mainos_1048

Energialähteet ja polttoaineet (Tuulivoima)
Tuulivoima

Offshore-tuulivoimalla on nyt näytön paikka

artikkelikuva: Offshore-tuulivoimalla on nyt näytön paikka

KUVA: OX2 FINLAND / ISTOCKPHOTO


Merituulivoimasta uumoillaan tulevana vuosikymmenenä hyvin kilpailukykyistä energiantuotantomuotoa – mikäli teknologian riemukulku ja luvitusprosessit jatkuvat ripeinä.

HALLITUSOHJELMAKIN LÄHTEE siitä, että merituulivoima tulee olemaan keskeisessä roolissa Suomen uusiutuvan sähköntarpeen täyttämiseksi tulevaisuudessa. Sähkönkulutus Suomessa kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi, kun teollisuus sähköistyy.

Offshore-saumaan iskee kiinni uusiutuvan energian yhtiö OX2, jolla on kolme kunnianhimoista merituulivoimalahanketta Pohjanlahdella. OX2 on jo neljän vuoden ajan ajanut eteenpäin kolmea Suomen talousvyöhykkeelle sijoittuvaa merituulivoimapuistoa: Hallaa, Lainetta ja Tyrskyä.

Kolmikon arvioitu vuosittainen sähköntuotanto on yhteensä noin 29 TWh, eli toteutuessaan nämä kolme hanketta kattaisivat noin 42 prosenttia Suomen vuoden 2022 sähköntuotannon määrästä (69,4 TWh).

Gaia Consultingin lokakuisen selvityksen mukaan OX2:n merituulivoimatrio loisi koko elinkaarensa aikana yli 37 000 henkilötyövuotta ja tuottaisi kunnille ja valtiolle muhkeat 19 miljardia euroa verotuloa.

Työllisyysvaikutuksista yli kaksi kolmasosaa syntyy merituulivoimaloiden käyttöaikana. Verovaikutuksista merkittävin osa syntyy sähkön myynnistä merituulivoimaloiden käyttövaiheessa.

”Työllisyysvaikutuksista yli 2/3 syntyy merituulivoimaloiden käyttöaikana.

Nollasta liikkeelle

OX2:n liiketoimintajohtaja Janne Lamberg toteaa, että merituulivoima tulee tulevaisuudessa olemaan avainroolissa sähköntuotannossa, vähäpäästöisen teollisuuden kasvuedellytysten luomisessa ja Suomen hiilineutraaliuustavoitteiden saavuttamisessa.

”Offshore-toiminta alkaa meillä tavallaan ’from scratch’, koska vanhastaan on olemassa vain Porin Tahkoluodon muutama demonstraatioturbiini”, Lamberg kuvailee lähtökohtia.

Turbiinien teknologinen kehitys valaa kuitenkin uskoa siihen, että tulevaisuuden raju tehopotentiaali on mahdollista saavuttaa.

”Maalla aika tavallinen turbiinin koko on tällä hetkellä 7 MW, kun merellä suurimmat ovat jo luokkaa 15 MW. Hyvin pian näemme kuitenkin jo kokoluokan 20–25 MW turbiineja”, Lamberg ennustaa.

Jos OX2:n merituulivoimahankkeet etenevät ilman viivytyksiä, voisi sähköntuotanto niissä käynnistyä vuonna 2030. ”Tällöin investointipäätös voitaisiin tehdä 2027–2028.”


KUVA: OX2 FINLAND / ADOBE STOCK

15 miljardin hintalappu

Offshore-toiminta ei ole nappikauppaa. Kolmen merituulivoimahakkeen toteuttaminen edellyttää noin 15 miljardin euron investointia. Leveämpiä hartioita OX2 on hakenut Ruotsista: toukokuussa 2023 yritys myi 49 % omistusosuuden hankkeista IKEA-taustaiselle Ingka Investmentsille.

Ingka Investments on tähän mennessä sijoittanut neljä miljardia euroa uusiutuvaan energiaan. Ingka Investments ja OX2 puuhaavat kuutta merituulivoimahanketta myös Ruotsiin. Lisäksi OX2 on aiemmin myynyt yhdeksän maatuulivoimapuistoa ja yhden aurinkopuiston Ingka Groupille.

Lamberg myöntää, että kokonaisuus on mittava ja haastava.

”Kyseessä on tavallaan iso palapeli”, hän toteaa.

”Offshoretoiminta ei ole nappikauppaa.

Satamat muutoksen mahdollistajana

Yksi tärkeä palanen on satamat, joilla on erittäin merkittävä rooli merituulivoimahankkeiden onnistumisen kannalta.

”Satamia tarvitaan rakentamisvaiheen aikana, kun komponentteja tuodaan ensin maahan ja sitten viedään merelle kohteeseen. Kun tuulivoimalat ovat valmiit ja toiminnassa, tässä operointivaiheessa tarvitaan satamia myös”, Lamberg kuvailee.

OX2 on tehnyt offshore-toiminnasta yhteistyösopimukset Kaskisten, Kokkolan, Pietarsaaren, Raahen ja Vaasan satamien kanssa.

”Me olemme tuoneet omat tarpeet ja tavoitteet esille, ja satamat tekevät omia investointi- ja kehityssuunnitelmiaan, jotta toimintaa pystytään pyörittämään täysimääräisesti”, Lamberg toteaa ja lisää, että osa satamista tulee toimimaan rakennussatamina ja osa operointisatamina.

Satamissa tarvitaan esimerkiksi nosto- ja muuta käsittelykapasiteettia, varastokenttiä ja logistisia muskeleita koko paketin hoitamiseen mallikkaasti. OX2:ssa joudutaan melkein turvautumaan jo kristallipalloonkin tulevaisuuden reunaehtojen selvittämiseksi:

”Jos turbiini on yli 20 megawatin luokkaa, niin silloin puhutaan jo aivan valtavista komponenteista. Laiturien kantavuusvaatimus on tällöin kova, ja tilantarve vastaavasti myös.”

”Satamilla on erittäin merkittävä rooli merituulivoimahankkeiden onnistumisen kannalta.

Lisäaikaa tutkimuksiin

Missään länsirannikon satamassa ei olla vielä valmiita, mutta töitä tehdään. Aikaa toki on, sillä iso pyörä pyörii hitaasti: OX2 sai lokakuussa valtioneuvostolta tutkimusluvilleen lisäaikaa – lokakuun 2026 loppuun asti.

”Hallan ja Laineen ympäristövaikutusarviointia tehdään parhaillaan ja Tyrsky tulee näistä kahdesta noin vuoden perässä”, Lamberg kertoo. Tavoitteena on, että Hallan ja Laineen YVA-prosessit olisivat valmiita kuluvan vuoden loppupuolella.

”Kalleimpien tutkimusten teettäminen edellyttää kuitenkin valmiutta myöntää myös yksinoikeuksia eli hyödyntämisoikeuksia hankealueille.” OX2 odottaa edelleen ratkaisuja Laine- ja Halla-hankkeille hakemiinsa hyödyntämisoikeuksiin.

”Meille on tärkeää löytää merituulihankkeille yhteiskunnallisesti kestävät toteutusvaihtoehdot, mikä tarkoittaa teknisten, aluetaloudellisten ja ympäristökysymysten huomioimista. Tutkimuksissa otetaan huomioon myös muun muassa merenkulun sujuvuus ja turvallisuus,” Lamberg toteaa.

”Isossa kuvassa on tärkeää saada lainsäädäntö kuntoon.


KUVA: JOAKIM LAGERCRANTZ

Älä eksy lupaviidakkoon

Isossa kuvassa on tärkeää saada lainsäädäntö kuntoon, jotta offshore-hankkeet voivat nousta siivilleen.

”Jokainen maa, jolla on rantaviivaa, on varmasti kiinnostunut merituulivoimasta”, Lamberg toteaa ja peräänkuuluttaa ”aitoa kilpailuetua”.

”Luvitus on saatava nopeaksi, jotta onnistumme tässä.” 23 vuotta energia-alalla toiminut Lamberg on nähnyt tuulivoiman nousevan lähes tyhjästä merkittäväksi potentiaaliksi. Teknologinen kehitys on ollut valtavaa ja näyttäisi vain kiihtyvän.

”Kun investointeja nousevaan sähkön kysyntään tehdään, tuulivoimaa tarvitaan ja paljon. Suomella on hyvät lähtökohdat pärjätä tässä kisassa”, hän summaa.

Teksti: Sami J. Anteroinen

Merituulivoimasta taloudellinen piristysruiske?

GAIA CONSULTING selvitti OX2:n toimeksiannosta yhtiön Pohjanlahdelle kaavailtujen merituulivoimalahankkeiden investointi- ja käyttövaiheen talous- ja työllisyysvaikutuksia. Raportin mukaan OX2:n merituulivoimapuistojen merkittävimmät aluetaloudelliset vaikutukset tulevat syntymään niiden 35 vuoden käyttövaiheen aikana. Mikäli merituulivoimapuistojen luvitus etenee sujuvasti, niiden sähköntuotanto voisi alkaa vuonna 2030.

OX2:n kolme merituulivoimapuistoa loisivat koko elinkaarensa aikana (eli suunnittelu-, rakennusja käyttövaiheissa) yli 37 000 henkilötyövuotta ja tuottaisivat kunnille ja valtiolle yhteensä yli 19 miljardia euroa verotuloa.

Merituulivoimaa rakennetaan Suomeen markkinaehtoisesti ilman valtion taloudellista tukea. Käytön aikaisten kustannusten arvioidaan olevan merituulivoimapuistojen elinkaaren aikana noin 8,4 miljardia euroa.

Merituulivoimapuistot työllistävät merkittävästi niiden rakentamisen aikana. Merkittävin paikallinen talous- ja työllisyysvaikutus syntyy merituulivoimapuistojen käytön aikaisista huolloista, asennuksista ja varaosista, minkä osuus on 19 prosenttia kokonaiskustannuksista huomioiden suunnittelu-, rakennus- ja käytönaikaiset kustannukset.

”Merituulivoimapuistot tulevat olemaan merkittäviä suoria ja välillisiä työllistäjiä niin merituulivoimapuistojen suunnittelu-, rakennus- kuin niiden käyttövaiheissa. Suorat ja välilliset verotulot tulevat olemaan kunnille ja valtiolle huomattavia ja pitkäaikaisia”, summaa liiketoimintajohtaja Janne Lamberg.

Teksti: Sami J. Anteroinen

Pohjanlahden uudet tuulet

OX2:n Suomen talousvyöhykkeelle sijoittuvien merituulivoimapuistojen suunnitellut tehot ja turbiinien määrät:

  • Halla 2 400 MW (enintään 160 voimalaa) sijaitsee Raahen edustalla
  • Laine 2 250 MW (enintään 150 voimalaa) sijaitsee Kokkolan ja Pietarsaaren edustalla
  • Tyrsky 1 400 MW (enintään 95 voimalaa) sijaitsee Vaasan edustalla

OX2 pähkinänkuoressa

– kehittää, rakentaa ja myy maa- ja merituulipuistoja sekä aurinkovoimapuistoja

– hallinnoi valmiita tuuli- ja aurinkovoimapuistoja

– hankekehitysportfolio koostuu yhtiön itse käynnistämistä sekä muilta toimijoilta hankituista, eri vaiheissa olevista tuuli- ja aurinkovoimahankkeista

– kehittää aktiivisesti myös muihin uusiutuvan energian teknologioihin, kuten vedyn tuotantoon ja energian varastointiin, perustuvia hankkeita

– toimii Euroopassa kymmenellä markkinaalueella: Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa

– vuodesta 2023 toiminut myös Australiassa

– vuonna 2022 liikevaihto oli noin 680 miljoonaa euroa

– noin 500 työntekijää

– pääkonttori Tukholmassa

– listautui Tukholman pörssin päälistalle huhtikuussa 2022

Seuraa Publicomedia

Publicomedia uutiskirje

PUBLICO - TOIMIALAMEDIAT

publico - mediat

HR viesti
www.hrviesti.fi

Henkilöstöosaamisen ammattilaisten media, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita

publico - mediat

KITA - Kiinteistö & Taloustekniikka
www.kita.fi

KITA on korkeatasoinen kiinteistö, talotekniikka ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu ammattimedia

publico - mediat

Prointerior
www.prointerior.fi

prointerior on arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkisrakentamiseen erikoistunut sitoutumaton ammattimedia

publico - mediat

Prologistiikka
www.prologistiikka.fi

prologistiikka on korkeatasoinen logistiikka-alan ammattimedia

publico - mediat

Proresto
www.proresto.fi

proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattimedia joka tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

PUBLICO - TEOLLISUUSMEDIAT

Enertec on korkeatasoinen, monikanavainen energiateknologiaan ja vesihuoltoon keskittynyt, vesi- sähkö- ja energia-alan ammattimedia

publico - mediat

Prometalli
www.prometalli.fi

Prometalli on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu ammattimedia

PUBLICO - INTERNATIONAL MEDIAS

Seatec - Finnish Marinetechnology is a media for professionals, all over the world, working within the marinetechnology industry

Nordicum, established in 1993, presents the leading Finnish companies and projects within Real Estate & Architecture

UUSIMMAT ARTIKKELIT

MAINOSTAJILLE

Autamme asiakkaitamme rakentamaan merkityksellisiä sisältöjä ja kohdentamaan ne oikeille päätöksentekijöille.

Toimialakohtaisesti ja mitattavasti!
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »