mainos_1021

Käyttö ja kunnossapito (Kunnossapidon suunnittelupalvelut, Mittaukset, mittalaitteet)
Suunnittelu- ja konsulttipalvelut (Konsultointipalvelut, tekniset asiantuntijapalvelut)

Kantavuusmittaukset toimivat tuulivoimaprojektien ankkurina

artikkelikuva: Kantavuusmittaukset toimivat tuulivoimaprojektien ankkurina

Porilainen West Coast Road Masters on erikoiskuljetusten reittisuunnittelun erikoisosaaja. Toimitusjohtaja Juha-Matti Vainio kertoo, että vuonna 2012 perustettu West Coast Road Masters Oy on tehnyt kantavuusmittauksia ja tuulipuistomittauksia heti alusta asti.

Jahka viime aikojen tuulivoimabuumi pääsi vauhtiin Länsi-Suomessa, yritystä on tarvittu moneen projektiin – ja erikoiskuljetusten reittiselvitykset on muodostunut yrityksen hittituotteeksi.

Tuulivoima- ja erikoiskuljetusreittien kantavuusselvityksellä varmistetaan tien kestäminen ja kuljetuksen toteutuminen turvallisesti”, kertoo Vainio.

”Tien rakenteellisen kantavuuden lisäksi selvitys ottaa huomioon sortumisriskin aiheuttavat kapeat penkereet sekä rummut ja sillat.

Selvityksessä tehdään ensin alustava kartoitus, ja suunnitellaan tämän pohjalta reitin tarkemmat tutkimukset.

”Kartoitus perustuu mm. kunnossapito- ja maastotietoon, ja tehdään tarvittaessa useammalle eri reittivaihtoehdolle”, kertoo Vainio.

Varsinainen tutkimus koostuu tarpeen mukaan mm. kantavuusmittauksista, rumpu- ja siltatutkimuksista, rakennekairauksista sekä kaarre- ja vakavuusmallinnuksista.

”Runsaan kokemuksemme sekä tuotetun mittatiedon perusteella voidaan lisäksi tuottaa kustannustehokas suunnitelma mahdollisille parannustoimenpiteille.”

Selvitys kattaa tyypillisesti yleisen tai yhteisessä käytössä olevan tiestön, mutta se voidaan lisäksi ulottaa esimerkiksi tuulipuiston omille teille, perustuksille ja nostokentille. Reittiselvityksiä tehdään mm. tuulivoimayhtiöille ja Fingridille.

Vainio tietää tapauksia, joissa tuulivoimalaa lähdetään rakentamaan ilman, että reittiselvitystä on tehty. ”ELY-keskus myöntää erikoiskuljetusluvat tuulivoimaprojekteissa, ja siihen kannattaa olla hyvissä ajoin yhteyksissä.”

West Coast Road Masters Oy

Kalusto iskussa

”Syömähampaina” yrityksellä on kolme pudotuspainolaitetta ja neljä levykuormituslaitetta.

”Uusin, viime kesänä saamamme levykuormituslaite toimii kuorma-autosta käsin”, Vainio kertoo.

Levykuormituslaiteella kuormitetaan rakennetta tonnin välein kuuden tonnin maksimikuormaan asti.

Levykuormituslaitteella mitataan tuulipuistoissa nostoalueet ja myllyjen perustukset.”

Kantavuusmittauksissa käytetään KUAB FWD 50 -pudotuspainolaitetta. Vainio tuntee ruotsalaisvalmisteisen KUAB:in jo vuodesta 1986 lähtien, jolloin hän aloitti kantavuusmittaukset silloisen TVH:n palveluksessa. Pudotuspainolaitteella mitatut taipumat ja niistä laskettu kantavuus kuvaavat hyvin tien pinnan ja rakenteen kykyä vastustaa pysyviä muodonmuutoksia.

West Coast Road Masters Oy

”KUAB-pudotuspainolaitteen tierakenteeseen aiheuttaman kuormituksen kesto on noin 22 metriä sekunnissa – ja se vastaa hyvin raskaan liikenteen aiheuttamaa kuormitusvaikutusta”, taustoittaa Vainio.

"Laitteen keräämistä mittaustuloksista lasketaan laskentaohjelmistoilla tien kantavuus, jolloin samalla selviävät rakenteen mahdolliset kantavuuspuutteet. Mitoitusohjelmistoilla lasketaan asiakkaan kantavuusvaatimuksen saavuttamiseksi tarvittava rakennekerroksen lisäämistarve", kertoo Vainio.

”Pudotuspainolaitteella tehtävä kantavuusmittaus on nopea ja edullinen tapa varmistua kohteen kuormituskestävyydestä.”

Labra tukena

Tiehommissa tarvitaan myös rakennekerroskairaa, jota käytetään mm. katu- ja tiealueilla vaurioituneiden kohtien rakennekerrospaksuuden ja materiaalien määrittämiseen ja näytteenottoon.

”Tien rakennekerrosten paksuudet mitataan ja kuvataan ikkunanäytteenottimessa. Näin selviää, onko tiepäällysteen alla pehmeiköitä”, kertoo Vainio.

”Meillä on myös PANK-hyväksytty, vuonna 2016 perustettu kiviainelaboratorio tutkimuksia varten.”

West Coast Road Masters Oy

West Coast Road Masters Oy:n kasvua kuvaa se, että yrityksen aloittaessa reilu 10 vuotta sitten tallissa oli vain yksi levykuormituslaite ja yksi pudotuspainolaite. Samaan tapaan työntekijöitä oli tuolloin kaksi, kun nyt on kuusi.

”Toiminta on laajentunut koko ajan. Nyt toimimme joka puolella Suomea ja myös Ruotsissa ja Virossa on käyty tekemässä mittauksia.”

Tarve yrityksen palveluille kasvaa jatkuvasti.

”Tuulivoimaprojektien lisäksi kyselyjä alkaa tulla aurinkovoimapuistoista.”

Lisätietoja: www.roadmasters.fi

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »