mainos_1060

Piha-alue
Yhteiset tilat

Hyvin suunnitellulla ja huolletulla pihalla viihdytään

artikkelikuva: Hyvin suunnitellulla ja huolletulla pihalla viihdytään

Kuva: LAURA OJA / HELSINGIN KAUPUNKI


Sekä uudiskohteiden että olemassa olevien asunto-osakeyhtiöiden pihasuunnittelun tavoitteena on turvallinen ja toimiva piha, jolla eri ikäiset asukkaat viihtyvät. Riittävän väljäksi suunnitellulla pihalla kiinteistöhuollon työt sujuvat helposti ja kustannustehokkaasti.

Piristystä pihaan uusilla aidoilla

Uudet piha-aidat tuovat kiinteistön ilmeeseen raikkautta. Pihaja väliaitojen tulisi sopia kiinteistöön ja ympäröivään alueeseen. Usein aitaremontissa valitaan ilmeeltään samanlaiset aidat kuin ennenkin, mutta myös aitojen ulkoasun tai korkeuden päivittäminen on mahdollista.


KUVA: VINYYLITALO

”Aitoja suunnitellessa kannattaa pohtia mitä ominaisuuksia aidoilta halutaan. Tulisiko aitojen antaa täysi näkösuoja vai saako tai pitääkö aidasta näkyä läpi? Näkösuojaksi rakennettavan aidan korkeuden tulisi olla vähintään 150 cm, mutta pelkkä raja-aita voi olla matalampi”, sanoo yrittäjä Jukka Toivola Vinyylitalo Oy:stä.

Myös aitamateriaalin valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Vinyylitalon vinyylistä valmistetut aidat ja ulkoverhoukset näyttävät vastamaalatulta puulta, mutta UV-suojattu vinyyli on puuta pitkäikäisempi ja kestävämpi materiaali, joka ei kärsi kosteista säistä. Vinyylin huolloksi riittää pesu. Vinyylitalo toimittaa ja asentaa vinyyliaitoja ja -verhouksia koko Suomen alueella.

Aita valmistuu nopeasti elementeistä

Aitaremonttia nopeuttaa aitojen rakentaminen valmiista elementeistä. Elementtiaitakin vaatii hyvät perustukset, jotta aita pysyy suorana. Vinyyliaitojen perustuksina käytetään yleisimmin betonivalua tai maapiiikkejä. Sopiva perustustapa valitaan aitaelementtien mallin ja korkeuden sekä maaperän mukaisesti.

”Vaakasuuntainen vinyylinen limilautaelementti on suosittu sekä väliaitoina että tontin raja-aitoina, mikäli raja-aidalta halutaan näkösuojaa. Se sopii hyvin Suomen miljööseen, sillä limilaudoitetuilla aidoilla on meillä pitkät perinteet”, Toivola sanoo.

Rivitalokohteissa huoneistojen omilla pihoilla suositaan tällä hetkellä puuterasseja, mutta pihaa ei kannata rakentaa liian tiiviisti. Jos terassi on rakennettu aitaan kiinni, joutuu terassiakin mahdollisesti purkamaan aitaremontin yhteydessä. Pieni väljyys terassin ja aidan välissä helpottaa aidan pesemistä, huoltamista ja uusimista.

”Uudet piha-aidat tuovat kiinteistön ilmeeseen raikkautta.


KUVA: VINYYLITALO

Terassikaiteissa voi hyödyntää aiempia pystytolppia

Terassin kaiteilla varmistetaan terassin turvallisuus. Kaiteiden korkeutta ja muita ominaisuuksia säädellään rakentamismääräyksissä. Määräykset riippuvat siitä, kuinka korkealla terassi on.

Terassikaideremontti sujuu helposti ja nopeasti, mikäli vanhan kaiteen pystytolpat ovat edelleen hyväkuntoiset ja käyttökelpoiset.

”Pystytolppa voidaan päällystää vinyylitolppaprofiililla, jolloin aitaa varten ei tarvitse tehdä uusia perustuksia. Vinyyliprofiilin sisällä tolppa on täysin suojassa kosteudelta, joten tolppa ei lahoa. Vinyylielementit kiinnitetään tolppiin, ja kaide on valmis”, Toivola kertoo.

Mikäli terassilta avautuvaa näkymää ei haluta peittää, voi kaiteet toteuttaa myös tolpattomina mittatilauksesta valmistettavina lasikaiteina.


KUVA: PUUHA GROUP

Laadukkaat leikkivälineet kestävät käyttöä

Hyvin suunnitellulla pihalla on mukavaa viettää aikaa. Pihasuunnitteluun kannattaa osallistaa asukkaita, jotta piha palvelisi mahdollisimman hyvin asukkaiden tarpeita. Lapsiperheitä ilahduttaa oman taloyhtiön pihalla sijaitseva leikkipaikka, jonne on helppoa piipahtaa arjen askareiden lomassa.

”Parhaimmillaan taloyhtiön leikkipaikka on mahdollisimman monia asukkaita palveleva kokonaisuus. Viihtyisät ja kunnossa pidetyt leikki- ja liikuntapaikat houkuttelevat lapsia ja aikuisia ulos ja liikkumaan, mikä parantaa hyvinvointia”, sanoo Puuha Groupin aluemyyntipäällikkö Emilia Anttila.

Kotimainen Puuha suunnittelee, valmistaa ja asentaa leikkija liikunta-alan välineitä ja tekee leikkipaikkojen turvatarkastuksia sekä pihasuunnitelmia pääsääntöisesti julkipihoille. Pihasuunnitelman aluksi asiantuntija tekee tarvittaessa pihakäynnin. Suunnitelma tehdään yleensä käynnin sekä asiakkaan toiveiden ja budjetin pohjalta.

Jokaiselle jotakin

Mitä enemmän tilaa on käytettävissä, sitä helpompaa monipuolisen kokonaisuuden toteuttaminen on. Pieneenkin pihaan saadaan mahtumaan erilaisia toiminnallisuuksia.

”Käytettävissä oleva tila ja pihan ominaisuudet asettavat toteutukselle tietyt reunaehdot, joiden sisällä toteutamme asukkaiden toiveita ja tarpeita vastaavan leikkipaikan. Jousivälineet ja hiekkalaatikot ovat hyviä vaihtoehtoja pienillekin pihoille”, Anttila sanoo.

Keinut tuottavat iloa monen ikäisille käyttäjille. Esimerkiksi linnunpesäkeinu on monipuolinen väline, jota voivat käyttää niin lapset kuin aikuisetkin.

Taloyhtiön pihat määritellään julkipihoiksi, joille kuka tahansa voi tulla leikkimään. Pihan turvallisuus on taloyhtiön vastuulla, joten pihalle hankittavien välineiden on täytettävä senhetkiset turvastandardit. Leikkivälineet vaativat ympärilleen standardien määrittelemät turva-alueet sekä turva-alustan.

”Koronapandemian myötä pihoille kaivataan nykyistä enemmän tekemistä myös aikuisille. Pihalle voi rakentaa esimerkiksi pienen liikuntapaikan ja yhdistellä siihen, vaikka leukapuomin, dippitelineen ja tasapainopuomin”, vinkkaa Anttila.

Myös pihakalusteet, kuten puutarhakeinut ja penkit, tuottavat iloa kaiken ikäisille käyttäjille.

”Laadukas väline kestää aikaa ja erilaisia sääolosuhteita.

Kestävistä välineistä on iloa pitkään

Nykypäivänä ympäristöasiat kiinnostavat niin yksityisiä kuin julkisiakin toimijoita. Laadukkaat, julkipihan käyttöön suunnitellut leikki- ja liikuntavälineet ja pihakalusteet kestävät käyttöä ja aikaa, kun niitä huolletaan säännöllisesti.

”Pihasuunnitelmassa voidaan tarpeen tulleen hyödyntää myös olemassa olevia välineitä, mikäli ne ovat toimivia ja täyttävät tämän päivän turvastandardit. Vanhan välineen käyttöikää voi pidentää esimerkiksi erilaisilla kunnostus- ja huoltotoimenpiteillä”, Anttila sanoo.


KUVA: PUUHA GROUP

Puuhan leikkivälineet on tehty julkipihoille ja sen vuoksi ne kestävät aikaa ja kulutusta paremmin kuin esimerkiksi kuluttajapuolen vastaavat välineet. Puuhan leikkivälineiden raakaaineet hankitaan vastuullisesti kotimaisilta tavarantoimittajilta.

”Laadukas väline kestää aikaa ja erilaisia sääolosuhteita. Tarjoamme suunnittelun ja välineiden lisäksi myös huoltopalvelua sekä teemme leikkipaikoille vuosittaisia turvatarkastuksia. Raportista selviää leikkipaikan nykytilanne ja toimenpideehdotukset välineiden korjaamisesta ja uusimisesta”, kertoo Anttila.

Yhteisen pihan huolto vaatii yhteistyötä

Suuremmissa kaupungeissa samassa korttelissa sijaitsevat asunto-osakeyhtiöt voivat yhdistää piha-alueensa, jolloin pihalle mahtuu enemmän yhteisessä käytössä olevia toiminnallisuuksia.

”Yhteisen piha-alueen hoitamiseksi voidaan perustaa erillinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka hallinnoimaa pihaa kiinteistöhuolto hoitaa. Toisena vaihtoehtona on, että jokainen taloyhtiö huolehtii omasta tonttiosuudestaan”, kertoo toimitusjohtaja Jarkko Heiskanen Kiinteistöhuolto Heiskanen Oy:stä.

Kiinteistöhuolto Heiskanen toimii Helsingin kantakaupungin alueella niin yli 100-vuotiaiden arvokiinteistöjen kuin uudiskohteidenkin parissa, ja Jarkko Heiskasella on kokemusta myös kiinteistöosakeyhtiömuotoisen piha-alueen hoidosta.

”Yhteispihan toiminnot voidaan suunnitella taloyhtiöiden hallitusten ja asukkaiden toiveiden mukaisesti. Usein yhteispihalla on yhteinen leikkipaikka lapsille ja muita oleskeluun sopivia alueita aikuisille. Yhteinen piha-alue antaa enemmän mahdollisuuksia alueen suunnitteluun”, Heiskanen sanoo.


KUVA: HELSINGIN KAUPUNKI

Keskittämällä kustannussäästöjä

Yhteisen pihan leikkipaikalle tulisi tilata sertifioitu tarkastaja varmistamaan, että leikkipaikka on turvallinen. Kiinteistöhuollolta voi tilata leikkipaikoilla olevien hiekkalaatikoiden hiekan vaihdon erillisveloituksella tai sen voi sisällyttää huoltosopimukseen. Hiekat kannattaa vaihtaa vuosittain.

Kiinteistöosakeyhtiöön voidaan hankkia yhteinen jäteasema erillisten jätekatosten tilalle. Toimintojen yhdistäminen on taloyhtiöille kustannustehokasta.

”Myös huoltosopimuksia kilpailuttaessa asunto-osakeyhtiöt voivat tehdä yhteistyötä ja pyytää huoltoyhtiöiltä tarjoukset sekä kiinteistöosakeyhtiön hallinnoiman piha-alueen että asunto-osakeyhtiöiden hallinnassa olevien rakennusten ja sisätilojen huollosta samalla kertaa”, Heiskanen sanoo.

Mikäli piha-alue rajautuu kokonaan tai osittain katuun, kannattaa alue aidata, jotta alueelle ei tule kutsumattomia vieraita. Aita parantaa turvallisuutta ja vähentää ilkivaltaa, eivätkä esimerkiksi pihalla olevat kalusteet tai polkupyörät päädy vääriin käsiin.

”Toimintojen yhdistäminen on taloyhtiöille kustannustehokasta.

Riittävän väljää pihaa on helppoa hoitaa

Asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön piha-alueen uudistamista suunniteltaessa voi suunnittelutiimiin ottaa mukaan kiinteistöhuollon edustajan, joka tuo suunnitteluun asiantuntemustaan kiinteistöhuollon töiden sujuvuuden näkökulmasta. Riittävän väljäksi suunniteltua pihaa on helppoa hoitaa.


KUVA: VLADIMIR POHTOKARI / HELSINGIN KAUPUNKI

”Pihasuunnitelmassa kannattaa huomioida, että lumen auraus ja nurmikon leikkaaminen onnistuisivat mahdollisimman pitkälle koneellisesti. Näin taloyhtiössä voidaan säästää kiinteistöhuollon kustannuksissa, sillä käsin tehtävät lumityöt sekä trimmaaminen ja kitkeminen vievät aikaa”, Heiskanen sanoo.

Kustannustehokkuuden lisäksi energiataloudellisuus ja ekologisuus kiinnostavat asunto-osakeyhtiöitä. Huoltosopimusta kilpailutettaessa taloyhtiöitä kiinnostaa onko kiinteistöhuoltoyhtiöllä käytössään sähkötoimisia ruohonleikkureita, pensasleikkureita, lehdenpuhaltimia ja trimmereitä.

”Kiinnostus sähkötyökaluja kohtaan on kasvanut selvästi. Ekologisuuden lisäksi sähkötyökalut ovat hiljaisia eivätkä tuota melusaastetta kuten polttomoottorilla toimivat työkalut. Sähkötoimisten käsityökalujen lisäksi olemme investoineet kaasu- ja sähköautoihin”, Heiskanen kertoo.

Teksti: Merja Maukonen

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »