mainos_1086

Materiaalinkäsittely
Pintakäsittely

Älykkäämpiä ja kestävämpiä tuotantoketjuja valmistavalle teollisuudelle

artikkelikuva: Älykkäämpiä ja kestävämpiä tuotantoketjuja valmistavalle teollisuudelle

HANZA Mechanics Iisalmen tehtaalla valmistetaan korkean vaatimustason koneistettuja komponentteja sekä tehdään muun muassa venttiilien kokoonpanoa ja testausta.


Kestävä kehitys on erottamaton osa sopimusvalmistaja HANZAn paikallisiin valmistusklustereihin pohjautuvaa liiketoimintamallia. HANZAn tavoitteena on tuottaa asiakkailleen lisäarvoa kestävän kehityksen etulinjassa.

”Kestävän kehityksen tärkeys korostuu entisestään tulevaisuudessa. Haluamme auttaa asiakkaitamme vähentämään hiilidioksidipäästöjä sekä samalla olla kokonaisvaltainen, arvoa luova kumppani”, sanoo HANZAn myyntijohtaja Riikka Kokko.

HANZA tarjoaa alueellisiin klustereihin ryhmiteltyjen tehtaidensa kautta erilaisia valmistusteknologioita, tuotekehitystä sekä neuvontapalveluita toimitusketjujen optimointiin.

HANZAn Suomen klusteri keskittyy ohutlevyrakenteisiin, hienomekaaniseen koneistukseen sorvaus- ja hiontatekniikoilla, pintakäsittelyihin sekä kokoonpanoihin. Myös muiden klusterien osaaminen on HANZAn asiakkaiden käytössä, mikä tuo asiakkaiden saataville mm. elektroniikkavalmistuksen sekä johdinsarjat.

Alueellisella valmistuksella HANZA varmistaa tuotteiden vakaan toimitusketjun, alhaiset elinkaarikustannukset, minimoidut kuljetustarpeet ja vähäisemmät ilmastopäästöt.

Hanza Metalliset Oy
Automaation lisääminen varmistaa tuotannon tehokkuuden, ja korkean laatutason. Kuvassa vaativia ohutlevyrakenteita valmistavan HANZA Mechanics Joensuun tehtaan tuore investointi robottisärmäyssoluun.

Kestävää kehitystä tavoitteellisesti

HANZAlla on käynnissä useita projekteja kestävän kehityksen etulinjassa. Näistä esimerkkinä kaksoisolennaisuuden arviointi, joka tulee muodostamaan HANZAlla perustan EU:n CSRD:n mukaiselle kestävän kehityksen raportoinnille.

”Loppusuoralla olevassa työssä on mukana myös asiakkaitamme ja muita sidosryhmiä. Asiakkaamme ovat ottaneet erinomaisesti vastaan keskustelut vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä”, Kokko kertoo.

HANZA on sitoutunut YK:n Global Compactin mukaisiin ihmisoikeuksia, työvoimaa ja ympäristöä koskeviin periaatteisiin sekä korruption vastaiseen työhön. ISO 14001:2015 -sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä on implementoitu kolmeentoista HANZAn viidestätoista tehdaspuistosta. Loputkin tehtaat sertifioidaan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Hanza Metalliset Oy
Myös elektroniikkavalmistus, PCBA-piirilevyt ja johdinsarjat kuuluvat osana HANZAn tarjoomaan.

Kasvihuonekaasuprotokollan mukaiset Scope 1- ja Scope 2 -päästöt vuodelta 2023 HANZA on jo sisällyttänyt kestävän kehityksen raportointiinsa. Vuoden 2024 aikana laskelmia täydennetään Scope 3 -päästöillä. Tulosten pohjalta HANZA suunnittelee pitkän aikavälin päästötavoitteensa.

”Hyödynnämme myös yhteistyökumppanimme Ecovadiksen liiketoiminnan Sustainability-arviointiprosessia kestävämpien toimitusketjujen rakentamisessa. Useat tehtaamme Ruotsissa, Suomessa ja Saksassa on jo arvioitu. Viimeisimmäksi olemme toteuttaneet group-tason arvioinnin”, sanoo Kokko.

Lisätietoja: www.hanza.com

Teksti: Merja Maukonen

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »