiinteistön arvoa ja asumismukavuutta. Samalla taloyhtiössä voidaan saada merkittävääkin säästöä energiakustannuksissa.

JULKISIVUA ON syytä pitää kunnossa ja korjata samaan tapaan kuin muitakin teknisiä järjestelmiä. Säännöllisellä tarkastuksella varmistetaan, että rakenteet pysyvät kestävinä ja että talon sisäympäristö pysyy rakennuksen käyttäjien kannalta terveellisenä ja turvallisena.

Valmistusmateriaaleista riippuen ikkunoiden käyttöikä on tyypillisesti noin 30–50 vuotta, julkisivun taas keskimäärin 50 vuotta. Jos kiinteistössä peruskorjataan koko julkisivu yhdellä kertaa, voidaan säästää sekä aikaa että rahaa.

Kokonaisratkaisuja julkisivuremontteihin

Kehityspäällikkö Susanna Tykkä-Vedder Paroc Oy:stä muistuttaa, että julkisivuremontti kannattaa toteuttaa ennen kuin todetut vauriot lisääntyvät ja aiheuttavat kiinteistössä enemmänkin pulmia.

”Kulahtanut julkisivun yleisilme tai näkyvät vauriot julkisivumateriaalissa sekä myös asukkaiden asumisviihtyvyyskokemukset saattavat olla tarvittava alkusysäys julkisivuremontille.”

Tykkä-Vedder mainitsee neljän tunnetun rakennusalan toimijan kehittäneen uudentyyppisen ja avaimet käteen -periaatteella toteutettavan Vodavol-julkisivujärjestelmän.

”Järjestelmä esiteltiin Suomessa muutamia vuosia sitten. Sillä voidaan nopeuttaa ja yksinkertaistaa esimerkiksi 1970-luvun betonielementtitalojen julkisivujen uusimista uudisrakennuksen tasoon.”

”Mukana hankkeessa ovat Parocin lisäksi Consti, Hilti ja AFRY. Yksi keskeinen uudistus on, että kaikkien toimijoiden komponentit sopivat saumattomasti yhteen. Julkisivukorjaus on mahdollista tilata kokonaistoimituksena”, Tykkä-Vedder kertoo.

”Ulkoseinä tai osa siitä voidaan kattaa vaikkapa aurinkopaneeleilla.

Julkisivu tuottamaan energiaa

Vodavol-järjestelmä soveltuu Tykkä-Vedderin mukaan käytettäväksi erilaisten julkisivumateriaalien kanssa. Ulkoseinä tai osa siitä voidaan kattaa vaikkapa aurinkopaneeleilla.

”Rakennuksen julkisivut voidaan julkisivuremontin yhteydessä saada jopa tuottamaan energiaa ja rahaa, samalla kun tehty lisäeristys pienentää rakennuksen lämmitysenergiantarvetta.”

Julkisivulevyyn integroidut aurinkopaneelit helpottavat aurinkoenergian keräämistä ja lyhentävät julkisivuremontin takaisinmaksuaikaa. Katolla olevien paneelien päälle kertyy tyypillisesti lunta talvikaudella, mutta seinäpaneelien kanssa vastaavaa ongelmaa ei synny. Energiaa saadaan kerättyä ympäri vuoden.

”Aurinkopaneelijulkisivu soveltuu hyvin etenkin betonikerrostalon päätyseinälle, joka monesti on kokonaan ikkunaton”, Tykkä-Vedder suosittelee.

Rakennusyhtiö Consti on pilotoinut aurinkopaneeliseiniä Turun Jyrkkälässä jo vuonna 2016.

”Seinät muodostivat Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäisen asuintaloon julkisivukorjauksen yhteydessä tehdyn aurinkovoimalan, joka on osa rakennuksen julkisivua. Laskennallinen vuosituotto paneeleille oli 20 000 kilowattituntia.”

Kohteeseen asennettiin kerrostalojen päätyseinille 368 aurinkopaneelia.

”Kolmen seurantavuoden aikana 2017–2019 todelliset vuosituotantomäärät olivat 18 000 kW – 19 997 kW, joten paneelit ovat tuottaneet sähköä arvioidun mukaisesti. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että tuotetun energian ja lisäeristyksen myötä julkisivuremontin investoinnin takaisinmaksuaika saadaan minimoitua”, Tykkä-Vedder pohtii.

Eri pintaratkaisuja talon ulkoseiniin

Julkisivulevyyn integroitu aurinkopaneeli ei välttämättä ainakaan ensi silmäykseltä näytä olevan energiantuotantokäytössä.

”Levyissä on useita eri värivaihtoehtoja, eikä levyjä juurikaan erota tavallisesta julkisivulevystä.”

Julkisivuun sijoitettavien aurinkopaneelien tehontuottotakuu 85-prosenttiselle tuotolle on 25 vuotta. Viime aikoina vastaavanlaisia ratkaisuja on toteutettu jo useitakin.

”Aurinkopaneeleista saadaan selvästi hyötyä, kun energian hinnat nousevat”, arvioi Tykkä-Vedder.

”Lisäksi julkisivun lisäeristämisen kautta voidaan saada aikaan 65 prosentin lämmitysenergiansäästö entiseen verrattuna, kun vanhojen betonisandwich-elementtien pinnat ja eristeet uusitaan nykyaikaiselle tasolle julkisivukorjauksen yhteydessä.”

”Tällaisessa korjauksessa uusi julkisivu toteutetaan tuulettuvana rakenteena. Tuulettuvan kivivillaeristeellä eristetyn Vodavol-seinärakenteen ääneneristävyys paranee jopa 5 desibeliä vanhaan betonisandwichjulkisivuun verrattuna.”

Kun kaikki julkisivuremontin detaljiratkaisut suunnitellaan ennalta hyvin, voidaan itse toteutus tehdä nopeasti ja mahdollisimman vähän asukkaita häiriten.

Rakennusvalvontaviranomaisen suhtautuminen aurinkopaneelijulkisivuihin voi jonkin verran vaihdella eri paikkakunnilla.

”Aurinkopaneeliratkaisu kuitenkin selvästi edistää kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää. Todennäköisesti vanhojen betonielementtitalojen ulkoseinien uusiminen ei aiheuta ylitsepääsemättömiä lupaongelmia”, Tykkä-Vedder pohtii.

Ellei julkisivupintaan haluta aurinkopaneeleja, tuulettuvissa julkisivujärjestelmissä voidaan käyttää erilaisia muita vaihtoehtoja luonnonkivistä levyrappauksiin.

”Avaimet käteen -periaatteella toimitettava Vodavol-julkisivujärjestelmä perustuu Hiltin julkisivujärjestelmään, Parocin eristeisiin, AFRYn suunnitteluun ja projektinjohtoon sekä Constin asennukseen. Consti auttaa kaavamääräyksiin soveltuvan julkisivumateriaalin valinnassa”, Tykkä-Vedder kehuu kumppanifirmaa.

”Ulkoseinärakenteen ydinosa on lämmöneriste.


KUVA: CONSTI / PASI SALMINEN

Kylmäsiltoja vältetään

Ulkoseinärakenteen ydinosa on lämmöneriste, jonka tehtävänä on pitää lämpö sisällä ja kylmyys ulkona sekä varmistaa sisäilman lämpötilan säänneltävyys.

”Julkisivun kiinnitys kantavaan seinärakenteeseen tapahtuu aina eristekerroksen läpi, jolloin hankalimmassa tapauksessa eristekerros voi olla täynnä lämpöä johtavia metallisia kiinnikkeitä, konsoleita ja rankoja. Kaikki lämpöä johtavat kiinnikkeet ja rangat heikentävät koko seinärakenteen energiatehokkuutta.”

Tykkä-Vedderin mukaan eri metalleilla on erilaisia lämmönjohtavuuksia, joten eri julkisivujärjestelmien seinäkonsoleiden väliset merkittävät erot on otettava huomioon seinärakenteen U-arvoa laskettaessa.

”Seinäkonsoleiden ja kiinnikkeiden kylmäsiltavaikutusta voidaan kompensoida rakenteessa lämmöneristekerrosta paksuntamalla. Esimerkiksi alumiininen seinäkonsoli saattaa edellyttää monta senttimetriä paksummat eristeet kuin lämpökatkollinen seinäkonsoli.”

Vodavol-järjestelmässä käytetään lämpökatkollista seinäkonsolia, joka estää lämmön johtumista rakenteen läpi.

”Näin järjestelmän eristepaksuus on saatu mahdollisimman ohueksi. Metallikonsoliin tehty lämpökatko jää rakenteessa suojaan palamattoman kivivillaeristeen sisään.”

Paloturvallisuus kuntoon ja käyttöikä pitkäksi

Kun seinärakenteita uusitaan ja eristekerroksia lisätään, vanhojen rakennusten seinäpaksuudet usein kasvavat. Vanhoissa betonisandwich-elementeissä saattaa olla mineraalivillaeristettä vain noin 80 mm, kun taas uudisrakentamisessa eristepaksuudet ovat vähintään 180 mm.

”Tuulettuvissa julkisivurakenteissa julkisivulevyn ja lämmöneristeen väliin jää tuuletusväli, jolla poistetaan rakenteeseen kulkeutunutta kosteutta. Kosteusteknisesti tämäntyyppinen rakenne on siis erittäin hyvä, mutta julkisivupalon leviämisen kannalta haasteellinen. Siksi julkisivujen sekä eristeiden materiaalivalinnoissa tulee kiinnittää huomiota myös niiden palo-ominaisuuksiin ja palokuormaan.”

”Kivivillaeristeet ovat palamattomia, joten ne eivät osallistu paloon tai levitä paloa julkisivun tuuletusvälin muodostamassa hormissa”, korostaa Tykkä-Vedder.

Nykyään useimmat julkisivurakenteet tehdään tuulettuviksi, mikä johtuu ilmaston lämpenemisestä sekä kosteusrasituksen kasvamisesta tulevina vuosina.

”Tuulettuvan julkisivun korjaaminen seuraavan 50 vuoden jälkeen on myös entistä helpompaa, sillä järjestelmän komponentit ovat helpommin purettavissa ja kierrätettävissä. Niinpä tällaisilla ratkaisuilla on pitkä elinkaari”, Tykkä-Vedder tähdentää.

Teksti: Ari Mononen
Kuvat: Consti

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »